Suomijos ir Urugvajaus lyginamoji analizė

12 psl. / 2586 žod.

Ištrauka

Šių dienų globaliame pasaulyje, kuriame tiek politiniai, tiek ekonominiai valstybių sprendimai yra daugiau ar mažiau susiję tarpusavyje, labai svarbu suprasti, kokią įtaką turi ir kokį vaidmenį užima tam tikros valstybės. Todėl, iš esmės naudinga pažvelgti į dviejų, pakankamai skirtingų šalių politines, kultūrines ir ekonomines sistemas ir jas palyginti.

Darbo objektas: palyginimui pasirinktos valstybės – Suomija ir Urugvajus.
Darbo tikslas: palyginti Suomijos ir Urugvajaus politines sistemas, kultūrinius ir istorinius aspektus, valdžios institucijų sąrangą ir politinio proceso dalyvius, viešąją politiką bei šių dienų politines ir ekonomines aktualijas.
Uždaviniai:
1. Aptarti ir palyginti Suomijos ir Urugvajaus istorinius, kultūrinius, valstybinius, tautinius aspektus. Išsiaiškinti, kaip vyksta šiuolaikinės valstybės kūrimo procesai kiekvienoje iš šalių.
2. Aptarti ir palyginti valdymo struktūrų modelius, politinių partijų ir interesų grupių įtaką, rinkimų procesus ir valstybių politines santvarkas.
3. Aptarti ir palyginti viešosios politikos aktualijas – politinius ir ekonominius aspektus, šių laikų tendencijas ir valstybių užimamą vietą globaliu ir regioniniu mastu.
Temai atskleisti pasirinkti lyginamasis ir aprašomasis metodai.
Literatūros šaltiniai:
Atliekant darbą remtasi įvairiais internetiniais šaltiniais. Taip pat moksliniais straipsniais, Suomijos ir Urugvajaus konstitucijomis ir kitais.
Struktūrinės dalys:
1. Pirmąją darbo dalį apima esminiai kiekvienos valstybės kultūriniai ir istoriniai objektai, valstybingumo ir tautiškumo klausimai, bei šiuolaikinės valstybės formavimo procesai.
2. Antrojoje dalyje dėmesio skiriama politinei sistemai. Aptariamos pagrindinės valdžios institucijos, politinės partijos ir interesų grupės, rinkimai ir politinės valstybių santvarkos.
3. Paskutinėje darbo dalyje aptariama viešoji politika, ekonominės ir politinės šių laikų tendencijos, valstybių vaidmuo regioniniame ir globaliame lygmenyse.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1 dalis: Polititinės sistemos ir politinės kultūros istorinė raida4
 • 1.1. Kultūra ir istorija
 • 1.2. Užsienio valstybių įtaka, nacionalizmas, nepriklausomybės klausimas
 • 1.3. Modernios šiuolaikinės valstybės formavimasis
 • 2 dalis: Pagrindiniai politinio proceso veikėjai6
 • 1.1. Valdžios struktūros
 • 1.2. Politinės partijos, rinkimų procesas, interesų grupės
 • 3 dalis: Viešoji politika8
 • 1.1. Ekonomika: valstybės, verslo ir biurokratijos vaidmenys, tarpusavio santykiai
 • 1.2. Šiuolaikinės politinės ir ekonominės tendencijos
 • 1.3. Regioniniai ir globaliniai santykiai
 • Išvados10
 • Naudota literatūra ir kiti šaltiniai.

Reziumė

Autorius
ewana
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 29, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Lyginamoji institucinė JAV ir Irako analizė

Politologija Referatas 2010 m. dovydas
XXI a. pradžia globaliame pasaulyje buvo kaip niekad įtempta. Jungtinių Amerikos Valstijų sionizmas (kas turi didžiausią galią, tas nori tvarkyti visą pasaulį pagal...

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

Vokietijos ir LR valdymo formų lyginamoji analizė

Politologija Referatas atile
Tikslas: Palyginti analizuojamas konstitucijas; Uždaviniai: 1. Susipažinti su Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis; 2. Palyginti valdžios institucijas; 3. Prezidento veiklos ir...

Norvegijos ir Indijos lyginamoji analizė

Politologija Referatas 2012 m. robertukassz
Šiam darbui pasirinkau dvi mano nuomone labai skirtingas šalis, tai Norvegija ir Indija. Skirtingos šalys, skirtingos istorijos, skirtingos kultūros, skirtingos politinės sistemos, savita...