Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

11 psl. / 1513 žod.

Ištrauka

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo rašto darbe aptarsiu vieną iš korupcijos formų – piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. Mano darbo tikslas išanalizuotipiktnaudžiavimu tarnybine padėtimi atvejį Lietuvos Respublikos Seime.

Šio darbo uždaviniai:
• Piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi samprata;
• Nagrinėjamo atvejo aprašymas;
• Pasitrinkto atvejo analizė;
• Pavyzdys, kaip spręsti piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi problemą;
Savo darbe naudosiu aprašomąjį tyrimo metodą bei remsiuosi įvairias šaltiniais, literatūra ir paskaitų medžiaga.


Turinys

  • Įvadas3
  • 2. Korupcija ir piknaudžiavimas tarnybine padėtimi4
  • 3. Nagrinėjamo atvejo aprašymas5
  • 4. Pasirinkto atvejo analizė6
  • 5. Viešojo administravimo etinių vertybių/principų pažeidimas6
  • 6. LR etikos kodekso (-ų) principų ir elgesio standartų pažeidimas7
  • 7. Nesuderinamumas su įstatymų ir kitų teisės aktų normomis8
  • 8. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi sprendimas9
  • 9. Išvados10
  • 10. Literatūros/šaltinių sąrašas11

Reziumė

Autorius
miliaa9
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 6, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnautojas

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. sonata
Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, visuma. Valstybės tarnyba susijusi su valstybės tarnautojo viešojo...

Etika valstybės tarnyboje

Viešasis administravimas Referatas tofile
Viešasis administravimas – tai valstybės ir vietos institucijų (kartais ir kitų subjektų) vykdomoji veikla, kurios pagalba yra taikomi ir įgyvendinami įstatymų, valstybės ir...

Valstybės tarnautojų pareigos

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. raimukas
Valstybės tarnyba – tai viena iš pagrindinių valdžios aparato dalių, kurios paskirtis yra užtikrinti žmogaus laisves ir teises, bei garantuoti viešąjį interesą. Šie...

Valstybės tarnautojų etika

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. mirksiukee
Temos aktualumas. Valstybės tarnybos etikos tema Lietuvoje pastaruoju metu vis labiau domimasi, tačiau valstybės tarnautojų etikos problema Lietuvoje dar nėra sulaukusi didesnio tyrinėtojų...

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Viešasis administravimas Referatas cucumberis
Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar...