Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje?

2 psl. / 1096 žod.

Ištrauka

<..> pilietiškumas, kaip būtinas lietuvio bruožas, visais laikais buvo akcentuojamas literatūroje. Jau senuosiuose literatūros kūriniuose jis reiškiamas gimtosios kalbos saugojimu ir vartojimu, bebaimia kova už tautos laisvę ir vientisumą. <...> į pilietiškumo sąvoką įėjo patriotizmas, asmeninė atsakomybė, aktyvus noras dalyvauti valstybės visuomeniniame gyvenime, nesavanaudiškumas, solidarumas, rūpinimasis bendrapiliečiais.


Turinys

  • < >Kalbos išlaikymas ir puoselėjimas, Daukšos nuomone, pilietiško žmogaus atsakomybe ir pareiga.
  • < >Būtent tokiomis savybėmis pasižymėjo ir Jono Radvano lotyniškosios herojinės poemos ,,Radviliada‘‘ pagrindinis herojus Radvila Rudasis.
  • < >Pasak, romantizmo literatūros atstovų, pilietiškumas išauga iš tautiškumo; tokia nuostata  padeda  sutelkti darbui visą tautą ir sustiprinti valstybę, todėl panašiu ugdymo modeliu pasinaudojo ir Vincas Kudirka.
  • < >Toks užsispyrusio pilietiškumo reiškimasis būdingas ir XX amžiaus antrosios pusės poeto Justino Marcinkevičiaus kūryboje. 

Literatūros sąrašas

Mikalojus Daukša. Postilės „Prakalba į malonųjį skaitytoją“

Jono Radvano lotyniškoji herojinė poema ,,Radviliada‘‘

Vincas Kudirka. Eilėraštis ,,Varpas‘‘ , ,,Labora'' , ,,Tautiška giesmė‘‘.

Justinas Marcinkevičius. Eilėraštis ,,Būti ugnimi‘‘, ,,Dainuoju Lietuvą‘‘ , draminė trilogija ,,Mindaugas‘‘ - ,,Mažvydas‘‘ - ,,Katedra‘‘.


Reziumė

Autorius
nina629
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2021
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai