Kodėl JAV neužkariavo Kanados?

11 psl. / 2354 žod.

Ištrauka

JAV ir Kanados klausimas visada buvo tarptautinių santykių dėmesio centre. Šalys dalina ilgiausią pasaulyje sieną tarp dviejų valstybių. JAV ir Kanada yra didžiausios pasaulyje prekybos partneriai, sąveikauja gynybos srityje. Be to yra glaudus kultūrinis ryšys tarp šių šalių: abi šalys anglakalbės. Nors nepaslaptis, kad JAV visada siekė tapti hegemone Šiaurės Amerikoje, tačiau konfliktų tarp šių šalių buvo išvegta ir buvo išsaugota taika, kuri trunka jau du šimtus metų. Mažai žinomas faktas, tačiau kaip JAV taip ir Kanada vienu metu turėjo parengtus planus dėl savo kaimynės invazijos. JAV po pirmojo pasaulinio karo sukūrė planą, kuris vadinosi „Joint Army and Navy Basic War Plan – Red“. Karinis planas apėmė strategiją kaip įsiveržti į Kanadą ir visiškai ją užimti. Tačiau planas niekad nebuvo įgyvendintas ir 1974 metais buvo išplatintas.
Unikalūs šių šalių santykiai iki šiol domina tarptautinių santykių teoretikus. Realistai šiuos dviejų valstybių santykius aiškintų per valstybių galios sąvoką. Tačiau pagal karinę galią Kanada stipriai nusileidžia JAV, pastaroji galėjo užkariauti Kanada bent jau atsižvelgiant į branduolinio ginklo turėjimo pranašumą. Be to, realizmas nepaaiškina valstybių draugiškų ryšių. Šia teorija buvo daugiausia remtasi pokario laikotarpiu, atsižvelgiant į aiškinimų ribotumą šiais laikais bandoma naudotis kitomis teorijomis aiškinant šį klausimą.
Šiame rašto darbe bandysiu atskleisti JAV ir Kanados santykių dinamiką naudodamas konstruktyvizmo teoriją. Konstruktyvizmo pagrindinė mintis kyla iš teiginio, kad politiniai aktoriai kuria tarptautinius santykius iš savo idėjų, santykiai yra tokie kokiais juos mato patys veikėjai. Vienas iš konstruktyvizmo pradininkų, Aleksandras Wendt, teigia, kad anarchija yra tokia kokia ją padaro pačios valstybės. Pagal konstuktyvizmo teoriją, valstybių interesai gali būti ne tik materialūs, jų interesai kyla iš unikalios valstybių kultūros ar vertybių. Konstruktyvizmas suteikia mums kultūrinį paaiškinimą, paaiškinimą nepriklausoma nuo materialinių dalykų. Tai mums leis rasti atsakymus į klausimus susijusius su veikėjų požiūriais, nuotaikomis ir elgesiu į kuriuos nesugebės atsakyti realizmo teorija ir atsakyti į probleminį šio rašto darbo klausimą: „Kodėl JAV neužkariavo Kanados?“.


Turinys

  • Įvadas4
  • Realizmas tik kaip anekdotas5
  • Draugystė tarptautiniuose santykiuose7
  • Išvados10
  • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
ingute
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 26, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai