Ekonomika ir verslas / Vadyba

Socialinės įmonės ir jų veiklos ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:
Aktualumas. Sąvoka ,,socialinė įmonė” tebėra nauja, todėl nedaugėlis visuomenės ir verslo aplinkos atstovų ją žino. Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. birželio 1d. priėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos socialiųjų įmonių įstatymą, kuriuo siekiama remti žmonių užimtumą, ypač tų, kuriems sudėtinga prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. Nuo 2004m. birželio 19 d. įsigaliojo šis įstatymas. Jame teigiama, jog socialinių įmonių tikslas – įdarbinti asmenys, kurie yra prarade profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvus ir nekeliantis kitiems konkurencijos. Prie tokių asmenų, kurių įdarbinimas Lietuvoje remiamas, priklauso:
1) nedirbantys neįgalieji, turintys I, II arba III invalidumo grupę (nepriklausomai ar jie yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje);
2) ilgalaikiai bedarbiai ( kurių bedarbystė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje yra ilgesnė kaip dvieji metai);
3) priešpensinio amžiaus žmonės, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai ( jų bedarbystė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje yra ilgesnė kaip 1 metai);
4) asmuo (tėvas, motina), vienas auginatis vaiką iki 8 metų (jei jo bedarbystė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje yra ilgenė kaip 1 metai);
5) laisvės atėmimo bausmę atlikę asmenys ( kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai), ne vėliau kaip per 6 mėnesius,nuo jų paleidimo į laisvę dienos, įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje ir turintys ne trumpesnį kaip 6 mėnesių bedarbystės stažą.
Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, jog 2-5 punktuose nurodyti asmenys dar 1 metus po pirmojo įsidarbinimo, neatsižvelgiant į tai, ar jie buvo bent vieną kartą atleisti iš darbo, ar ne, galės įsidarbinti socialinėse įmonėse.
Socialinės įmonės tai tarsi naujas metodas, skatinatis žmones kurti tam tikro tipo įmones, kurios vienu atžvelgiu tenkina darbdavio interesus, nes jis kuria verslą ir gauna valstybės pagalbą, tačiau kitu atžvelgiu tenkinami valstybės interesai, nes būtina sąlyga valsybės paramai gauti – priimti į darbą bedarbį. Socialines įmones gali steigti privatūs asmenys, asociacijos, valstybės ir savivaldybių institucijos.
,, Socialinių įmonių idėją pirmoji praktiškai realizavo Prancūzija dar 1980m. Šiuo metu ES priklausančiuose valstybėse veikia beveik 900 000 socialinių įmonių. Pagrindinė šių įmonių paskirtis – negalintiems lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje asmenims sudaryti galimybę grįžti į darbo rinką bei mažinti jų socialinę atskirtį visuomenėje.
Lietuvoje iki šiol tai buvo daroma per Lietuvos invalidų draugijai priklausančias įmones. Deja, rinkos ekonomikos sąlygomis, gaudamos nepakankamą valstybės paramą, dauguma šių įmonių atsidūrė ant bankroto slenksčio. Jų tolesnis išlikimas tiesiogiai priklauso nuo naujo valsybinio požiūrio į neįgaliųjų įmones“ [ Petrauskas, p. 64-69].
Socialinės įmonės sudarbo teigiama poveikį mūsų aplinkai, nes padeda mažinti nedarbo lygį šalyje ir sudaro puikias sąlygas bedarbiams aktyviai įsilietį į ekonominį gyvenimą, prasmingą veiklą ir integruotis į darbo rinką.
Problema. Mažas sąvokos ,,socialinė įmonė“ žinojimas, stabdo tokių įmonių plėtojimasi. Per menkas informacijos kiekis apie tokias įmones.
Tikslas. Atskeisti ir išanalizuoti socialines įmones ir jų veiklos ypatumus.
Uždaviniai:
1. Apibūdinti socialines įmones.
2. Įvardinti ko reikia norint gauti socialinės įmonės satutą.
3. Įvertinti socialinėms įmonėms skyriamų paramų vertę.
4. Atskleisti socialinių įmonių kontoliavimą.
5. Apibendrinti, padaryti išvadas ir teigti siūlymus.
Objektas. Socialinės įmonės.
Tyrimo metodai. Literatūros analzė ir palyginimas, antrinių duomenų analzė ir vertinimas.
Hipotezė. Darbas turi įtaką socialinės įmonės sąvokos plitimui ir jos populiarėjimui.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3605 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUTO ĮGIJIMAS5
 • 2.VALSTYBĖS PAGALBA SOCIALINĖMS ĮMONĖMS7
 • 3.VALSTYBĖS PAGALBOS SOCIALINEI ĮMONEI RŪŠYS8
 • 3.1Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacija8
 • 3.2Subsidijų pritaikymas9
 • 3.3Subsidija darbuotojams mokyti9
 • 4.VALSTYBĖS PAGALBA NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖMS ĮMONĖMS9
 • 4.1Subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai gerinti10
 • 4.2Subsidija papildomoms administracinėms išlaidoms kompensuoti10
 • 4.3Subsidija papildomoms transporto išlaidoms kompensuoti10
 • 4.4Subsidija asistento išlaidoms konpensuoti11
 • 5.PAPILDOMOS PAGALBOS RŪŠIS11
 • 6.SOCIALINIŲ ĮMONIŲ KONTROLĖ12
 • 7.IŠVADOS14
 • 8.SIŪLYMAI15
 • 9.LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Twitter socialinio tinklo svarba įmonės veikloje
Referatas Twitter socialinio tinklo svarba įmonės veikloje

Socialininis tinklas ,,Twitter“ buvo įkurtas 2006 metų birželio mėnesį. „Twitter“ paskyroje nėra taip popiuliaru kelti [...]

Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu
Diplominis darbas Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje yra akivaizdūs globalizacijos reiškiniai, kai nacionalinis verslas tampa [...]

Įmonės veiklos planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos planavimas

Darbo užduoti - Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:Įmonės bazinio periodo ekonominių [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Įmonės veiklos taktinis planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos taktinis planavimas

Įmonės veiklos taktinio planavimo kursinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą [...]

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Kredito unijų veiklos principai ir ypatumai
Kursinis darbas Kredito unijų veiklos principai ir ypatumai

Šiame semestro darbe analizuojamos Lietuvos Respublikos kredito unijos. Kredito unijos sąvoka traktuojama kaip kooperatiniais [...]

Įmonės veiklos aplinkos analizė
Kursinis darbas Įmonės veiklos aplinkos analizė

ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra [...]

Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje
Referatas Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje

Lietuvių kalbos žodynuose tėra vienas terminas – „naujovė“. Vis dėlto būtų tikslinga skirti atskirus terminus [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

Kontrolė įmonės veikloje
Referatas Kontrolė įmonės veikloje

Kontrolė yra būtina vadybos dalis. Klestinčios įmonės turi gerai apgalvotas ir nuodugniai suplanuotas kontrolės sistemas.