Menas – tai kūrėjo sielos išreiškimas ar maištas prieš pasaulį

1 psl. / 508 žod.

Ištrauka

Kiekvienas žmogus gyvenime siekė gyvenimo pilnatvės. Jau žmogaus prigimtyje glūdi noras surasti harmoniją su savimi ir pasauliu. Ypač to trokšta kūrėjai. Dvasingumo ieškantis žmogus-kūrėjas auga sieloje pagal amžinąją žmogiškumo programą, ieško, klausia, kenčia. Menininkai - ypač jautrūs žmonės, kurie juos supantį pasaulį suvokia giliau. Savo kūryboje jie bando atskleisti sudėtingas dvasines problemas. Natūraliai iškyla klausimai, kas yra menas, kokia jo paskirtis, kas jaudina menininkų sielą.

Viena vertus, menas - tai kūrėjo sielos išreiškimas. Juk kūryba – bendravimas su pasauliu, tik betarpiškesnis negu paprastai. Pastaruoju metu žmonės išgyvena daug įtampos, nerimo, skausmo. Kai pasaulyje dominuoja vartotojiškas pradas, pinigai, sunku rasti tikrųjų moralinių vertybių: meilės, užuojautos, gerumo.  Poetai, savo eilėlaščiuose atskleisdami sudėtingą dvasinį pasaulį, teigia, kad gyvenimas kupinas vilties, grožio, tik jį reikia pastebėti. Apie tai galime pamąstyti susipažinę su Vytauto Mačernio, dvidešimto amžiaus pradžios poeto, biografija ir kūryba. Jis žuvo labai jaunas, tik dvidešimt trejų metų, tačiau jis nugyveno intensyvų dvasinį pasaulį. Buvo sakoma, kad jo motina nemylėjusi, todėl V. Mačernį augino ir globojo senelė, prie kurios vaikas buvo labai prisirišęs. Jau mažas būdamas, jis mėgo svarstyti apie būties prasmę, jautėsi vienišas. Visa tai akivaizdu jo kūryboje: sonetuose, ypač vizijose.


Reziumė

Autorius
kargo123
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.79
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
1 psl.

Susiję darbai

Britų kalbininkas Deividas Kristalas telefono žinučių rašymo žargonizuotu stiliumi nevadina katastrofa, nes taip vaikai įgunda ieškoti savo mintims užrašyti kuo tinkamesnės formos, tad tai prisideda prie didesnio raštingumo ir skatina kūrybingumą. argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Literatūra Rašinys gretavgreta
Viena aktualiausiai diskutuojamų temų šiuo metu – „blogas šiuolaikinis jaunimas“. Kaip jie elgiasi, neklauso tėvų, negražiai kalba, nesimoko. Labiausiai piktinamasi jaunimo trumposiomis SMS...

Kalbotyros mokslų atstovas Deividas Kristalas teigia: ,,Pabandykite įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu anglų kalba ir toliau plistų kaip iki šiol. Galbūt kada nors tai būtų vienintelė kalba, kurios reikėtų mokytis , o jei taip nutiktų, tai būtų didžiausia pasaulį kada nors ištikusi nelaimė. Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį

Literatūra Rašinys eha112
Be abejo, tai būtų kada nors pasaulį ištikusi labai didelė nelaimė. Aš visiškai pritariu kalbotyros mokslų daktaro minčiai ir pabandysiu argumentuoti kalbininko mintį...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys vytautest
„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.“...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“,– prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys 2019 m. dofkanas
Kalba – be galo svarbi mūsų šalies istorijos ir kultūros dalis. Kiekvienas gali didžiuotis galėdamas kalbėti gimtąja kalba, ją puoselėti, bei saugoti. Gimtoji...

Britų kalbininkas Deividas Kristalas (David Crystal) telefono žinučių rašymo žargonizuotu stiliumi nevadina katastrofa, nes taip vaikai įgunda ieškoti savo mintims užrašyti kuo tinkamesnės formos, tad tai prisideda prie didesnio raštingumo ir skatina kūrybingumą. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Literatūra Rašinys aneciik
Kalba – nepamainomas kiekvienos tautos pagrindas, neatsiejama jos dalis. Vienas lietuvių raštijos kūrėjų, Mikalojus Daukša, apie tai yra sakęs: „Sunaikink ją – sunaikinsi...