Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Esė apie skurdą

0 atsiliepimų
Autorius:

Skurdo sampratos evoliucija pasaulyje tęsėsi daugiau nei du šimtmečius. Apie skurdą pradėta kalbėti jau XVIII a. antroje pusėje. Tuo metu skurdas buvo suprantamas kaip nepakankamos pajamos, siekiant įsigyti būtiniausių reikmenų (maisto, drabužių ir kt.) asmens fiziniam pajėgumui palaikyti. Ekonomikos teorijos klasikas A. Smitas (1776) ekonominį skurdą apibūdino kaip reikalingiausių daiktų, skirtų asmens gyvybei palaikyti bei kitų ekonominių gėrybių, be kurių, atsižvelgiant į visuomenės gyvenimo standartus, žmogui nepridera būti, stygių. Panašią skurdo sampratą pateikė ir vienas iš skurdo tyrimų XX a. pradininkų – anglų mokslininkas B. S. Rowntree (1901). Jis skurdą siejo su pajamų nepakankamumu minimaliam reikmenų kiekiui (maistui, būstui, drabužiams ir kt.), kuris reikalingas fiziniam asmens pajėgumui palaikyti, įsigyti.

Laikui bėgant, egzistencinio minimumo idėja imta kritikuoti dėl to, kad žmogaus reikmės interpretuojamos tik kaip fizinės (maistas, drabužiai, būstas, kt.) ir neatsižvelgiama į kitus asmeninius poreikius. Todėl jau nuo XX a. septintojo dešimtmečio asmeninių poreikių samprata kito – į ją pradėta įtraukti ne tik fizinius, bet ir dvasinius (intelektualinius) bei socialinius individų asmeninius poreikius (Šileika, 1973, 1976; Townsend, 1985).

Nuo 1980 m. skurdo koncepcijos vystymuisi didelės įtakos turėjo mokslininkų A. Sen (1983) bei R. Chambers (1988) darbai. R. Chambers akcentavo skurdą patiriančių individų izoliaciją ir bejėgiškumą. Šio mokslininko studijos lėmė tai, kad didesnį dėmesį imta skirti individų galimybėms dalyvauti visuomeniniame gyvenime (Chambers, 1988). A. Sen gyventojų pajamoms skurdo matavimo požiūriu išryškino naują bruožą – jo nuomone, pajamos asmeniui yra reikšmingos tiek, kiek jos padidina žmogaus gebėjimus bei suteikia jam galimybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime (Sen, 1983).

Šio amžiaus pradžioje, toliau vystantis skurdo sampratai, joje vis labiau ėmė atsispindėti žmonijos vystymosi koncepcija – tinkama gyvenimo kokybė, užtikrinanti asmens orumą bei pasirinkimo laisvę, lygios vyrų ir moterų teisės ir galimybės ir kt. Vis dažniau, kalbant apie skurdą, akcentuojamas asmens gyvenimo kokybės santykis su bendru gyvenimo lygiu šalyje. Skurstančiaisiais imta laikyti asmenis, kurių ištekliai bei gyvenimo kokybė yra žemesni, palyginti su vidutiniu gyvenimo lygiu šalyje, neakcentuojant individų asmeninių poreikių patenkinimo lygio (ypač aukštą ekonomikos išsivystymo lygį pasiekusiose šalyse).

Skurstantys yra tie žmones, kurių pajamos ir kiti ištekliai: materialiniai, kultūriniai ir socialiniai nėra pakankami ir neužtikrina visuomenei įprastų gyvenimo būdų ir veiklų. Kadangi įprastiniai gyvenimo standartai laikui bėgant keičiasi, todėl galime kalbėti apie absoliutų, santykinį ir subjektyvų skurdą.

Darbo tipas:
Apimtis:
1423 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Aptariama bei samprotaujama apie skurdą ir jo susidarymo priežastis bei šaltinius. Kaip kovoti ir stengtis įveikti skurdą.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Deviacijų sociologija. „Interviu analizė apie gotų subkultūrą“
Referatas Deviacijų sociologija. „Interviu analizė apie gotų subkultūrą“

Gotikinio judėjimo idėja, perimta iš Vakarų apie 1990-uosius, pastaruoju metu tampa ypatingai populiari tarp Lietuvos [...]

Mažinant skurdą Lietuboje: socialinių pašalpų veiksmingumas. Šalčininkų rajono atvejis
Diplominis darbas Mažinant skurdą Lietuboje: socialinių pašalpų veiksmingumas. Šalčininkų rajono atvejis

Temos aktualumas.Skurdas egzistavo šimtmečius, tačiau buvo laikomas natūraliu reiškiniu būdingu didžiajai daugumai gyventojų. Skirtingos socialinės [...]

Tėvų žinios apie vaikų teises
Diplominis darbas Tėvų žinios apie vaikų teises

    Sujudimus dėl vaiko teisių buvo galima įžvelgti jau  XIX a. viduryje. XX a. pradžioje vaikai [...]

Socialinė stratifikacija ir visuomenės strūktūra. Socialinė atskirtis ir skurdas
Referatas Socialinė stratifikacija ir visuomenės strūktūra. Socialinė atskirtis ir skurdas

Stratifikacija ¬socialinių padėčių hierarchija, kuri rodo nelygų turto, galios ir prestižo paskirs¬tymą visuomenėje, ir kurios [...]

Analizė apie patyčias mokykloje
Referatas Analizė apie patyčias mokykloje

Lietuvoje, kaip ir užsienio šalyse, vis drąsiau prabylama apie patyčias ugdymo įstaigose. Prabylama apie tai [...]

Humanistinė asmenybės teorija apie mokymą (SI)
Referatas Humanistinė asmenybės teorija apie mokymą (SI)

Asmenybės ugdymo rezultatai priklauso nuo vidaus ir išorės sąlygų. Labai svarbus kryptingas vidinių ir išorinių [...]

Knygų analizė:  Yalom I. D. (2005) Terapijos dovana,  Yalom I. D. (2006) Gydymas Šopenhaueriu, Kübler-Ross E. (2008) Apie mirtį ir mirimą
Referatas Knygų analizė: Yalom I. D. (2005) Terapijos dovana, Yalom I. D. (2006) Gydymas Šopenhaueriu, Kübler-Ross E. (2008) Apie mirtį ir mirimą

Psichologija – tai mokslas apie psichikos reiškinius, jų dėsnius ir mechanizmus. (A. Jacikevičius “Siela, Mokslas [...]

Esė apie asmenybę: pagal John Dewey
Rašinys Esė apie asmenybę: pagal John Dewey

John Dewey (1859-1952) buvo Amerikos psichologas, filosofas, pedagogas, viešasis kritikas ir politinis aktyvistas. Gimė 1859 [...]

Referatas apie audito darbo dokumentus
Referatas Referatas apie audito darbo dokumentus

Atliekant auditą neišvengiamai yra naudojami audito darbo dokumentai. Pasak Mackevičiaus J. „Darbo dokumentais vadinama visa [...]

Mažumos. Ką aš apie tai manau?
Rašinys Mažumos. Ką aš apie tai manau?

   Pradėsiu nuo drąsiausių - seksualinių mažumų. Šios mažumos turi gausiausias šalininkų gretas, tačiau ir [...]

Socialinė atskirtis ir skurdas
Prezentacija Socialinė atskirtis ir skurdas

Šiuolaikiniame pasaulyje, visapusiškai apimtame globalizacijos proceso, žmonės kenčia dėl įvairių problemų, viena iš jų yra [...]

Socialinė atskirtis ir skurdas
Referatas Socialinė atskirtis ir skurdas

Įvadas Šiuolaikiniame pasaulyje, visapusiškai apimtame globalizacijos proceso, žmonės kenčia dėl įvairių problemų, viena iš jų yra [...]

Viskas apie Austriją
Prezentacija Viskas apie Austriją

Oficiali šalies kalba yra vokiečių, kuria kalba 88,6 % šalies gyventojų. Kitos paplitusios kalbos yra [...]

Ką visuomeninių rinkimų komitetų pavadinimai pasako apie juos? Komitetų pavadinimų tendencijos 2015 metų savivaldos rinkimuose
Referatas Ką visuomeninių rinkimų komitetų pavadinimai pasako apie juos? Komitetų pavadinimų tendencijos 2015 metų savivaldos rinkimuose

Neseniai praėjus 2015 – uju metų savivaldos rinkimams, diskutavimo ir analizių objektu tapo ne, kaip [...]

Sokratas apie moralės degradaciją
Prezentacija Sokratas apie moralės degradaciją

Pristatoma medžiaga apie Sokratą, minimos žymiausios frazės, faktai apie jį. Aprariama svarbiausa šių dienų tema [...]