Etika valstybės tarnyboje

12 psl. / 3111 žod.

Ištrauka

Viešasis administravimas – tai valstybės ir vietos institucijų (kartais ir kitų subjektų) vykdomoji veikla, kurios pagalba yra taikomi ir įgyvendinami įstatymų, valstybės ir vietos savivaldos institucijų sprendimai, vykdomas viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas, vidinis valstybės ir vietos savivaldos institucijų administravimas. Darbuotojai, dirbantys valstybės ar savivaldybės institucijose bei atliekantys pavestas viešojo administravimo funkcijas yra vadinami valstybės tarnautojais. Valstybės tarnautojai, ypatingai tie, kurie dirba valstybiniame sektoriuje, užima ypatingą vietą visuomenėje – jiems yra suteikta administracinio veikimo laisvė įgyvendinant įstatymus ir valdžios nutarimus, teisė patarti politikams, pareiga atstovauti visuomenės interesus ir suteikti pagalbą piliečiams, galimybė naudotis informacijos šaltiniais ir duomenų bazėmis, kuriose yra kaupiama medžiaga apie piliečius. Kadangi valstybės tarnautojams yra suteikti nemaži įgaliojimai, labai svarbu įgyvendinti ir tinkamus kontrolės mechanizmus, siekiant išvengti naudojimosi tarnybine padėtimi, piktnaudžiavimo valdžia. Prie tokių kontrolės mechanizmų galima priskirti valstybės tarnautojų etikos taisykles, etikos principus. Pripažįstama, kad valstybės tarnautojas tinkamai atlieka savo funkcijas ne tik tada, kai savo darbą daro profesionaliai ir kompetentingai, tačiau taip pat tada, kai jo veiksmai yra etiški. Etikos svarba valstybės tarnyboje yra svarbi ir dėl to, kad pastaruoju metu Lietuvoje pakankamai neretai žiniasklaidoje yra nušviečiami neetiški, netinkami valstybės tarnautojų, politikų veiksmai ir sprendimai, dėl ko mažėja visuomenės pasitikėjimas valstybinėmis institucijomis. Tuo tarpu kuriant demokratinėmis vertybėmis pagrįsta visuomenę, siekiant jos gerovės, kuriant pasitikėjimu pagrįstus santykius tarp visuomenės ir valdžios svarbu skatinti teigiamą piliečių požiūrį į valdžią, valdžios institucijas. Tai parodo etikos valstybės tarnyboje tyrimų poreikį ir svarbą.
Rašto darbo tikslas – aprašyti etikos valstybės tarnyboje sampratą ir svarbą.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti etikos sampratą ir pagrindinius etikos principus valstybės tarnyboje.
2. Aprašyti etikos valstybės tarnyboje svarbą.
3. Aprašyti etiško sprendimo supratimą.
Darbo objektas – etika valstybės tarnyboje.
Darbui parengti buvo naudojamasi lietuvių (J. Palidauskaitė, R. Aleksienė ir kt.) ir užsienio autorių (C. Lewis) darbais, nagrinėjančiais etikos svarbą valstybės tarnyboje, dilemas, su kuriomis susiduriama priimant sprendimus ir atstovaujant visuomenės interesams. Taip pat darbe analizuojami teisiniai dokumentai, apibrėžiantys valstybės tarnautojų etikos principus.


Turinys

  • Įvadas2
  • 1. Valstybės tarnautojų etiškumas3
  • 2. Profesinės etikos svarba valstybės tarnyboje6
  • 3. Etiško sprendimo priėmimas8
  • Išvados10
  • Literatūra11

Reziumė

Autorius
tofile
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 22, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Tarnybinė etika

Viešasis administravimas Referatas 2010 m. pekauskaite
Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra mokomi nuo mažų dienų, tačiau nėra nustatyto standarto šios moralės...

Priėmimas į valstybės tarnybą

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. dianukas1991
Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja - priėmimas į valstybės tarnybą. Priėmimas į valstybės...