Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Etika valstybės tarnyboje

0 atsiliepimų
Autorius:
Viešasis administravimas – tai valstybės ir vietos institucijų (kartais ir kitų subjektų) vykdomoji veikla, kurios pagalba yra taikomi ir įgyvendinami įstatymų, valstybės ir vietos savivaldos institucijų sprendimai, vykdomas viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas, vidinis valstybės ir vietos savivaldos institucijų administravimas. Darbuotojai, dirbantys valstybės ar savivaldybės institucijose bei atliekantys pavestas viešojo administravimo funkcijas yra vadinami valstybės tarnautojais. Valstybės tarnautojai, ypatingai tie, kurie dirba valstybiniame sektoriuje, užima ypatingą vietą visuomenėje – jiems yra suteikta administracinio veikimo laisvė įgyvendinant įstatymus ir valdžios nutarimus, teisė patarti politikams, pareiga atstovauti visuomenės interesus ir suteikti pagalbą piliečiams, galimybė naudotis informacijos šaltiniais ir duomenų bazėmis, kuriose yra kaupiama medžiaga apie piliečius. Kadangi valstybės tarnautojams yra suteikti nemaži įgaliojimai, labai svarbu įgyvendinti ir tinkamus kontrolės mechanizmus, siekiant išvengti naudojimosi tarnybine padėtimi, piktnaudžiavimo valdžia. Prie tokių kontrolės mechanizmų galima priskirti valstybės tarnautojų etikos taisykles, etikos principus. Pripažįstama, kad valstybės tarnautojas tinkamai atlieka savo funkcijas ne tik tada, kai savo darbą daro profesionaliai ir kompetentingai, tačiau taip pat tada, kai jo veiksmai yra etiški. Etikos svarba valstybės tarnyboje yra svarbi ir dėl to, kad pastaruoju metu Lietuvoje pakankamai neretai žiniasklaidoje yra nušviečiami neetiški, netinkami valstybės tarnautojų, politikų veiksmai ir sprendimai, dėl ko mažėja visuomenės pasitikėjimas valstybinėmis institucijomis. Tuo tarpu kuriant demokratinėmis vertybėmis pagrįsta visuomenę, siekiant jos gerovės, kuriant pasitikėjimu pagrįstus santykius tarp visuomenės ir valdžios svarbu skatinti teigiamą piliečių požiūrį į valdžią, valdžios institucijas. Tai parodo etikos valstybės tarnyboje tyrimų poreikį ir svarbą.
Rašto darbo tikslas – aprašyti etikos valstybės tarnyboje sampratą ir svarbą.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti etikos sampratą ir pagrindinius etikos principus valstybės tarnyboje.
2. Aprašyti etikos valstybės tarnyboje svarbą.
3. Aprašyti etiško sprendimo supratimą.
Darbo objektas – etika valstybės tarnyboje.
Darbui parengti buvo naudojamasi lietuvių (J. Palidauskaitė, R. Aleksienė ir kt.) ir užsienio autorių (C. Lewis) darbais, nagrinėjančiais etikos svarbą valstybės tarnyboje, dilemas, su kuriomis susiduriama priimant sprendimus ir atstovaujant visuomenės interesams. Taip pat darbe analizuojami teisiniai dokumentai, apibrėžiantys valstybės tarnautojų etikos principus.
Darbo tipas:
Apimtis:
3111 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas2
  • 1. Valstybės tarnautojų etiškumas3
  • 2. Profesinės etikos svarba valstybės tarnyboje6
  • 3. Etiško sprendimo priėmimas8
  • Išvados10
  • Literatūra11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
Referatas Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Tarnybinė etika
Referatas Tarnybinė etika

Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra mokomi nuo [...]

Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas
Tyrimas Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra [...]

Valstybės tarnautojų etika
Referatas Valstybės tarnautojų etika

Temos aktualumas. Valstybės tarnybos etikos tema Lietuvoje pastaruoju metu vis labiau domimasi, tačiau valstybės tarnautojų [...]

Priėmimas į valstybės tarnybą
Referatas Priėmimas į valstybės tarnybą

Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja [...]

Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba
Referatas Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba

    Visuomenės sveikata – tai fizinė ir dvasinė gerovė. Gera visuomenės sveikata yra valstybės stabilumo [...]

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai
Referatas Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama [...]

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas
Referatas Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje
Referatas Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

Referato tema NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS IDĖJŲ PRITAIKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE, paskaita - Valstybės tarnyba.

Etinių principų valstybės tarnyboje samprata
Referatas Etinių principų valstybės tarnyboje samprata

Viešojo administravimo valdymo sąlygos ir uždaviniai reikalauja dėmesio ne tik politiniams, bet ir etiniams, profesinėms [...]

Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Kursinis darbas Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Kursinis darbas apie valstybės tarnybą, valstybės tarnybos reformas.

Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai
Referatas Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai

Rašto darbas yra is Viešojo administravimo įvado paskaitos...:) [...]

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas
Praktikos ataskaita Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas

Šiandien viešojo sektoriaus organizacijos veikia sudėtingoje, nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Dažnai keičiasi įstatymai, kyla naujų idėjų [...]