Administracinės prievartos priemonės, administracinė atsakomybė

15 psl. / 5605 žod.

Ištrauka

Administratio (lot.) – valdymas, vadovavimas.
Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra visuomeniniai santykiai. Atsižvelgiant į šių santykių ypatumus bei jų reguliavimo metodą, teisė skaidoma į savarankiškas šakas. Administracinė teisė viena iš reikšmingiausių teisės šakų, nes ji reguliuoja labai platų ir svarbų visuomeninių santykių spektrą, iš esmės ji liečia visą vykdomosios valdžios mechanizmą, jo organizaciją ir veiklą realizuojant valstybinį valdymą, kuriuo būtina užtikrinti piliečių ir kitų asmenų teises ir laisves, valstybinę ir viešąją tvarką, kontrolę ir priežiūrą bei viešojo administravimo subjektų jurisdikcinę veiklą. Taip pat administracinė teisė aprėpia ne tik viešąjį administravimą, bet ir pačių viešojo administravimo subjektų vidinę veiklos administraciją, nustato ministerijų, departamentų, savivaldybių valdybų struktūrą ir kompetenciją, jų santykius su piliečiais tvarkant ir prižiūrint ūkinę ar kitokią piliečių, jų susivienijimų veiklą, aprėpia administracines nuobaudas, įvairius valdymo aktus ir jų hierarchiją ir t.t.
Taigi, trumpai galima pasakyti: administracinė teisė – tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius susiklosčiusius viešojo valdymo sferoje.
Administracinė teisė glaudžiai siejasi su konstitucine teise. Konstitucinė teisė – pagrindinė teisės šaka, nes jos svarbiausios normos yra ir kitų teisės šakų pagrindas, aukščiausios juridinės galios šaltinis. Visuomeninius santykius reguliuoja konstitucinės teisės ir administracinės teisės normos. Konstitucinė teisė nustato bendrus teisės subjektų pradmenis, jų veiklos principus, o administracinė teisė realizuoja juos detalizuodama, nustato konstitucinės teisės numatytų principų įgyvendinimo tvarką. Be to, konstitucinės teisės normos reguliuoja atstovaujamosios valdžios funkcijų vykdymą, o administracinės teisės normos – vykdomųjų organų funkcijas ir t.t. Taigi, konstitucinės teisės pagrindus labiau išplėtoja administracinė teisė.


Turinys

 • Įvadas3
 • Administracinės prievartos priemonės4
 • Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis, ypatumai4
 • Administracinių prievartos priemonių rūšys. Prevencinių administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys4
 • Administracinės kardomosios prievartos priemonės6
 • Institucijos ir pareigūnai, taikantys administracinės prievartos priemonės7
 • Administracinės atsakomybė8
 • Administracinės atsakomybės sąvoka, bruožai ir pagrindiniai požymiai8
 • Administracinės atsakomybės principai9
 • Administracinės atsakomybės subjektai11
 • Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai atsakomybė už administracinės teisės pažeidimus11
 • Pareigūnų administracinė atsakomybė12
 • Užsieniečių administracinė atsakomybė12
 • Nepilnamečių administracinė atsakomybė12
 • Aplinkybės šalinančios administracinę atsakomybę12
 • Būtinoji gintis, būtinasis reikalingumas, jų požymiai12
 • Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių13
 • Išvados15
 • Literatūros sąrašas16

Reziumė

Autorius
shifterer
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai