Pareigos tautai idėja skirtingų epochų rašytojų kūryboje.

4 psl. / 1396 žod.

Ištrauka

       Lietuvių tautos istorija pilna vingių. Ilgas pagonybės išpažinimas gerokai suvėlino Vakarų kultūros ir švietimo plėtojimąsi mūsų krašte. Lietuvių literatūra formuotis pradėjo vėlai, tačiau jau nuo pat pradžių, nors kurta svetimomis kalbomis, šlovino tėvynę, jos gyventojus, siekė išgarsinti Lietuvos vardą Europoje. Visų epochų lietuvių rašytojai jautėsi įsipareigoję savo valstybei ir tautai. Kūrėjai siekė geresnės ateities tėvynei ir buvo tautos keliavedžiais. Pagarbą gimtajai šaliai ir pareigą tautai savo kūriniuose  reiškė Renesanso poetas Jonas Radvanas, pozityvizmo poetas Vincas Kudirka ir pokario literatūros atstovas Justinas Marcinkevičius.


Turinys

  • 1. Įžanga.
  • 2. Dėstymas.
  • 2.1. Literatūrinio herojaus-didiko, patrioto su pareiga kovoti už tėvynės laisvę su ginklu rankoje Mikalojaus Radvilos
  • Rudojo paveikslas Jono Radvano herojiniame epe ,,Radviliada“.
  • 2.2. Tautos žadinimas ir įkvėpimas kurti tėvynę savo pastangomis Vinco Kudirkos eilėraštyje ir žurnale ,,Varpas“.
  • 2.3. Svarbiausios tautos vertybės- meilė tėvynei, darbas jos labui, tautiečių vienybė ir dora Vinco Kudirkos himne ,,Tautiška giesmė“.
  • 2.4. Įsipareigojimas tarnauti Lietuvai ir saugoti lietuviškumą Justino Marcinkevičiaus dramoje ,,Mažvydas“.
  • 3. Išvados.

Reziumė

Autorius
sibelija
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.59
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 24, 2019
Apimtis
4 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

„Slapyvardis – tarsi šifras ar ženklas, atskleidžiantis kiekvieno autoriaus skirtingus pasirinkimo motyvus ir priežastis“,– teigia žurnalistė Genovaitė Burneikienė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų kultūros veikėjų slapyvardžių kilmę ir jų pasirinkimo motyvus.

Literatūra Rašinys lee123
Lietuviškas terminas „slapyvardis“ yra suprantamas kaip netikras, slaptas ar išgalvotas asmens vardas. Paplitęs bei dažnai vartojamas yra jo tarptautinis sinonimas – „pseudonimas“, turintis...