Islamo filosofija

10 psl. / 1584 žod.

Ištrauka

Ankstyvaisiais viduramžiais Vakarų Europoje, tuo pat metu kaip ir lotyniškoji bei krikščioniškoji filosofijos, rutuliojosi ir kita filosofija – islamo filosofija. Jos raidos sąlygos buvo kitos: arabai buvo susipažinę su graikų filosofų veikalais ir jų pagrindu kūrė savo teorijas. Arabai, VI – XI amžiais sujungę didžiulius plotus nuo Ispanijos vakaruose iki Vidurinės Azijos ir šiaurės vakarų Indijos rytuose, padėjo šiuolaikinio mokslo pamatus – ant jų iškilo civilizacija. Arabų tautas jungė viešajame gyvenime vartojama arabų kalba ir islamo religija. [1,6]
Rytuose, priešingai nei Europoje, filosofija niekada nebuvo ir netapo tik teorine disciplina, atskira nuo religijos. Tai, apie ką kalba filosofija, iš esmės visada yra nukreipta į religinį tikslą. Nėra taip, kad Rytuose išmintis paremta tik intuicija, tačiau nėra ir tokio racionalumo sureikšminimo, kaip Vakaruose. Rytų tradicijose filosofijos, religijos ir kasdienio gyvenimo plotmės yra susipynusios. [6]
Didžiausias filosofijos suklestėjimas arabų musulmonų pasaulyje vyko per 700 metų po pranašo Mahometo mirties 632 m.e.m. Skiriamos trys pagrindinės islamo kryptys: kalamas, pažodžiui- Dievo žodis ir juo pagrįsta teologinė kūryba; falsafa, arba filosofija; ir misticizmas, arba sufizmas. [1] Šis skirstymas labai svarbus. Riba tarp kalamo ir falsafos nėra tokia paprasta, kaip gali atrodyti. Kalama apima kai kuriuos filosofinius aspektus, o falsafa turi daug bruožų, kuriuos Vakarų filosofija priskirtų teologijos sričiai. Sufizmas atstovauja mistiniams Mahometo mokymams.
Į islamą galime žiūrėti kaip į santykinai vėluojantį palyginus su kitomis religinėmis ir filosofinėmis tradicijomis. Pranašas mirė 632 m. e. m., vadinasi praėjus šešiems-vienuolikai amžių po žymiausių asmenybių daugelyje kitų kultūrų. Bet, kol didžioji dalis Europos skendėjo Tamsiuosiuose amžiuose, islamas klestėjo, steigė mokslo institucijas, vertė graikų raštus, plėtojo menus. [1,5]
Svarbiausia tema islamo pasaulyje- pažinimo, kuris reikalingas norint būti musulmonu, mastas ir prigimtis. [1]


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SUFIZMAS4
 • 1.1. Sufizmo bruožai4
 • 1.2. Rabija al Adavija4
 • 1.3. Al Chaladžas4
 • 2. KALAMAS6
 • 2.1. Kalamo bruožai6
 • 2.2. Alkindas6
 • 2.3 Al Ašarijus6
 • 3. FALSAFA7
 • 3.1. Falsafos bruožai7
 • 3.2. Alkindas7
 • 3.3. Ibn Rušdas (Averojus)7
 • IŠVADOS8
 • LITERATŪRA9

Reziumė

Autorius
lauraka
Tipas
Referatas
Dalykas
Religija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 15, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Islamo religijos kultūra: tradicija ir dabartis

Religija Referatas 2013 m. deimanttee
Nuo neatmetamų laikų, žmonės siekė kažko aukštesnio, tyresnio, nežemiško. Todėl pradėjo tikėti į gamtą, susikurtas dievybes, antgamtinius reiškinius. Žinoma, suradę bendraminčių jungėsi į...

Prezentacija apie Islamo religiją

Religija Prezentacija 2011 m. mellissa
Tikslas: Trumpai ir išsamiai papasakoti apie islamo religija; Uždaviniai: Supažindinti su islamo simboliu, papročiais, šventėmis; Pristatyti klasei pateikti

Islamas

Religija Prezentacija onetwothree
Islamas – tai antra religija pagal dydį pasaulyje, ją išpažįsta apie 27 % Žemės gyventojų, tai būtų apie 1,9 milijardo. Daugiausiai paplitusi Afrikos...

Patristikos filosofijos raida

Religija Referatas vaidotiene
Temos aktualumas. Patristikos ugdymas - laikotarpio pavadinimas, po Kristaus gimimo iki 4-5 amžiaus. Tai krikščionybės įsitvirtinimo pradžia, turėjo tik Kristaus mokslą, kultūros nebuvo....

Islamo religija

Religija Prezentacija 2017 m. tituryte
Darbas buvo įvertintas įskaita. Glaustai išdėstyta informacija, supaprastina. Yra daug paveikslėlių.

Krikščionybės filosofija

Religija Prezentacija vygaudas
}Krikščionybė ir pagonybė }Žmogus ir Dievas }Kristaus misija }Dievo ir žmogaus skirtumai }Dievo vaizdinys }Žmogus Dievo akivaizdoje }Tikėjimas ir žinojimas }Didieji filosofai