Trijų imperatorių lyga - aljansų kūrimosi pradžia

18 psl. / 3820 žod.

Ištrauka

XIX amžiuje po Vienos kongreso pagaliau įsitvirtino taikūs tarptautiniai santykiai Europoje. Po ilgų ir daug kainavusių karų su Prancūzija, Didžiųjų šalių lyderiai ėmė suprasti taikos ir stabilumo išsaugojimo poreikį senajame žemyne. Didžiųjų valstybių egzistavimas neleido kitoms nepriklausomoms valstybėms imtis rizikingos ar agresyvios užsienio politikos, nekilo karų ir tarp pačių didžiųjų valstybių, o tarptautinių santykių tikslas tuo metu buvo saugumo ir stabilumo užtikrinimas .
Kadangi valstybių politika ir diplomatija yra priklausoma nuo valdžioje esančių asmenybių, galima teigti, kad tuo metu įvairių šalių politikai buvo stiprios ir racionalios asmenybės. Derinandami savo šalių interesus, jie sugebėjo sukurti ir išlaikyti ilgalaikę taiką. Richard B. Elrod teigia, kad Europos Koncertas buvo sąmoningas ir labai veiksmingas bandymas stengiantis išlaikyti taikius santykius tarp suverenių valstybių. Europos Koncertas – tai sąvoka, apibrėžianti galios balansą, kuris egzistavo nuo Napoleono karų pabaigos 1815 metais iki Pirmojo pasaulinio karo 1914 m. Pagrindinės didžiosios jėgos Europos Koncerte buvo Austrija, Prūsija, Rusijos imperija bei Jungtinė Karalystė. Vėliau, XIX a. antrojoje pusėje, valstybės, norėdamos apsidrausti nuo galimų konfliktų, ėmė ieškoti sąjungininkų - tai vėliau lėmė aljansų kūrimąsi ir, žiūrint ilgalaikėje perspektyvoje, XX a. pradžios įvykius. Kaip teigia W. B. Moul, „kad ir kaip būtų apibrėžta galios balanso sąvoka, ji visada bus susijusi aljansais arba bent jų ir kontr- aljansų galimybėmis“ .
Šio darbo tikslas yra remiantis proceso analizės metodu, ištirti Trijų imperatorių lygos kūrimosi ir žlugimo procesą, kartu parodant, kad Trijų imperatorių lyga davė pradžią kitų aljansų kūrimuisi. Pirmiausiai analizuosime faktorius, kurie lėmė Trijų imperatorių lygos susikūrimą. Antrasis uždavinys bus lygos susikūrimo rezultatų, kitais žodžiais tariant, padarinių analizė. Mokslinės literatūros apie Trijų Imperatorių Lygą yra nemažai. Daugiausia bus remiamasi moksliniais istoriniais straipsniais, kurių pagrindiniai yra James Young Simpsono „The Saburov Memoirs or Bismarck and Russia“ bei A. J. P. Tayloro „Struggle for mastery in Europe“.


Turinys

  • Įvadas4
  • 1. Trijų imperatorių lygos kūrimasis5
  • 1.1. Vokietijos interesai6
  • 1.2. Rusijos interesai9
  • 1.3. Austrijos interesai11
  • 2. Trijų imperatorių lygos pasekmės 14 Išvados16
  • Literatūros sąrašas18

Reziumė

Autorius
ingute
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 26, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Lyginamoji institucinė JAV ir Irako analizė

Politologija Referatas 2010 m. dovydas
XXI a. pradžia globaliame pasaulyje buvo kaip niekad įtempta. Jungtinių Amerikos Valstijų sionizmas (kas turi didžiausią galią, tas nori tvarkyti visą pasaulį pagal...

Vokietijos ir LR valdymo formų lyginamoji analizė

Politologija Referatas atile
Tikslas: Palyginti analizuojamas konstitucijas; Uždaviniai: 1. Susipažinti su Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis; 2. Palyginti valdžios institucijas; 3. Prezidento veiklos ir...

Atominė bomba ir Šaltojo Karo pradžia

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
Stebėdami dinamišką ir daugiapolę tarptautinę sistemą sunkiai galime įsivaizduoti, jog praėjusio amžiaus viduryje, po Antrojo pasaulinio karo, joje buvo nusistovėjusi padėtis, kurioje dominavo...

Suomijos ir Urugvajaus lyginamoji analizė

Politologija Referatas 2013 m. ewana
Šių dienų globaliame pasaulyje, kuriame tiek politiniai, tiek ekonominiai valstybių sprendimai yra daugiau ar mažiau susiję tarpusavyje, labai svarbu suprasti, kokią įtaką turi...

Atominė bomba ir Šaltojo karo pradžia

Politologija Referatas 2014 m. tntjustas
Branduolinio ginklo sukūrimas laikomas viena iš priežasčių, lėmusių dvipolės tarptautinės sistemos susiformavimą. Taip pat suvokiama, jog atominės bombos panaudojimas mus atvedė prie Antrojo...