Straipsnio recenzija "Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai”

2 psl. / 686 žod.

Ištrauka

Tema „Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa  Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų  teikėjų požiūriai” darbe yra atskleista ir atitinka teksto analizę. Įvade nurodyta, kad senstanti visuomenė yra didelė problema visuomenei, kadangi žvelgiant iš ekonominės pusės tai yra nenešanti pajamų ir socialiai remtina visuomenės grupė. Darbe atliktame tyrime skirstomos respondentų kategorijos (valstybės tarnautojai, savivaldybių ir valstybės institucijų atstovai, privačių globos ir slaugos namų atstovai, NVO, mokslininkai tyrėjai) atskleidžia skirtingų visuomenės grupių bei tuo pačiu ir paslaugų teikėjų požiūrį į senstančios visuomenės problemas.  Visuomenės nuostatos tiriamos penktame darbo skyriuje, o paslaugų teikėjų požiūriai šeštame darbo skyriuje.

Išanalizavus straipsnio „Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai” santrauką pastebėta, kad joje akcentuojama darbo pradžia ir pabaiga, kai pradžioje akcentuojama problematika, o gale prieinama prie išvadų ir rekomendacijų, tačiau nėra informacijos apie darbo eigą ir kas tirta. Recenzijos tikslas – atskleisti reikalavimus atitinkančius ir neatitinkančius aspektus. Darbo įvadas pernelyg ilgas, jame nėra išskirta konkreti nagrinėjama problema, nors įvado ketvirtoje pastraipoje ir akcentuojama, kad „IGS srities problematika yra plati ir reikia kompleksinių tyrimų”. Toliau išsamiai pagrindžiama šį problematika, tačiau trūksta kad problema būtų konkrečiai išskirta ir apibrėžta kas nagrinėjama kaip problemos pagrindas. Darbo aktualumas aprašytas išsamiai ir aiškiai, tačiau trūksta darbo naujumo, objekto ir dalyko. 


Reziumė

Autorius
melanija1
Tipas
Rašinys
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 10, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai