Politinės partijos Lietuvoje

9 psl. / 2063 žod.

Ištrauka

Kiekvievoje stabilioje politinėje sistemoje egzistuoja tam tikri mechanizmai,atliekantys tarpininko tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų vaidmenį.Itin svarbus vaidmuo čia tenka interesų grupėms ir politinėms partijoms,kurios tarpusavyje skiriasi veiklos tikslais ir metodais,įtakos valdžiaišaltiniais ir kitomis ypatybėmis.Partija-vienas iš pagrindinių šiuolaikinės visuomenės institutų,be kurių būtų neįmanomas atstovaujamosios demokratijos funkcionavimas.Nors jos tyrinėjamos jau beveik šimtą metų,poliyinių partijų kilmė,savybės ir vaidmuo politiniame procese iki šiol tebėra teorinių disputų objektas.
Žodis partija (lot.pars-dalis)-tai visuomenės dalis,žmonių organizacija,kurios pagrindinis tikslas-siekti valstybinės valdžios.
Šio darbo pagrindinis tikslas – detaliau pažvelgti į partijų atsiradymo, veiklos bei reikšmės perspektyvą šiuolaikinėje visuomenėje. Kita labai svarbi darbo dalis – nusistatyti partijos sampratą, kuria remsiuosi šiame darbe. Partija, kaip parodys mano darbas, turi ne mažai įvairiapusiškų apibrėžimų ir tikslios sąvokos parinkimas yra neabejotinai aktualus, kadangi pačiame partijos apibrėžime gali glūdėti dauguma jai priskiriamų funkcijų. Plačiai darbe analizuoju partijų tipologijos problemą ir būdus.Funkcijų nustatymas taipogi aktuali mano darbo detalė.
Įgyvendindama savo darbo tikslus aš naudojausi įvairia literatūra: pagrindiniu šalies įstatymu – Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, politologijos vadovėliais, bei kita literatūrine medžiaga.


Turinys

  • ĮVADAS
  • POLITINIŲ PARTIJŲ ATSIRADIMAS
  • POLITINĖS PARTIJOS SAMPTATA
  • POLITINĖMS PARTIJOMS BŪDINGI BRUOŽAI
  • POLITINIŲ PARTIJŲ FUNKCIJOS
  • POLITINIŲ PARTIJŲ VEIKLOS TEISĖS
  • POLITINIŲ PORTIJŲ STEIGIMO TVARKA IR VEIKLOS PRINCIPAI
  • PARTIJŲ TIPOLOGIJA
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
kriss1992
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 12, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Politologija Kursinis darbas 2009 m. my.vica
Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m....