Moters kovotojos laikysena užsienio ir lietuvių literatūroje

5 psl. / 769 žod.

Ištrauka

Visais laikais buvo daug diskutuojama apie moters įvaizdį visuomenėje. Lietuvių literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Raminta Gamziukaitė yra sakiusi, kad nuo seno moteris turėjusi daugybę socialinių vaidmenų: motinos, mylimosios, žmonos, dukros. Moters  asmenybė skirtingais laikmečiais keliariopai atsiskleisdavo įvairiose kultūrose, šeimos sampratos modeliuose. Socialinės, visuomeninės, ekonominės priežastys sąlygojo skirtingą moterų vaidmenį visuomenėje, tačiau visais laikais, nepaisant įvairių suvaržymų ir apribojimų, moteris buvusi kovotoja. Šiandien remdamasi istoriniu ir keletu lietuvių bei užsienio autorių literatūros pavyzdžių, keliais aspektais norėčiau trumpai pristatyti moters kovotojos laikyseną užsienio ir lietuvių literatūroje.

Senovėje moters kovotojos laikyseną puikiai atspindėjo viduramžių laikus menanti literatūra, kur moteris narsiai kovodavusi dėl savos tautos. Pavyzdžių apie moteris, pasižymėjusias riterio savybėmis bei kariavusias dėl tėvynės, regime daugybės šalių literatūroje. Vienas tokių pavyzdžių – Adomo Mickevičiaus poema „Gražina“. Joje kunigaikščio Liutauro žmona, suabejojusi vyro sprendimais dėl tautos, apsirengia vyro šarvais, išveda karius į mūšio lauką ir žūsta, bandydama gelbėti vyro garbę, pasiaukodama tėvynės labui. Kalbėdamas apie Gražinos garbę, laidojimo apeigų metu kunigaikštis Liutauras atmindamas žmoną sako, kad dega moteris su kario rūbais, bet karžygio dvasia.


Turinys

  • 1. Įžangoje pristatoma tema. Pateikiama kalbėjimo pozicija, kad kalboje remiantis įvairiais šaltiniais bus pristatoma moters kovotojos laikysena lietuvių ir užsienio literatūroje.
  • 2. Pirmuoju argumentu teigiama, kad viduramžius atvaizduojančioje literatūroje moters kovotojos laikysena atsiskleidė mūšiuose už tėvynę.
  • 3. Antruoju argumentu teigiama, kad moters kovotojos laikysena atsispindėjusi kovoje už savo šeimą ir artimuosius.
  • 4. Trečiuoju argumentu teigiama, kad patriarchalinėje visuomenėje moterims tekdavo kovoti už savąjį identitetą bei savirealizaciją, galimybę būti lygioms su vyrais.
  • 5. Išvadose dar kartą apibendrintai išsakoma pagrindinė temos mintis.

Reziumė

Autorius
dianisimo
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.59
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 23, 2020
Apimtis
5 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Miškas lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys lauriukasp
Lietuva visuomet garsėjo kaip miškingas kraštas, o miškas buvo laikomas vienas pagrindinių gamtos turtų. Todėl nenuostabu, kad visais laikais daugybė lietuvių autorių...