Migracija kaip socialinis reiškinys

33 psl. / 6287 žod.

Ištrauka

Vienas iš globalių pokyčių rezultatų yra galinga, visuomenes keičianti jėga – migracija. Tiesioginį jos poveikį greitai pajunta ekonomika, tačiau migracija turi įtakos ir socialiniams santykiams, kultūrai, valstybės politikai ir tarptautiniams santykiams. ( Globalizacija ir nauji tarptautinės migracijos bruožai // Ekonomika 2002, 2003, 60 )
Migracija ¬– tai individų ar jų grupių pastovios gyvenamosios vietos keitimo procesas, kuris pasireiškia persikėlimu į kitą regioną, geografinį rajoną arba kitą šalį, kuris naudojamas norint apibūdinti ir imigracija ( migraciją į ) ir emigraciją ( migraciją iš ). ( J. Guščinskienė, Sociologijos įvadas. Struktūrinės loginės schemos ir komentarai, 2001, 55 )
Temos aktualumas. Tema “ Migracija kaip socialinis reiškinys visuomenėje ” yra aktuali kiekvienam, nes gyvenimo tempas, tendencijos smarkiai keičiasi, todėl kiekvienas iš mūsų nežinome kaip gali pasikeisti mūsų gyvenimas. Ar iškilusias problemas mes spręsime pasilikę gimtojoje šalyje, ar sugalvosime pakeisti gyvenamąją vietą, o gal išvyksime pasiilgę savo artimų žmonių, kurie jau surado geresnį gyvenimą svetimoje šalyje.
Migracija priklauso ne tik nuo mūsų pačių pasirinkimo, bet ir nuo ekonominės, politinės, socialinės ir kultūrinės padėties šalyje. Kartais mes esame priversti palikti tėvynę, norėdami surasti geresnes gyvenimo sąlygas, užtikrinti ateitį sau ir savo vaikams.
Problema. Migracija - viena iš aktualiausių problemų Lietuvoje, kurios perspektyvos gali žymiai išaugti Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Kasmet išvykstančių žmonių skaičius didėja. Vieni iš jų tikisi surasti geresnes gyvenimo sąlygas, kiti tobulėti, ar susirasti naujų draugų.
Darbo objektas. Migracija - socialinis reiškinys visuomenėje.
Dalykas. Migracija kaip socialinis reiškinys visuomenėje: Panevėžio apskrities atvejo analizė.
Tikslas. Atskleisti migracijos kaip socialinio reiškinio visuomenėje ypatumus.
Uždaviniai:
1. Apibūdinti migracijos sampratą.
2. Išsiaiškinti migracijos priežastis.
3. Nustatyti migrantų išvykimo šalis.
4. Atskleisti migracijos ateities perspektyvą.
5. Išsiaiškinti migruojančių žmonių tikslus.
6. Pateikti tyrimo rezultatų analizę ir interpretaciją.


Hipotezė:
H1. Dauguma jaunų, migruojančių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, nesukūrusių šeimos žmonių, bando susikurti geresnį gyvenimą svetimoje šalyje, neradę savojoje.
H2. Lietuvos gyventojai norintys išvykti į užsienį pagrindine priežastimi nurodo geriau apmokamo darbo paieškas užsienio valstybėse.
Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Anketinė apklausa.
3. Statistinių duomenų analizė.
Darbą sudaro: įvadas, 5 skyriai, 11 paveikslai, 7 lentelės, išvados, literatūros sąrašas, 1 priedas. Literatūros sąrašą sudaro 8 šaltiniai.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Migracijos situacija Lietuvoje5
 • 1. 1. Nelegali migracija5
 • 1. 2. Nereguliarios migracijos mastas6
 • 2. Migracijos priežastys8
 • 2. 1. Migracija dėl darbo9
 • 2. 1. 1. Migraciją įtakojančios sąlygos10
 • 2. 2. Migrantų išvykimo šalys11
 • 3. Migracijos ateities perspektyva13
 • 3. 1. Migruojančių žmonių tikslai ………………………………………………….14
 • 4. Statistinių duomenų analizė…………………………………………… …………….17
 • 4. 1. Emigracijos ir imigracijos mastai Lietuvoje…………… …………………17
 • 4. 2. Migrantų pasiskirstymas pagal tautybes 1990 –2000m19
 • 5. Tyrimo organizavimo metodika21
 • 5. 1. Norinčių išvykti žmonių požiūris į migraciją………………………… …….21
 • 5. 2. Nepageidaujančių išvykti žmonių požiūris į migraciją……… ……………24
 • Išvados26
 • Literatūra27
 • Priedai28

Reziumė

Autorius
lukask
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 27, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Virtualus identitetas socialiniuose tinkluose

Sociologija Tyrimas 2012 m. moksliuke_aj
Dalyvavimas socialiniuose tinkluose – tai vis labiau populerėjantis komunikacijos bei komunikavimo būdas, galimybė bendrauti su nutolusiais, rasti naujų draugų, plėsti pažįstamų ratą, kurti...

Kalbinis elgesys ir socialinės klasės

Sociologija Referatas 2014 m. marialina123
Egzistuoja toks posakis „Kiekvienai kartai sava daina“. Turima omenyje tai, kad bėgant metams neišvengiamai keičiasi žmonių elgesys. Bet ar tai atsispindi kalbiniame elgesyje?...