Profesinės komunikacijos problemos šiandienos Lietuvoje ir jų sprendimai

7 psl. / 950 žod.

Ištrauka

Komunikacija - tai pagrindinis piliečių bendravimo elementas. Bendravimas suprantamas plačiąja ir siaurąja prasme, kai plačiąja prasme bendravimo subjektas yra socialinės grupės ir visa visuomenė. Siaurąja prasme - kaip tarpasmeniniai ir tarpgrupiniai tiesioginiai kontaktai, kurių metu individai ir mažos grupės keičiasi informacija ir veikla. Jos tikslas gauti ir perduoti informaciją.
Bendravimo procesas labai svarbus organizacijai, nes bendraujant realizuojami žmogiškieji kontaktai ir susiformuoja tam tikrų darbuotojų elgsena. Bendravimas vadovavimo procese yra svarbiausia ryšio priemonė, užtikrinanti vadovų ir darbuotojų sąveiką. Komunikacija – tai faktų, minčių, idėjų, emocijų pasikeitimo tarp dviejų ir kelių žmonių procesas.
Kai kurie komunikacijos esmę supranta kaip informacijos perdavimo ir priėmimo tarp individų procesą. Kiti apibūdina kaip bendravimą, keitimąsi patyrimu, mintimis, išgyvenimais. Vieni autoriai komunikaciją įvardija kaip meną, kuriam įvaldyti, be žinių ir patirties, dar reikia būti paslaugiam ir atidžiam. Taip pat gebėjimas bendrauti yra svarbus reikalavimas, keliamas vadovams. Vadovu dažniausiai tampama tik išmokus bendrauti su pavaldiniais.

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Rašinys
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 4, 2013
Apimtis
7 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Komunikacija

Komunikacija Prezentacija justxxx1
Prezentacijoje daug medžiagos: 42 skaidrės.

Neverbalinė komunikacija

Komunikacija Prezentacija elvyraram
§Vizualiai gaunamą informaciją, kai gavėjas mato siuntėjo ženklus ir interpretuoja komunikacinius signalus (poza, gestai, veido išraiška, šypsena, akių kontaktas ir kt.). § §Neverbaliniai...

Dalykinės komunikacijos efektyvumas

Komunikacija Prezentacija l.eva
žInformaciją reikia pateikti taip, kad gavėjas galėtų lengvai ją suvokti. žVartoti aiškius, suprantamus terminus gavėjui. žInformacijos siuntėjas turi pasirinkti tinkamiausią perdavimo kanalą, stengtis...

Komunikacija ir informacijos valdymas organizacijoje

Komunikacija Prezentacija ruciau
Komunikacija organizacijoje – tai dviejų ar daugiau žmonių pasikeitimo informacija, žiniomis, požiūriais, idėjomis, ketinimais procesas, vienijantis atskirų organizacijos grupių veiksmus siekiant bendro tikslo.

Komunikacijos proceso stebėjimas

Komunikacija Tyrimas sabinasabina
Tikslas: mokėti apibūdinti stebėtą situaciją, gebėti stebėtą asmens elgesį ir komunikacijos priemonių ypatumus susieti su komunikacijos proceso...