Asmenybės laisvės tema XX a literatūroje

3 psl. / 965 žod.

Ištrauka

Realisto, poeto bei prozininko – Vinco Mykolaičio – Putino sukurtam personažui Liudui Vasariui, asmenybės laisvę – idealo ir tikrovės santarvė. Išsivadavimas iš varžančių išorinio gyvenimo veiksnių, kurie nesutampa su vidinėmis nuostatomis. Psichologinis – intelektualinis romanas „Altorių šešėly“ sukėlė audringą visuomenės reakciją. Manyta, kad autorius per daug atvirai pavaizdavo kunigų kasdienybę. Kūrinio tema – Liudo Vasario gyvenimo kelionė, bandant suderinti kunigo profesiją ir poeto pašaukimą. Šių dviejų dalykų konfliktą iliustruoja vaikino žodžiai: „kaip kunigas, aš ne poetas, o kaip poetas, aš ne kunigas“. Dvasininko gyvensena, mąstysena, įpročiai, jam, meniškos sielos žmogui, yra svetimi. Šie išgyvenimai yra artimi ir pačio Vinco Mykolaičio – Putino asmenybei: rašytojas taip pat buvo kunigas, sunkiai derinęs pareigas su savo talentu. Protagonistui Liudui Vasariui tikrąjį pašaukimą atrasti ir išsivaduoti iš kasdienės rutinos padeda jam svarbios moterys: pirmojoje dalyje „Bandymų dienos“ Liucija skatina vaikino suvyriškėjimą, suteikia dar nepatirtus jausmus; antrojoje „Eina gyvenimas“ baronienė Rainakienė ragina jį domėtis menu, skaityti (Vasario dvasinė nelaisvė čia išreiškiama konstatuojant juodą kunigo sutaną ir baltą moterišką suknelę); Auksė paskutinėje dalyje „Išsivadavimas“ skatina kunigą atsisakyti profesijos. Romano pabaigoje veikėjas pagaliau pasijunta laisvas, atsisakęs dvasininko statuso ir pasirinkęs poeto kelią. Čia vėl išryškėja panašumas su romano autoriumi: jis taip pat metė kunigo darbą. Taigi, individo laisvė „Altorių šešėly“, tai išorinio i vidinio pasaulio harmonija, atsidėjimas veiklai, ugdančiai dvasią ir asmenybę – šiuo atveju, kūrybai.


Reziumė

Autorius
korne16
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 9, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Asmens laisvės tema literatūroje

Literatūra Paruoštukė 2019 m. laura2
Puikus pavyzdys rašant literatūrinį rašinį tema apie asmens laisvę, kuriame rodoma kaip gyvenimo pasirinkimų galimybių suvaržymas veikia žmogų. Pastraipoje nagrinėjamas autorius Balys Sruoga...