Bendruomenės vertybės Kristijono Donelaičio poemoje,,Metai’’

3 psl. / 721 žod.

Ištrauka

  Kristijonas Donelaitis – lietuvių literatūros klasikas, pirmasis rašytojas suteikęs pradžią pasaulietinei lietuvių literatūrai . Ryškus K. Donelaičio asmenybės bruožas – demokratiškas lietuviškumas ir nusistatymas prieš nuožmius ponus. Pats Donelaitis labai gerbė paprastus kaimo žmones ir puoselėjo lietuviškumą. Geriausiai jo  savybės: demokratiškumas, prijautimas lietuviams baudžiauninkams meniškai išreikštas kūryboje.Vienas iš svarbiausių ir geriausiai žinomų Donelaičio kūrinių yra jo poema ,,Metai’’. Joje vaizduojama lietuvių baudžiauninkų, dar kitaip  vadinamų ,,būrų” bendruomenę, kaimo papročiai, kaimo buitis, gyventojų socialinę padėtį ir dvasinius bruožus, išgyvenimus . Donelaitis šiuo kūriniu pabrėžia prigimtines žemdirbio dorybes bei vertybes, kėlė prigimtinės žmonių lygybės idėją, aukštino darbą, dorą, žadino būrų tautinę savimonę, tautiškumą gretino su amžinosiomis dorybėmis, kurių kiekvienas privalo siekti, o pasiekęs saugoti kaip vertybę. . Vertybė, anot Donelaičio, yra tai, kas brangu, ir privalo būti puoselėjama kaip neįkainojamas turtas. Donelaitis „Metus“ taip pat kūrė ne vien tik kaip estetinę funkciją turinčią grožinę literatūrą, bet kaip kūrinį, kuris gali padėti išugdyti dorą valstietį. „Metų“ pagrindinis tikslas buvo parodyti pavyzdį, paaiškinti, kaip reikia teisingai gyventi. Pagrindinėmis žmogaus dorybėmis laikoma darbštumas, pamaldumas, teisingumas, ištikimybė tautos tradicijoms bei papročiams, o didžiausiomis ydomis - tingėjimas, bedievystė, žiaurumas, svetimų madų bei įpročių vaikymasis.


Turinys

  • Kristijonas Donelaitis, poema ,,Metai"
  • Lietuvių kalbos rašiniai
  • Būrai, baudžiauninkai, ponai
  • Vertybės bendruomenėje
  • Vertybės lietuvių literatūroje

Reziumė

Autorius
iiuta
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.59
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 29, 2019
Apimtis
3 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kristijono Donelaičio „Metai“ stilius

Literatūra Rašinys cookiezas
Kadangi „Metų“, o ir visos Kristijono Donelaičio kūrybos pasakotojas nėra sąlyginis, tai natūraliausia kalbėti apie rašytojo K. Donelaičio stilių. Rašytojo stilius atsiskleidžia įvairiomis...

Kristijono Donelaičio gyvenimo tikslai

Literatūra Prezentacija justemeh
1.Įžanga; 2.Skleisti tikėjimą, atsiduoti Dievui; 3.Demonstruoti norą būti sąmoningu lietuviu, dirbančiu gimtajai kultūrai; 4.Pavaizduoti Rytų Prūsijos lietuvių valstiečių gyvenimą; 5.Tiesos ieškojimas ir pasiryžimas...