Statusas keičia žmogų (pagal Donelaitį, Biliūną, Vaižgantą)

4 psl. / 1064 žod.

Ištrauka

Visi žmonės kaip asmenybės yra skirtingi. Tačiau visuomenėje žmones priimtina skirstyti ne pagal asmeninius bruožus, o pagal tai, kokį statusą visuomenėje jie turi ar yra įgiję. Statusas – tai socialinė žmogaus padėtis visuomenėje, apimanti išsilavinimą, profesiją, pareigas, šeimos ryšius, materialinę padėtį ir kita. Šios socialinės pozicijos suteikia žmogui teises ir pareigas, kurios priklausomai nuo turimo statuso įpareigoja atitinkamai elgtis. Tad socialinį statusą sudaro asmens gyvenimo būdas, puoselėjamos vertybės, požiūris ir visa tai veikia žmogaus gyvenimą, jo dvasinę būseną ar net sveikatą. Donelaitis, J. Biliūnas ir Vaižgantas savo kūryboje ryškiausiai pabrėžia materialinio statuso poveikį žmogui. Todėl savo kalboje apžvelgsiu šių garsių rašytojų kūryboje pastebimą statuso įtaką žmogui - kaip statusas keičia žmogų ir jo gyvenimą.

Nors visi iš prigimties gimstame lygūs, tačiau augant socialinis statusas atskiria žmones. Baudžiavinėje Lietuvoje buvo labai svarbios gautos priskirtinės padėtys visuomenėje, kai vaikai perimdavo šeimos statusą. Jeigu gimdavai baudžiauninko šeimoje ir tapdavai baudžiauninku, jeigu gimdavai pono šeimoje - tapdavai ponu. Būtent tokį statuso paveldėjimą ir socialinę atskirtį aprašo Donelaitis poemoje „Metai“, kurioje vaizduojami būrų ir ponų santykiai, skirtingas šių socialinių sluoksnių elgesys ir vaidmenys, kurie pagal to meto suvokimą, buvo tinkami ir įprasti turimam statusui. Poemoje bjaurimasi ponų elgesiu ir manieromis, nes jie puikuojasi ir naudojasi savo privilegijuota padėtimi, vietoj to, kad taptų pavyzdžiu, jie sukelia tik panieką. O būrai  nuolat sunkiai dirba, gyvena skurdžiai, alksta ir nuolat patiria ponų smurtą, tačiau lieka žmogiški ir netgi tiki, jog kaip Dievo skirta, taip turi ir likti. Būrai vertina darbštumą, ištikimybę, pamaldumą priešingai nei vaizduojami poemoje ponai. Donelaitis leidžia suprasti, kad kuo aukštesnis žmogaus statusas, tuo labiau jis juo manipuliuoja, taip pabrėždamas savo statuso teises, bet pamiršdamas pareigas, o paprasto žmogaus vertybių, tikėjimo ir kilnios dvasios nepaveikia net bjaurus ponų elgesys ir skurdžios gyvenimo sąlygos.


Turinys

  • Viešosios kalbos tekstas apie tai kaip statusas keičia žmogų.
  • Viešosios kalbos planas.
  • Naudota literatūra.

Reziumė

Autorius
lavex123
Tipas
Rašinys
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 21, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Žmogaus būtis lageriuose ir tremtyje

Lietuvių kalba Rašinys kristale10
Rašinyje kalbama laisvės svarbą, žmogaus gyvenimą lageriuose ir tremtyje. Remiamasi Grinkevičiūtės, B. Sruogos, A. Frank memuariniais autobiografiniais kūriniais.

Nuo visuomenės atsiradimo pradžios, pasaulyje vyravo gana daug epochų, ir jos buvo iš dalies susijusios. Antika ir Renesanas vieni šviesiausių laikotarpių, kai žmogus proto galia buvo aukštinama, siekiama idealų. Renesansą XIV – XVI a. skatino humanistinės idėjos. Tačiau dabar XXI amžiuje sociumą ištiko vertybių krizė, žmogaus dvasinė pusiausvyra nestabili. Žmonėms svarbios naujosios technologijos ir jų tobulinimas. Tai lėmė skirtumus tarp Renesanso žmogaus ir šiuolaikinio žmogaus gyvenimų. Ta

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. kastutokia
Šių laikų žmogus gyvena kamuojamas savęs nepasitikėjimo, bejėgiškumo jausmo apimtą gyvenimą, visai kitokį nei Renesanso laikais. Jo pasaulėžiūra humanistinė. Tuometinei visuomenei žmogus didžiausia...