Justino Marcinkevičiaus dramos „Mažvydas“ ištraukų analizė ir interpretacija

3 psl. / 1088 žod.

Ištrauka

Šiame tekste atsakoma į klausimus:
 1. Kas labiausiai rūpi Mažvydui? Iš ko tai suprantame?

 2. Kokį ritualą primena ąžuoliuko sodinimas? Ką tai simbolizuoja? Susiekite ąžuoliuko istoriją su Mažvydo likimu.

 3. Pakomentuokite metaforą: „Šaknim į pragarą – šakom į dangų“, siedami ją su pasaulio ir žmogaus dvilypumu. Kodėl Mažvydas už šiuos žodžius duoda Tirvai pinigėlį?

 4. Kodėl špitolninkai staiga atsiveria Mažvydui? Su kuo Mažvydas lygina jų atsivėrimą?

 5. Kodėl Mačys teigia, kad Mažvydas nemyli špitolninkų? Kaip į šią repliką reaguoja Mažvydas? Pakomentuokite Mažvydo žodžius: „Ak, žodžiai, žodžiai./ Sielų nuogumą dangstom jais kaip rūbais.“

 6. Koks Mažvydo požiūris į meilę ir į pareigą?

 7. Kodėl Mažvydas nebaudžia Tirvos už pigiai parduotą Cicerono knygą?

 8. Paaiškinkite špitolninkams pasakytus Mažvydo žodžius: „Širdim į šviesą pasisukot.“

 9. Pasvarstykite, kas kelia abipus Nemuno gyvenančių lietuvių nesantaiką? Kokio supratimo tikisi Mažvydas?

 10. Apibūdinkite Mažvydą kaip dvasininką ir kaip žmogų, aptarkite, kokiomis vertybėmis jis vadovaujasi.

 11. Kaip Mažvydas vertina savo darbą – pirmosios lietuviškos knygos parengimą? Kodėl?

 12. Kada jo gyvenimas prarastų prasmę?

 13. Koks Mažvydo vidinis konfliktas išryškėja žodžiuose: „Bijau prisipažinti, kad ne Dievui/ tai buvo pareiga, o žodžiai“? Kokią jo būseną liudija karčios metėlių arbatos metafora?

 14. Kokią lietuvių kalbos padėtį Prūsijoje mato Mažvydas? Kas jam kelia nerimą?

 15. Apie kokią savo kaltę ir atgailą kalba Mažvydas?

 16. Paaiškinkite kunigaikščio žodžius, pasakytus Mažvydui: „Lojantis šuva už liūtą miegantį pavojingesnis.“

 17. Ką reiškia dirbti Sizifo darbą? Kodėl Mažvydas savo darbą lygina su Sizifo?


Turinys


Reziumė

Autorius
Tsinkelis
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 10, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai