Moters kovotojos laikysena užsienio ir lietuvių literatūroje

5 psl. / 769 žod.

Ištrauka

Visais laikais buvo daug diskutuojama apie moters įvaizdį visuomenėje. Lietuvių literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Raminta Gamziukaitė yra sakiusi, kad nuo seno moteris turėjusi daugybę socialinių vaidmenų: motinos, mylimosios, žmonos, dukros. Moters  asmenybė skirtingais laikmečiais keliariopai atsiskleisdavo įvairiose kultūrose, šeimos sampratos modeliuose. Socialinės, visuomeninės, ekonominės priežastys sąlygojo skirtingą moterų vaidmenį visuomenėje, tačiau visais laikais, nepaisant įvairių suvaržymų ir apribojimų, moteris buvusi kovotoja. Šiandien remdamasi istoriniu ir keletu lietuvių bei užsienio autorių literatūros pavyzdžių, keliais aspektais norėčiau trumpai pristatyti moters kovotojos laikyseną užsienio ir lietuvių literatūroje.

Senovėje moters kovotojos laikyseną puikiai atspindėjo viduramžių laikus menanti literatūra, kur moteris narsiai kovodavusi dėl savos tautos. Pavyzdžių apie moteris, pasižymėjusias riterio savybėmis bei kariavusias dėl tėvynės, regime daugybės šalių literatūroje. Vienas tokių pavyzdžių – Adomo Mickevičiaus poema „Gražina“. Joje kunigaikščio Liutauro žmona, suabejojusi vyro sprendimais dėl tautos, apsirengia vyro šarvais, išveda karius į mūšio lauką ir žūsta, bandydama gelbėti vyro garbę, pasiaukodama tėvynės labui. Kalbėdamas apie Gražinos garbę, laidojimo apeigų metu kunigaikštis Liutauras atmindamas žmoną sako, kad dega moteris su kario rūbais, bet karžygio dvasia.


Turinys

  • 1. Įžangoje pristatoma tema. Pateikiama kalbėjimo pozicija, kad kalboje remiantis įvairiais šaltiniais bus pristatoma moters kovotojos laikysena lietuvių ir užsienio literatūroje.
  • 2. Pirmuoju argumentu teigiama, kad viduramžius atvaizduojančioje literatūroje moters kovotojos laikysena atsiskleidė mūšiuose už tėvynę.
  • 3. Antruoju argumentu teigiama, kad moters kovotojos laikysena atsispindėjusi kovoje už savo šeimą ir artimuosius.
  • 4. Trečiuoju argumentu teigiama, kad patriarchalinėje visuomenėje moterims tekdavo kovoti už savąjį identitetą bei savirealizaciją, galimybę būti lygioms su vyrais.
  • 5. Išvadose dar kartą apibendrintai išsakoma pagrindinė temos mintis.

Reziumė

Autorius
dianisimo
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 23, 2020
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Nereikalingumo motyvas lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys grety17
Lietuvių literatūroje apstu pačių įvairiausių jausmų. Joje galime rasti tyros meilės, laimės, džiaugsmo ir skausmo motyvų. Būtent dėl įvairiausių temų, lietuvių literatūra moko...

XX a. pabaigoje svarstyta: lietuvių literatūroje nėra tikros moters, gal dėl to vis grįžtame prie Šatrijos Raganos, užčiuopusios pradinę stadiją intelektualios, visuomeniškos, turinčios vidinį gyvenimą moters (literatūrologė V. Kelertienė). Ar atsirado tikrų moterų XXI a. lietuvių literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

Literatūra Rašinys magnetism
Temoje iškeltas klausimas iš tiesų verčia susimąstyti, tačiau ne vien apie tai, ar XXIa. lietuvių literatūroje atsirado tikrų moterų. Tam, kad galėtume kalbėti...