Gedimino laiškų reikšmė šiandien

2 psl. / 766 žod.

Ištrauka

Mūsų kunigaikščio, tautos didvyrio bei pavyzdinio kunigaikščio laiškų pradžia siekia gūdžius XIV a. laikus, tuomet Gediminas, įvertinęs esamą politinę situaciją bei pražūtingą tautos ateitį dėl be perstojo puolinėjančių kryžiuočių , nusprendė parašyti laiškus Vakarams su intencija užmegzti glaudesnius santykius bei užsitikrinti apsaugą , pasitelkdamas diplomatines priemones. Gedimino laiškų esmė – aiškesnė negu aiški – deklaruoti esamą situaciją, pritraukti imigrantų , pelnyti užsienio šalių pripažinimą bei tuo pačiu užsitikrinti garbingą vardą tarptautinėje plotmėje.

Gedimino laiškai – pavyzdiniai diplomatiniai dokumentai , sektini dar ir šių dienų politikų. Ko labiausiai trūksta šių dienų politikui – tai diplomatinių laviravimo įgūdžių, kurie yra puikiai įžvelgiami kunigaikščio laiškuose – „Todėl , rūpindamiesi savimi pačiais, siųskite mums iš savo visų kraštų aukštus pasiuntinius, teisingus ir pasitikėjimo vertus vyrus“ – prašydamas, Gediminas pabrėžia pusės, kurios prašoma, naudą, prašymų įgyvendinimų atveju. Tai ir yra aukštasis diplomatijos pilotažas – kai pasiekiamas norimas rezultatas , sudarant įspūdį, jog tai bus naudingiau kitai pusei. Dar vienas akcentuotinas dalykas analizuojant Gedimino laiškus, tai , jog šie dokumentai – sektinas pavyzdys, kaip reikia tvarkyti socialines problemas bei išvengti demografinės krizės. „ Mūsų žemė karališka malone yra laisva nuo muitų, ir kelio prievolių visiems pirkliams , riteriams, vasalams.“ – Būtent taip yra skatinama imigracija bei demografinės problemos sprendimas , aktualus šių dienų politikai. Šiuo būdu taip pat yra didinamas užsienio šalių palaikymas mūsų valstybės atžvilgiu, nes kuo daugiau svetimtaučių savo šalyje globosime , tuo šiltesni bei tarpusavio draugiškais santykiais remsis bendradarbiavimas su tų svetimtaučių gimtosiomis šalimis. 


Reziumė

Autorius
dofkanas
Tipas
Rašinys
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Lietuvoje tarmės laikomos didele vertybe ir saugotinu kultūros paveldu, bet viešumoje, žiniasklaidoje vartotina tik bendrinė, griežtai norminė kalba. Kokią įtaką ši kalbos politikos nuostata daro galimybėms puoselėti ir kalbą, ir jos tarmes?

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. emilijaema
Lietuvoje tarmės laikomos didele vertybe ir saugotinu kultūros paveldu, bet viešumoje, žiniasklaidoje vartotina tik bendrinė, griežtai norminė kalba. Kokią įtaką ši kalbos politikos...

Rašinys: Kas yra laimė?

Lietuvių kalba Rašinys 2017 m. skyNline
Rašinys: Kas yra laimė? Šiame rašinyje yra 232 žodžiai. Kalbama apie laimę. Vieniems materialią, kitiems paprastą nuoširdžią.

Ką sako Antikos literatūra žmogui šiandien?

Lietuvių kalba Rašinys 2018 m. mechanike
Rašinyje aprašomos dvi Antikos literatūros savybės - narcisizmas kaip yda ir laisvė kaip vertybė. Remiamasi Sofoklio tragedija “Antigonė” ir mitu “Narcizas”.