Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams

15 psl. / 3173 žod.

Ištrauka

Pastarojo laikmečio Lietuvos situacija, joje vykstančios socialinės – ekonominės permainos sąlygoja valstybės vykdomos socialinės bei šeimos politikos pagrindinius tikslus. Svarbi socialinės apsaugos sistemos dalis yra socialinė parama. Socialinės paramos nuostata – sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas šeimoms, kurių gaunamos pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti patiems savimi – ribotas.
Šeima ir valstybė yra glaudžiai susijusios. Dažnai nustatyti santykį tarp šeimos ir valstybės naudojama tokia 1 schema:

1 shema. Santykiai tarp šeimos ir valstybės
Šaltinis: Darbo autorė pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją. Prieiga per internetą:

Šio darbo tikslas – supažindintisu pagrindine socialine parama, kuri teikiama Lietuvoje gyvenančioms nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams. Aptariamos dvi sudėtinės socialinės paramos dalys – piniginė parama, įvairios garantijos, lengvatos bei socialinės paslaugos. Darbe analizuojama esama socialinės paramos sistema, jos plėtra bei pokyčiai.
Rašant darbą remtasi Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialiniais pranešimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklapiu.
Šiame darbe labiausiai gilintasi į valstybė paramą nepasiturinčiai šeimai. Kas tai reglementuoja, kokia pagalba teikiama. Taip pat apžvegiama į valstybės mokamas išmokas/pašalpas šeimoms, be to siekiama išsiaiškinti kokia valstybės pagalba šeimos daugiausiai naudojasi, o kokios pagalbos labiau reikėtų.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI POLITIKA LIETUVOJE4
  • 2. ŠEIMOMS TEIKIAMA VALSTYBĖS PARAMA5
  • 2.1. Valstybinės paramos šeimai sistema6
  • 2.2. Pašalpų kitimo tendencijos10
  • 2.3. Socialinių paslaugų šeimoms plėtra12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
džonas
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 3, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikystėje

Pedagogika Referatas 2013 m. angel
Temos aktualumas. Sąvokos ,,socializacija vaikystėje‘‘ mokslinį reikšmingumą ir šio reiškinio svarbumą visuomenei sociologas L. Broomas nusakė taip: ,, Visuomenės nariai turi išlaikyti socialinę...

Šeimos ir teisės problemos LDK

Pedagogika Referatas 2013 m. Žanelija
Šeimos ir teisės problemos LDK. Išsamus referatas, įvertintas puikiai, gali būti panaudotas kursinio darbo pagrindui.

Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai

Pedagogika Diplominis darbas 2013 m. mvilijute
Lietuvoje vis opesnė problema tampa emigracija. Užgožiamos šeimos vertybės, nes pasitaikius galimybei užsidirbti daugiau, ir taip užtikrinti materialinę gerovę, pasirinkimų laisvę. Vis daugiau...