Pagrindiniai gamybos proceso organizavimo principai

11 psl. / 1766 žod.

Ištrauka

Šiame darbe aprašysiu pagrindinius gamybos proceso organizavimo principus, lygių išraiškas, privalumus ir susijimą tarpusavyje, kurie yra labai aktualūs norit vykdyti našią gamybos proceso veiklą.
1. Proporcingumas reikalauja, kad visų įmonės struktūrinių vienetų gamybiniai pajėgumai būtų tarpusavyje suderinti, užtikrintų nepertraukiamą darbą.
2. Visiškas nenutrūkstamumas pasiekiamas retai, bet svarbu, kad pertraukos būtų kuo trumpesnės. Taip sutrumpėja gamybos ciklas, sumažėja nebaigtos gamybos likučiai ir įmonei reikia mažiau apyvartinių lėšų.
3. Ritmingumas pasiekiamas tada, kai bet kuriuo laikotarpiu kiekvienoje darbo vietoje, padalinyje ir visoje įmonėje pagaminamas vienodas arba nuolatos didėjantis produkcijos kiekis.
4. Specializavimas.
Daiktinė specializacija - atskiri struktūriniai vienetai specializuojami įvairiais procesais ir įrengimais gaminti sąlyginai baigtus objektus. Ji leidžia didinti darbo našumą, mažinti produkcijos savikainą, taikoma masinėje ir stambiaserijinėje gamyboje.
Technologinė specializacija - atskiri struktūriniai vienetai specializuojami apdirbti įvairius objektus, kuriuos sieja tam tikros operacijos.
5. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas leidžia sumažinti fizinio darbo lyginamąją dalį, savikainą, didėja darbo našumas, auga kokybė.
6. Gamybos proceso lankstumas. Svarbu, kad gamybos procesą galima būtų greit ir be didelių išlaidų pertvarkyti naujų gaminių gamybai.
7. Pusiausvyros principas. Jis reikalauja sukurti pusiausvyrą tarp stabilios organizacinės įmonės struktūros ir lankstaus proceso organizavimo.
Toliau yra pateikiama išsamesnė informacija apie gamybos proceso organizavimo principus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • Gamybos organizavimo principai4
 • Gamybos proporcingumas4
 • Gamybos nenutrūkstamumas5
 • Gamybos ritmingumas5
 • Daiktinė specializavimo priemonė6
 • Technologinė specializavimo priemonė7
 • Gamybos mechanizavimo ir automatizavimo principas8
 • Gamybos lakstumo principas8
 • Pusiausvyros principas9
 • IŠVADOS10
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS11

Reziumė

Autorius
ericutes
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 25, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Gamybos organizavimas AB „Vilniaus baldai“

Vadyba Referatas 2012 m. brigita99
Kiekvienai įmonei ypač svarbus tinkamas gamybos organizavimo pasirinkimas, nes nuo sėkmingo įmonės veiklos darbo priklauso įmonės plėtra, gamybos ir realizavimo procesų ritmingumas bei...

Gamybos organizavimo svarba UAB “Vilniaus duona”

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. karmis2
Šiandieninės rinkos sąlygomis įmonėms būdingos gamybos ypatybės: padidėja jų savarankiškumas ir atsakomybė už veiklos rezultatus. Pagrindinis jų tikslas - dirbti rentabiliai ir pelningai,...

Gamybos organizavimas UAB “X”

Vadyba Referatas brigita99
Gamyba – procesas, kuriame gamybos ištekliai naudojami produktų ir paslaugų gamybai. Bendriausia prasme gamyba yra veikla, kurios tikslas yra gėrybių, t.y. produktų ir...