Darbo užmokesčio reformos

15 psl. / 2500 žod.

Ištrauka

Plėtojantis rinkos santykiams Lietuvoje, iškyla būtinybė kurti lankstesnes darbo apmokėjimo sistemas, labiau atitinkančias išsivysčiusios rinkos santykių prigimtį.
Pačia bendriausia prasme apmokėjimo už darbą formas ir dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo, Gyventojų pajamų garantijų, Darbo sutarties ir Kolektyvinių susitarimų įstatymai. Šių normatyvinių dokumentų nuostatos, be abejo, yra konstruktyvios nustatant konkretų atlyginimą įvairių specialybių darbuotojams, dirbantiems įvairiose įmonėse. Tačiau vien jų konkrečiam darbo užmokesčio organizavimui neužtenka, kadangi konkretaus darbo užmokesčio organizavimas susijęs su kiekybine ir kokybine darbų analize, vidaus ir išorės darbo rinkose nusistovėjusiais atlyginimais, įvairiomis materialinio ir moralinio skatinimo programomis. Visus šiuos uždavinius kur kas lengviau išspręsti taikydami išsivysčiusiųjų užsienio šalių patirtį, kuri buvo kaupiama ir tobulinama ne vieną dešimtmetį.
Dabartinėmis sąlygomis išsivysčiusios rinkos šalyse daug dėmesio skiriama darbo apmokėjimo priklausomybei nuo šalies ekonomikos plėtotės veiksnių, nuo darbo turinio kitimo, darbuotojų kvalifikacijos, darbo sąlygų, pamainingumo, įmonės specifikos.
Kūrybinis išsivysčiusiųjų industrinių šalių patirties taikymas organizuojant apmokėjimą už darbą mūsų Respublikos įmonėse įgalins greičiau pasiekti pageidaujamą efektą siekiant suinteresuoti darbuotojus įgyvendinti įmonių strateginius tikslus; užtikrins spartesnį ir tolygesnį visuomenės narių gyvenimo lygio kilimą ir socialinės įtampos mažinimą dėl nepagrįstai sparčios atskirų gyventojų sluoksnių pajamų diferenciacijos.
Darbo objektas: Darbo užmokeščio formos.
Darbo tikslas: Išnagrinėti darbo užmokeščio formas ir sistemas.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti darbo užmokeščio formas ir sistemas.
2. Išanalizuoti darbo užmokeščio formas ir sistemas teoriniu aspektu.
3. Suvokti darbo užmokeščio formos esmę.
Darbo metodai: - pirminių šaltinių analizė, mokslinės literatūros analizė, internetinė medžiaga.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. DARBO UŽMOKESTIS4
  • 2. DARBO UŽMOKESČIO FORMOS5
  • 3. DARBO UŽMOKESČIO TIKSLAI8
  • 4. DARBO UŽMOKESČIO DYDĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI9
  • 4.1. Išoriniai veiksniai9
  • 4.2. Vidiniai veiksniai10
  • 5. DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪROS IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI15

Reziumė

Autorius
ericutes
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 26, 2013
Apimtis
15 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Darbo užmokesčio analizė įmonėje X

Finansai Kursinis darbas 2010 m. vikina
Kalbant apie atlygį už darbą, vartojamos kelios sąvokos: darbo užmokestis, apmokėjimas už darbą, atlyginimas už darbą, honoraras, autorinis atlyginimas ir kt. Darbo teisėje...

II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė

Finansai Diplominis darbas 2014 m. aniusiaa
Lietuvoje 2004 m. buvo įvykdyta reforma, kuri leido žmonėms kaupti pinigus ateičiai, trejose pensijų pakopose. Antra ir trečia pakopa, pensijų fondų dalyviams leidžia...

Audito savarankiškas darbas

Finansai Referatas 2013 m. monikasil
Darbo tikslas – išanalizavus UAB „Alta“ finansines ataskaitas ir jų netikslumus, parengti laiška vadovybei ir audito išvadą.Darbo uždaviniai:1) įvertinti riziką;2)...

Darbo našumas ir jo kitimas Lietuvoje

Finansai Referatas 2013 m. karmis2
Išsivysčiusioms valstybėms būdingas nuolatinis darbo našumo didėjimas. Darbo našumas didėja tobulėjant žmogaus darbo įgūdžiams ir naudojant geresnius įrankius bei mašinas. Žemės ūkyje jis...