Mokymo ir mokymosi proceso analizė skirtingose psichologijos kryptyse

13 psl. / 2877 žod.

Ištrauka

Pedagoginėje psichologijoje vyrauja 3 pagrindinės kryptys: bihevioristinė, kognityvinė ir humanistinė. Kiekviena iš jų savitai apibrėžia mokymo ir mokymosi procesą.
Bihevioristinėje kryptyje akcentuojamas individo elgesys, kuris pasikeičia įgyjant žinių, naujos patirties. Elgesys čia koreaguojamas bausmėmis bei pastiprinimais. Bihevioristinė kryptis remiasi klasikinio sąlygojimo teorija (Pavlovas), taip pat Bandūros išmokimo stebint bei operantinio sąlygojimo (Skineris). Be to, bihevioristinei krypčiai nemažai įtakos turėjo Thorndike instrumentinis mokymas, kurio dėka pedagoginėje psichologijoje buvo moksliškai vertinamos pedagoginės problemos.
Kognityvinėje kryptyje akcentuojamos žinios, kaip priemonė tikslui pasiekti. Čia išmokimas vyksta, kai gaunama nauja informacija. Tačiau, kaip mokiniui apdoroti, įsisąvinti bei atgaminti gautą informaciją ? Vienas iš būdų – naujas žinias susieti su jau turimomis žiniomis bei įgūdžiais. Tokiu būdu nauja informacija bus geriau įsimenama bei atgaminama. Be to, pagal Ausubel, išsiaiškinus, ką mokinys jau žino, galima pridėti naują informaciją. Kuriant tokius asociacinius ryšius reikalinga speciali programa. Šioje kryptyje akcentuojamas atradimo džiaugsmas, kai žmonės patys atsirenka iš didelio kiekio informacijos, kas jiems yra svarbu. Pagrindiniai kognityvinės krypties atstovai: Dewey, Vygotskij, Gagne, Ausubel, Bruner, Bloom.
Humanistinėje kryptyje akcentuojama mokinio laivė mokymosi procese. Jis pats renkasi, kas jam svarbu, ką norėtų studijuoti. Svarbu atskleisti mokinio gavumus ir didinti jo kūrybiškumą. Pagrindinis šios krypties tikslas – išmokyti mokinį pačiam savarankiškai mokytis. Mokytojas atlieka tik pagalbininko vaidmenį. Nėra komnkurencijos mokinių tarpe, o mokytojo ir mokinio santykiai lygūs. Pagrindiniai šios krypties atstovai: Maslow, Rodžers, Gordon.

Šio darbo tikslas – aptarti, išanalizuoti bei palyginti bihevioristinės, kognityvinės ir humanistinės psichologijos kryptis mokymo ir mokymosi procese, kaip jos pasireiškia mokytojo ir mokinio vaidmenyse.


Reziumė

Autorius
dainius
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas

Psichologija Referatas grapkute
Nors neretai sakoma, kad pradžios mokykloje visi vaikai nori mokytis ir džiaugsmingai bėga į pamokas, tai neatitinka tikrovės. Būtent pradinėse klasėse kai kurie...

Mokytojo asmenybė mokymosi procese

Psichologija Referatas rasa13
Mokytojas – kvalifikuotas asmuo, kuris moko kitą žmogų. Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose, Kinijoje, vienas ryškiausių pedagogų Konfucijus (551-479 pr.m.e.). Jis pirmas apibendrino...