Kaip keičiasi intelingento vaidmuo visuomenėje? (Vincas Kudirka, Jonas Biliūnas)

2 psl. / 836 žod.

Ištrauka

Inteligentai visais laikais turėjo itin didelę reikšmę valstybės gyvenime. Jie apibūdinami kaip išsimokslinę, kultūringi ir sąmoningi žmonės. Šie meno, politikos, mokslo veikėjai savo veikla yra nusipelnę pripažinimo, ir jų, kaip švietėjų ar autoritetų, vaidmuo svarbus visuomenės gyvenime. Inteligentai visais laikais reikalingi kelti piliečių savimonę, o ankščiau buvo reikšmingi liudydami savo gyvenamąjį laikotarpį.

Vienas esminių inteligento svarbos visuomenėje aspektų yra piliečių tautinio sąmoningumo kėlimas. Nors žymus Renesanso humanistas Mikalojus Daukša savo prakalboje teigia, kad pagrindiniai valstybę sudarantys komponentai yra gimtoji kalba, protėvių žemė ir per amžius susifomavę papročiai, visgi tauta negali turėti ateities, jei nėra patriotines idėjas skleidžiančių žmonių. Tai svarbu siekiant, kad piliečiai gerbtų savo prigimtinę kalbą, žinotų praeitį ir kovotų už tėvynės laisvę, gerovę. Asmeninę laimę dėl tautos paaukoję patriotai yra šalies pagrindas ir ateities viltis. Geografinė Lietuvos padėtis lėmė tai, kad tautai teko išgyventi nemažai išbandymų – nuolatinės okupacijos, kalbos ir kultūros naikinimas kėlė rimtą grėsmę valstybės išlikimui. Tik atsidavusių, drąsių ir pareigą tėvynei jautusių žmonių, kurie suvokė piliečių sąmoningumo svarbą, šalis šiandien yra laisva. Skirtingais laikotarpiais Lietuvos dvasinį gyvenimą gerinti stengėsi visuomenės inteligentija, turėjusi pripažinimą  ir autoritetą tarp piliečių. Vienas tokių buvo publicistas, aktyvistas ir gydyojas Vincas Kudirka, laikomas svarbia XIX amžiaus pabaigos tautinio atgimimo figūra. Po 1863m. lietuvių sukilimo caro valdžia ėmėsi skaudžių represijų – uždarinėjo kultūros ir mokslo centrus, naikino religinę vertę turinčius pastatus ir pamiklus bei uždraudė spaudą lotyniškais rašmenimis.


Reziumė

Autorius
gordis
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 17, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Kaip keičiasi inteligento vaidmuo visuomenėje?

Literatūra Rašinys 2015 m. bordyyna
2015 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino samprotavimo rašinys. Įvertintas aukštu balu. Remiamasi Balio Sruogos, Juozo Apučio ir Vinco Kudirkos kūryba.