Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

0 atsiliepimų
Autorius:
Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo rašto darbe aptarsiu vieną iš korupcijos formų – piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. Mano darbo tikslas išanalizuotipiktnaudžiavimu tarnybine padėtimi atvejį Lietuvos Respublikos Seime.

Šio darbo uždaviniai:
• Piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi samprata;
• Nagrinėjamo atvejo aprašymas;
• Pasitrinkto atvejo analizė;
• Pavyzdys, kaip spręsti piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi problemą;
Savo darbe naudosiu aprašomąjį tyrimo metodą bei remsiuosi įvairias šaltiniais, literatūra ir paskaitų medžiaga.
Darbo tipas:
Apimtis:
1513 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • 2. Korupcija ir piknaudžiavimas tarnybine padėtimi4
  • 3. Nagrinėjamo atvejo aprašymas5
  • 4. Pasirinkto atvejo analizė6
  • 5. Viešojo administravimo etinių vertybių/principų pažeidimas6
  • 6. LR etikos kodekso (-ų) principų ir elgesio standartų pažeidimas7
  • 7. Nesuderinamumas su įstatymų ir kitų teisės aktų normomis8
  • 8. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi sprendimas9
  • 9. Išvados10
  • 10. Literatūros/šaltinių sąrašas11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Etika valstybės tarnyboje
Referatas Etika valstybės tarnyboje

Viešasis administravimas – tai valstybės ir vietos institucijų (kartais ir kitų subjektų) vykdomoji veikla, kurios [...]

Valstybės tarnautojų etika
Referatas Valstybės tarnautojų etika

Temos aktualumas. Valstybės tarnybos etikos tema Lietuvoje pastaruoju metu vis labiau domimasi, tačiau valstybės tarnautojų [...]

Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas
Tyrimas Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas
Referatas Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Tarnybinė etika
Referatas Tarnybinė etika

Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra mokomi nuo [...]

Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė
Referatas Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė

Bendravimas yra pagrindinis visuomenės veikėjų gerbūvio kūrybos įrankis. Jis įgalina politines jėgas dominuoti, skatina viešąjį [...]

Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu analizė
Referatas Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu analizė

Nors svarbiausiame LR dokumente – Konstitucijoje teigiama, kad ,, Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ gaila [...]

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai
Referatas Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama [...]

Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje
Referatas Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

Referato tema NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS IDĖJŲ PRITAIKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE, paskaita - Valstybės tarnyba.

Priėmimas į valstybės tarnybą
Referatas Priėmimas į valstybės tarnybą

Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja [...]

Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba
Referatas Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba

    Visuomenės sveikata – tai fizinė ir dvasinė gerovė. Gera visuomenės sveikata yra valstybės stabilumo [...]

Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Kursinis darbas Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Kursinis darbas apie valstybės tarnybą, valstybės tarnybos reformas.

Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai
Referatas Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai

Rašto darbas yra is Viešojo administravimo įvado paskaitos...:) [...]