Socialiniai mokslai / Pedagogika

Komunikavimo kompetencijos ugdymo metodai ir būdai ikimokyklino amžiaus tarpsnyje

0 atsiliepimų
Autorius:
A. Gučias teigia, kad vaiko kalbos ugdymas yra vienas didžiausių darželio uždavinių, nes ikimokyklinis vaiko amžius, ypač po trejų metų, yra labai svarbus jo kalbiniam brendimui. Tinkamai ugdoma kalba praturtina vaiką naujomis sąvokomis, saugo jį nuo įvairių kalbos trūkumų, kurie labai dažnai kaip tik šio metu gali pasireikšti. Ikimokyklinio amžiaus vaikai perima komunikacinės kultūros pradmenis, nes bendravimas su kitais sudaro vystymosi sėkmę. Svarbiausia bendravimo priemonė yra kalba. Jos padeda vaikui suprasti kitą ir būti jo suprastam.
Pagrindiniai kalbos ugdymo metodai ir būdai parenkami atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, poreikius ugdymo tikslą ir uždavinius;
ikimokykliniame amžiuje pagrindinė vaikų ugdymo(si) ir veiklos forma yra žaidimas; veikla gali būti organizuojama visos grupės, grupelės arba individuali.
Ikimokyklinis amžius nuo 3- 6 metų. Atsižvelgdama į vaikų amžių, auklėtoja taiko įvairius mokomuosius metodus ir būdus: pavyzdžiui, moko pasakoti jaunesniojoje grupėje - žiūrinėja paveikslą arba žaislą, vidurinėje – seka neilgas pasakas arba skaito apsakymus, vyresniojoje grupėje – rengia kūrybinius pasakojimus pagal planą, pagal duotą pradžią.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2139 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Pasaka ir pasakojimas 4-6
  • Pašnekesys ir draminimas 6-7
  • Žaidimas 8-9
  • Išvados10
  • Literatūra11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje
Referatas Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje

Anot lietuvių kalbos žodyno „vertybės – tai specifiškos mus supančio pasaulio objektų ir reikšmių charakteristikos [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje
Referatas Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

            Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma [...]

Komunikavimo kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
Kursinis darbas Komunikavimo kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje

„Vienintelė tikra prabanga – žmonių bendravimo prabanga“ (A. de Sent-Egziuperi, 2003) Darbo aktualumas. Visuomenė neįsivaizduojama be [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais
Referatas Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais

Vaiko mityba, atitinkanti fiziologinius organizmo poreikius, grindžiama sveikos mitybos principais ir pagrindinėmis taisyklėmis bei sveikos [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Diplominis darbas Vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Aktualumas. Vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimas šiandien yra neišvengiama ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo sritis, padedanti [...]

Mokymosi ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais
Konspektas Mokymosi ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais

Pradinės klasės moksleiviai vystosi jau sistemingo mokymosi sąlygomis. Tiesa, veiklos galimybės nėra didelės: pirmaklasiams, antraklasiams [...]

Kalbos raida ir kalbiniai gebėjimai ikimokykliniame amžiuje
Kursinis darbas Kalbos raida ir kalbiniai gebėjimai ikimokykliniame amžiuje

Kalba yra viena svarbiausių žmonių bendravimo formų. Žmogui, siekiant progreso, būtina gauti ir suteikti tikslią [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Asmenybės saviugada. Saviugdos būdai ir metodai
Referatas Asmenybės saviugada. Saviugdos būdai ir metodai

SAVIUGDOS PAGRINDAI Saviugdos poreikis atsiranda dar vaikystėje, kartu su savimonės pabudimu, vaikui sąveikaujant su žmonių ir [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė
Tyrimas Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė

Žaidimai žmonių gyvenime atsirado jau senų senovėje. Jie yra neatskiriama visų kultūrų dalis ir yra [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje
Prezentacija Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje

Darbo tikslasLatvijaLatvijos švietimo sistemaIkimokyklinis ugdymasLatvijos darželiai [...]