Tėvynės būtis matuojama meile

2 psl. / 890 žod.

Ištrauka

<...>

Tėvynės meilė prasideda nuo motinos meilės ir kalbos, o baigiasi tapatumo saugojimu. Deja šiandien matome kaip šimtai tūkstančių brolių ir seserų paliko Lietuvą ir kiek daug žmonių yra politiškai ir socialiai nenuovokūs. Tad savo kalboje samprotausiu, kodėl mūsų meilė tėvynei daro įtaką jos būčiai.

Tėvynės meilė - Motinos ir kalbos meilė. Žmogiška meilė būtent ir prasideda meile Motinai, nes ji yra artimiausia kūdikiui. Ne veltui Šventame Rašte, Išėjimo knygoje yra parašyta : „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria“. Galima daryti prielaidą, kad tėvai ir gimtinė - meilės ir bendrumo ženklas. Mylėdamas ir gerbdamas tėvus, vaikas tampa laimingesnis, labiau mylintis ir savo kraštą. Poetas Just.Marcinkevicius “Dienoraštyje be datų” apie motiną rašė: „Ji tapo man gėrio ir grožio norma, teisybės ir meilės idėja“. Motina yra kultūros ir kalbos atrama. Just. Marcinkevičius dramoje „Mažvydas“ mano, kad kalba primena ir džiaugsmingus, ir skaudžius istorijos momentus: „Pajusite medaus ir kraujo skonį“. Medaus skonis, kurį jaučiame – tai garbė, kilnumas, laimė kalbėti gimtąja kalba, būti savam tarp savųjų.


Reziumė

Autorius
rasytoja69
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 15, 2021
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Tėvynė - žmogaus būties centras

Literatūra Rašinys erkutmeow
Maironis - lietuvių tautinio atgimimo poetas, tautos dainius - yra vienas žymiausių XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poetų. To laikotarpio poetai rašė...

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys mhill
Žodis „tėvynė“ į lietuvių poeziją atėjo kartu su tautiniu sąjūdžiu. Jį pirmą kartą ištarė A.Baranauskas „Anykščių šilelyje“, o įtvirtino „Aušros“ poetai ir ypač...

Meilės tėvynei tema lietuvių literatūroje

Literatūra Rašinys 2021 m. etudem
Tai yra literatūrinis rašinys, kuriame atskleidžiama meilės tėvynei tema lietuvių literatūroje. Rašydama rėmiausi Maironio ir A. Baranausko kūryba. Šis rašto darbas buvo įvertintas...