Kas yra žmogus, jei jam pasauly aukščiausias gėris - valgymas ir miegas?

1 psl. / 605 žod.

Ištrauka

Ar asmenį, kuriam aukščiausias gėris yra valgymas ir miegas, galime vadinti tikru žmogumi? Ar tokią būtybę mes vadiname žmogumi tik dėl kitokios išvaizdos: esą gyvūnai žiūri į žemę, o tik homo sapiens žvelgia į dangų... Kokia tada gyvenimo esmė, jei žmogus nekelia sau tikslų: kaip tapti atsakingam už kitą žmogų, kaip išsilavinti, sukurti šeimą ar kurti valstybę?


Reziumė

Autorius
ganesas
Tipas
Rašinys
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 14, 2012
Apimtis
1 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą“ (Josifas Brodskis). Kurį poetą jūs norėtumėte pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo? Kodėl? Pagrįskite savo mintis konkrečiais pavyzdžiais

Lietuvių kalba Rašinys spetrauskaite
Pažinti poetą – tai žinoti jo gyvenimo apystovas ir būti gerai susipažinusiam su poeto kūryba. Sigitas Geda - tai neįprasto likimo, klajonių Visatos...

Nuo visuomenės atsiradimo pradžios, pasaulyje vyravo gana daug epochų, ir jos buvo iš dalies susijusios. Antika ir Renesanas vieni šviesiausių laikotarpių, kai žmogus proto galia buvo aukštinama, siekiama idealų. Renesansą XIV – XVI a. skatino humanistinės idėjos. Tačiau dabar XXI amžiuje sociumą ištiko vertybių krizė, žmogaus dvasinė pusiausvyra nestabili. Žmonėms svarbios naujosios technologijos ir jų tobulinimas. Tai lėmė skirtumus tarp Renesanso žmogaus ir šiuolaikinio žmogaus gyvenimų. Ta

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. kastutokia
Šių laikų žmogus gyvena kamuojamas savęs nepasitikėjimo, bejėgiškumo jausmo apimtą gyvenimą, visai kitokį nei Renesanso laikais. Jo pasaulėžiūra humanistinė. Tuometinei visuomenei žmogus didžiausia...