Kam žmogui reikalinga vaizduotė? (Maironis, H. Radauskas, M. Katiliškis)

2 psl. / 897 žod.

Ištrauka

  Žymus graikų gydytojas ir mokslininkas Hipokratas yra pasakęs: „Gyvenimas – trumpas, menas – amžinas.“ Šis teiginys verčia suvokti, jog Dievas, suteikęs žmogui vaizduotę, apdovanojo jį amžinuoju talentu – kūrybos galia. Ši žmogiškoji ypatybė suteikia individui galimybę išreikšti nuoširdų atsidavimą gimtajam kraštui, atskleisti savo vidinio pasaulio gelmes bei kovoti su kasdienybės banalybe.

   Vaizduotės panaudojimas kūryboje bei gebėjimas savo kūryba atskleisti besąlygišką meilę tėvynei ne tik džiugina kiekvieno tautiečio širdį, bet ir gali atlikti herojišką darbą – gelbėti gimtinę nuo nutautėjimo. Mūsų tėvynei išgyvenant sudėtingą spaudos draudimo laikotarpį, kai kultūrinis ir literatūrinis mūsų tautos brendimas buvo apribotas carinės valdžios, meniškos prigimties šviesuoliai savo poetiniu žodžiu siekė uždegti lietuvių širdis troškimu išvaduoti tautą iš svetimos galybės gniaužtų. Bene meniškiausia dvasia ir lakiausia vaizduote šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu pasižymėjo XIX a. pab. – XX a. pirmos pusės kunigas, poetas, romantikas bei vienas svarbiausių tautinio sąjūdžio ideologų Jonas Mačiulis-Maironis. Mūsų tautos dainius savo poezija siekė veikti jaunos Lietuvos brendimą bei ugdyti lietuviškumo sampratą, nes suvokė, kad vienintelis būdas išgelbėti tautą yra išugdyti sąmoningą jaunąją kartą. Maironio lyrinėje herojinėje poemoje „Jaunoji Lietuva“ vaizduojamas jaunų, tautiniam darbui atsidavusių žmonių pasiaukojimas bei tautinio atgimimo pradžia, kurios metu meilė tėvynei išaukštinama kaip svarbiausia tautą vienijanti jėga


Reziumė

Autorius
karolinalio
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgp 21, 2020
Apimtis
2 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Erotinė vaizduotė Maironio kūryboje

Literatūra Referatas sellfish
Šio darbo tyrimo objektas – lietuvių poeto Jono Mačiulio - Maironio kūryba. Darbo tikslas – aptarti erotinės vaizduotės pasireiškimo formas Maironio kūryboje. Uždaviniai,...

Kam žmogui reikalinga kaukė?

Literatūra Rašinys 2017 m. bluemonday0
12kl. kalbėjimas. Remiamasi Viljamo Šekspyro tragedija "Hamletas", Vinco Krėvės drama "Skirgaila", Antano Škėmos romanu "Balta drobulė", Albero Kamiu romanu "Svetimas". Gautas pažymys -...