Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas

2 psl. / 235 žod.

Ištrauka

Nuo pat seniausių laikų žmogus buvo susigyvenęs su gamta, kuri individui  teikė prieglobstį, buvo jo maitintoja, o svarbiausia- išminties šaltinis.  Gamta žmogui daugybę metų  buvo suvokiama kaip kažkas nežemiško, o joje vykstantys reiškiniai laikyti dievišosios galios padariniais, nuo kurių priklausė ir žmogaus būtis. Kaip teigė italų renesanso filosofas  Leonardas da Vinčis: „Savo valdove pasirinkau gamtą, visų mokytojų mokytoją.“  Mano manymu,  gamta visais laikais žmogui buvo pati svarbiausia  Dievo skirta  dovana, nes jos dėka žmogus išmoko  pažinti save, kaip asmenybe,  bei atrasti gyvenimo harmoniją.

Visų pirma, gamta žmogui yra įkvėpimo šaltinis.  Gamta nuo pat seniausių laikų žavėjo žmogų savo paslaptingumu ir didybe.  Miškas, jūra, nakties peizažai žmogui siejosi su mistika, kuri jį išlaisvindavo iš nykios kasdienybės bei įkvėpdavo kurti. Gamtos praturtinta vaizduotė kūrė tautodailės raštus, liaudies dainų melodijas, teikė neišsenkamą siužetų šaltinį pasakų ir legendų išmonei.Pirmuoju įkvėpimo šaltiniu gamta tapo ir XX a. pirmoje pusėje kūrusiam modernistui Vincui Mykolaičiui – Putinui. Ankstyviesiems poeto  eilėraščiams buvo itin būdingas šviesių gyvybingos gamtos išgyvenimų vaizdavimas, o ilgainiui ši jo kuriama gamta įgavo ir savotiškas spalvas bei kontūrus, tapo tarsi jo sielos veidrodžiu.  Tokia rašytojo patirtis atsispindėjo ne tik jo poezijoje, bet ir viename žymiausių jo psichologinių romanų „Altorių šešėly“. Pagrindinis šio romano veikėjas Liudas Vasaris taip pat   gamtoje pradeda pajusti  gyvenimo pilnatvę ir net savo paties žmogiškąją esmę, „Vasaris jaučia, kad jis poetas, menininkas, kad jis patiria savy slaptą gamtos gyvenimą, ir jo pačio siela jungias su gamta, su pasauliu.“.


Reziumė

Autorius
nežiniukas159
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 3, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Kalbotyros mokslų atstovas Deividas Kristalas teigia: ,,Pabandykite įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu anglų kalba ir toliau plistų kaip iki šiol. Galbūt kada nors tai būtų vienintelė kalba, kurios reikėtų mokytis , o jei taip nutiktų, tai būtų didžiausia pasaulį kada nors ištikusi nelaimė. Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį

Literatūra Rašinys eha112
Be abejo, tai būtų kada nors pasaulį ištikusi labai didelė nelaimė. Aš visiškai pritariu kalbotyros mokslų daktaro minčiai ir pabandysiu argumentuoti kalbininko mintį...

„Meno kūrinys yra vertybė, nes jis yra kvietimas“, – cituoja Žaną Polį Sartrą kultūrologas Eugenijus Ališanka, aiškindamas kultūrą kaip nuolatinę žmogaus pastangą peržengti save ieškant būties prasmės. Kokie meno kūriniai jums yra kvietimas peržengti save?

Literatūra Rašinys sunset
Vokiečių filosofas A. G. Baumgartenas estetiką yra apibūdinęs kaip pažintinės veiklos rūšį, kurios aukščiausia apraiška yra menas. Menas - tai nuolatinis mokslininkų ir...

„Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba kai nėra kam tos rankos paduoti“, - rašė poetas Marcelijus Martinaitis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, ką jūs atrandate poezijoje

Literatūra Rašinys 2016 m. j.m2020
                   Poezija – grožinės literatūros dalis, kurioje išnaudojamos ne tik tiesioginės prasminės kalbos savybės, bet ir estetinės ar keliančios jausmus. Na, o kaip rašė poetas...