Humanitariniai mokslai / Istorija

Motiejaus Valančiaus blaivybės idėjos, tautinio sąjūdžio kontekste, vakar ir šiandien

0 atsiliepimų
Autorius:
Lietuvių tautinis sąjūdis – XIX a. XX a. pradžioje vykęs lietuvių modernios tautos formavimo ir politinio išsivadavimo, savos tautinės valstybės sukūrimo judėjimas. Viena iš svarbiausių tautinio sąjudžio idėjų buvo blaivybės idėja. Motiejus Valančius buvo blaivybės draugijų kūrėjas ir pagrindinis XIX a. kampanijos prieš girtuokliavimą vadovas. Tapęs vyskupu, M.Valančius daug nuveikė liaudies švietimui bei kultūrai: steigė parapines mokyklas, bibliotekas, rūpinosi lietuviškų raštų leidimu ir platinimu, organizavo platų blaivybės draugijų tinklą, stengėsi atitraukti valstiečius nuo girtavimo. Aplenkėję klebonai buvo įpareigojami steigti savo parapijose lietuviškas mokyklas, dvarponiai ir žydai, smuklių savininkai priversti taikytis su M. Valančiaus pradėtu blaivybės sąjūdžiu. Daug paguodos teikė kelionės po plačią vyskupiją ir geros žinios apie blaivybės plitimą. Vysk. M. Valančius džiaugdamasis rašo: „Garsas apie žemaičius ir lietuvius greitai perbėgo per svietą. Užmiršta mūsų tėvynė, Šv. Bažnyčios klausydama, radosi vėl garsi ir garbinga tarp žmonių giminių“.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
933 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti