Rašytojų biografijos atspindžiai jų kūryboje (V. Mykolaitis–Putinas – „Altorių šešėly“, J. Kunčinas – „Tūla“, Kafka – „Laiškas tėvui“, A. Škėma „Balta drobulė“)

5 psl. / 1426 žod.

Ištrauka

Mano manymu, vienas įdomiausių išeivijos prozininkų ir stipriausių dramaturgų yra Antanas Škėma. Vienas garsiausių šio rašytojo kūrinių Balta drobulė – tai klasikinis, lietuvišku modernizmu persmelktas tekstas. Tai tipiškas rašytojo romanas, kuriame aiškiai atskleidžiama jo asmenybė. Pagrindinis romano Balta drobulė herojus – Antanas Garšva. Tai talentingas, meniškos sielos poetas išeivis, kuris savo charakteriu, žmogiškosios esmės suvokimu labai artimas pačiam A. Škėmai (išeivis, poetas, bendravardis). Autobiografijoje Škėma aprašė pačius ryškiausius savo gyvenimo įvykius, kurie daugiausia įvyko gyvenant Lietuvoje. Apie gyvenimą Amerikoje jis užsiminė labai nedaug, tarsi jie nebūtų svarbūs ar reikšmingi. Romano ,,Balta drobulė“ pagrindinis veikėjas Garšva realiam buvimui Amerikoje taip pat neskiria tokios didelės reikšmės kaip atsiminimams apie gyvenimą Lietuvoje. Garšva nuolat mintimis grįžta į praeitį, praėjusiems laikams jaučia nostalgiją. Nemaloni emigranto dalia (nepritapimas, Tėvynės ilgesys, artimųjų nebuvimas šalia) personažui tampa dar viena priežastimi nusivilti pasauliu. Mintį, kad pasaulis mus vis dėlto nuvilia, Škėma perkėlė į romaną, autobiografijoje ją paminėjęs su rašytojui būdinga ironija: ,,atseit pasaulyje tebegalioja pusiausvyros dėsnis“ . Škėmos romane ,,Balta drobulė“ galima įžvelgti gana ryškią paralelę tarp autoriaus ir romano protogonisto vaikystės bei tėvų. Škėma savo autobiografiją pradeda žodžiais: ,,Pirmieji kūdikystės prisiminimai nėra per daug dramatiški“. Romane ,,Balta drobulė“ Garšva apsiminimuose rašo: ,,Mano pirmieji prisiminimai nėra dramatiški“. Iš to galima daryti išvadą, kad Škėma svarbiausius savo vaikystės įvykius aprašo romane, susiedamas juos su pagrindinio veikėjo biografija. Galbūt tam, kad būtų lengviau tapatinti savo ir kuriamo veikėjo gyvenimus, rašytojas jį pavadino Antano vardu taip į romaną įpindamas dar vieną savo ir Garšvos atitikimą – abiejų vienodą vardą. Škėmos romano ,,Balta drobulė“ pagrindinis veikėjas Antanas Garšva gimė pedagogų šeimoje kaip ir pats autorius. Škėmos tėvas buvo gamtininkas, o Garšvos – matematikas, kuris mylėjo gamtą. Garšva prisimena: ,,Motina buvo mano pirmasis mokytojas (tėvas mokė aritmetikos)“. Škėma autobiografijoje rašo apie motiną: ,,Ji mokė mane kalbų ir vakarais pasakodavo keistas improvizacijas“.


Turinys

  • Temoje rašytojų biografijos atspindžiai jų kūryboje remiamasi šiais autoriais: V. Mykolaitis–Putinas – „Altorių šešėly“, J. Kunčinas – „Tūla“, Kafka – „Laiškas tėvui“, A. Škėma „Balta drobulė“.

Reziumė

Autorius
pince18
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 24, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai