Socialiniai mokslai / Pedagogika

Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams

0 atsiliepimų
Autorius:
Pastarojo laikmečio Lietuvos situacija, joje vykstančios socialinės – ekonominės permainos sąlygoja valstybės vykdomos socialinės bei šeimos politikos pagrindinius tikslus. Svarbi socialinės apsaugos sistemos dalis yra socialinė parama. Socialinės paramos nuostata – sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas šeimoms, kurių gaunamos pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti patiems savimi – ribotas.
Šeima ir valstybė yra glaudžiai susijusios. Dažnai nustatyti santykį tarp šeimos ir valstybės naudojama tokia 1 schema:

1 shema. Santykiai tarp šeimos ir valstybės
Šaltinis: Darbo autorė pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją. Prieiga per internetą:

Šio darbo tikslas – supažindintisu pagrindine socialine parama, kuri teikiama Lietuvoje gyvenančioms nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams. Aptariamos dvi sudėtinės socialinės paramos dalys – piniginė parama, įvairios garantijos, lengvatos bei socialinės paslaugos. Darbe analizuojama esama socialinės paramos sistema, jos plėtra bei pokyčiai.
Rašant darbą remtasi Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialiniais pranešimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklapiu.
Šiame darbe labiausiai gilintasi į valstybė paramą nepasiturinčiai šeimai. Kas tai reglementuoja, kokia pagalba teikiama. Taip pat apžvegiama į valstybės mokamas išmokas/pašalpas šeimoms, be to siekiama išsiaiškinti kokia valstybės pagalba šeimos daugiausiai naudojasi, o kokios pagalbos labiau reikėtų.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3173 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI POLITIKA LIETUVOJE4
  • 2. ŠEIMOMS TEIKIAMA VALSTYBĖS PARAMA5
  • 2.1. Valstybinės paramos šeimai sistema6
  • 2.2. Pašalpų kitimo tendencijos10
  • 2.3. Socialinių paslaugų šeimoms plėtra12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
„Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“
Referatas „Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“

Planas, kaip įrengti Dienos centra. (Ekonomikos darbas) Dienos centra renktume Kretingos rajone, Laukžemės kaime. Kadangi [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo
Rašinys Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo

             Vienas pagrindinių socialinės paramos šeimoms ir socialinio darbuotojo tikslų [...]

Reabilitacijos planavimas socialinės rizikos šeimų vaikams
Referatas Reabilitacijos planavimas socialinės rizikos šeimų vaikams

Sparčiai besikeičiančios ekonominės bei socialinės gyvenimo sąlygos vis labiau pažeidžia silpnas, įvairių psichologinių ir materialinių [...]

Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link
Diplominis darbas Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link

Tyrimo praktinis aktualumas. Socialinės rizikos šeimos ir jose kylančios problemos yra vienos iš didžiausių ir [...]

Šeimų išgyvenimai, auginant vaikus, turinčius fizinę negalią
Referatas Šeimų išgyvenimai, auginant vaikus, turinčius fizinę negalią

Temos aktualumas. Šeimų patiriami išgyvenimai auginant vaikus, turinčius fizinę negalią, tampa vis reikšmingesnis ir yra [...]

Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką
Referatas Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

Neįgalieji, kaip ir visi mūsų valstybės piliečiai, turi teisę į jiems būtiną socialinę apsaugą ir [...]

Jaunų šeimų socialinio būsto poreikis ir prieinamumas
Referatas Jaunų šeimų socialinio būsto poreikis ir prieinamumas

Būsto politikos poreikio atsiradimas susijęs su pramonės revoliucija XIX a. „Dėl sparčios urbanizacijos, kaimo gyventojų [...]

Šeimos įtaka vaiko socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaiko socializacijai

ĮVADAS   Temos aktualumas. Šeima-  yra svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra [...]

Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui
Referatas Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui

Ne vien nuo mokyklos priklauso vaikų elgesys ir panašiai, prie viso šito prisideda ir neformalus [...]

Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai
Referatas Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat [...]

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas
Diplominis darbas Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas

Temos aktualumas. Vaikų dienos centrai (toliau tekste – VDC), kaip viena iš socialinio darbo sunkumus [...]

Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės
Kursinis darbas Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės

Kursinis darbas apie smurtą prieš vaikus šeimose ir jo intervenciją [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]