Motiejaus Valančiaus blaivybės idėjos, tautinio sąjūdžio kontekste, vakar ir šiandien

5 psl. / 933 žod.

Ištrauka

Lietuvių tautinis sąjūdis – XIX a. XX a. pradžioje vykęs lietuvių modernios tautos formavimo ir politinio išsivadavimo, savos tautinės valstybės sukūrimo judėjimas. Viena iš svarbiausių tautinio sąjudžio idėjų buvo blaivybės idėja. Motiejus Valančius buvo blaivybės draugijų kūrėjas ir pagrindinis XIX a. kampanijos prieš girtuokliavimą vadovas. Tapęs vyskupu, M.Valančius daug nuveikė liaudies švietimui bei kultūrai: steigė parapines mokyklas, bibliotekas, rūpinosi lietuviškų raštų leidimu ir platinimu, organizavo platų blaivybės draugijų tinklą, stengėsi atitraukti valstiečius nuo girtavimo. Aplenkėję klebonai buvo įpareigojami steigti savo parapijose lietuviškas mokyklas, dvarponiai ir žydai, smuklių savininkai priversti taikytis su M. Valančiaus pradėtu blaivybės sąjūdžiu. Daug paguodos teikė kelionės po plačią vyskupiją ir geros žinios apie blaivybės plitimą. Vysk. M. Valančius džiaugdamasis rašo: „Garsas apie žemaičius ir lietuvius greitai perbėgo per svietą. Užmiršta mūsų tėvynė, Šv. Bažnyčios klausydama, radosi vėl garsi ir garbinga tarp žmonių giminių“.


Reziumė

Autorius
sniege
Tipas
Rašinys
Dalykas
Istorija
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 31, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Įdomūs faktai apie Adolfą Hitlerį

Istorija Prezentacija urtes
Antrojo pasaulinio karo metais, kai Hitleris įkėlė koją į Paryžių, prancūzai nukirpo Eifelio bokšto lifto lynus, kad nacių vadovas, sugalvojęs užkilti į miesto...

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio reikšmė dabartyje

Istorija Rašinys livjukas
Artėjančią vasarą minėsime 25-ąsias Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio metines. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS) – visuomeninis judėjimas, siekęs ir įgyvendinęs Lietuvos valstybingumo atkūrimą . Jo...

Alžyro ir Irako karai

Istorija Prezentacija eveliinaa
Alžyro karas arba Alžyro Nepriklausomybės karas (1954–1962) buvo partizaninio karo ir terorizmo prieš civilius gyventojus iš abiejų pusių bei kovų tarp Prancūzijos armijos...