Aplinkos tarša ir žmonių ligos: tyrimų apžvalga

6 psl. / 1660 žod.

Ištrauka

Žemėje gyvybės atsiradimą ir vystymąsi lėmė ją supantis dujų sluoksnis – atmosfera, kuri kasdieninėje kalboje vadinama tiesiog oru. Žinoma, atmosfera nėra idealiai švari, taigi oras, kuriuo kvėpuojame nepastebimai veikia gyvąją gamtą ir, be abejo, žmones. Per kvėpavimo takus kenksmingos medžiagos patenka į žmogaus organizmą, ten kaupiasi ilgainiui sukeldamos ligas ar net mirtį. Šio darbo tikslas išsamiai išnagrinėti atmosferos taršos sukeliamas ligas remiantis tyrimų apžvalga. Norint įgyvendinti šį tikslą buvo išsikelti keli uždaviniai: išanalizuoti atmosferos užterštumą charakterizuojančius rodiklius, aptarti atmosferos taršos sukeliamas kvėpavimo takų ligas bei apžvelgti Klaipėdos rajono savivaldybės  aplinkos oro taršai mažinti parengtą programą, kuri sieja atmosferos taršą ir žmonių ligas.


Turinys

  • Atmosferos taršą charakterizuojantys rodikliai ir jų sukeliamos ligos
  • Tyrimų apžvalga
  • Oro kokybės valdymo programa Klaipėdos rajono savivaldybėje
  • Ligos ir mirtys
  • Prevencinės priemonės
  • Apibendrinimas

Reziumė

Autorius
medute.g
Tipas
Rašinys
Dalykas
Chemija
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2019
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Medžiagų tyrimas spektroskopiniais metodais

Chemija Referatas gyntag
Šiame darbe yra aprašoma spektroskopijos sąvoka, plačiau aptariama viena iš spektroskopijos rūšių- Ramano spektroskopija, pateikiama informacija apie jos principus, pritaikymą, trumpai aprašomas vienas...

Jonų pernašos ypatumų tyrimas

Chemija Laboratorinis darbas 2015 m. kamile191
Darbo tikslas Ištirti jonų judėjimą elektriniame lauke. Nustatyti katijonų ir anijonų pernašos skaičius. Tiriama elektros pernaša dėl neorganinės ar organines