Jurgio Kunčino romano „Tūla“ ištraukų analizė ir interpretacija

2 psl. / 764 žod.

Ištrauka

Šiame tekste pateikiamas glaustas J. Kunčino biografinis kontekstas ir atsakoma į klausimus:
  1. Kaip apibūdinama Tūla? Kokios išvaizdos detalės pabrėžiamos? Ar jos jums atrodo reikšmingos?

  2. Kaip veikėjas nusako savo jausmus? Kodėl jis kartais tarsi abejoja savo meile? Kokie žodžiai įrodo, kad vis dėlto jausmai buvo tikri?

  3. Kokias viltis pasakotojo sieloje pažadina Tūla?

  4. Ar šiame epizode įžvelgiame romantinės meilės požymių?

  5. Nusakykite, kokiomis aplinkybėmis pasakotojas rašydavo. Kaip jis pats vertino tuometinius savo rašymus?

  6. Kuo ypatingas tas vakaras, kai pasakotojas pavirsta šikšnosparniu? Kuo tas epizodas realistiškas, kuo fantastiškas? Kokius jausmus išgyvena veikėjas?

  7. Nusakykite pasakotojo santykį su vaizduojamu objektu. Įrodykite, kad čia kalbama jau ne apie konkretų atvejį, bet apie visą šalį?

  8. Aptarkite pasakotojo emocijų kaitą važiuojant su praporščiku. Kodėl pasakotojas iš pradžių nesiginčija su vairuotoju?

  9. Palyginkite pasakotojo ir praporščiko savijautą per kelionę.

  10. Kodėl kariškis išstumia pakeleivį iš mašinos? Kokių lūkesčių šis nepateisino?


Turinys


Reziumė

Autorius
Tsinkelis
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 26, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Jurgis Kunčinas „Tūla“

Literatūra Prezentacija linag
•Poetas, eseistas, vertėjas. •Vienas ryškiausių atkurtos Lietuvos nepriklausomybės prozininkų, pirmasis tapęs vakarietiško tipo rašytoju profesionalu. •Kaip rašytojas Kunčinas atsiskleidė atgavus nepriklausomybę, buvo stebina­mo...