Mary Ellen Richmond - socialinio darbo pradininkė

8 psl. / 1498 žod.

Ištrauka

Šiandieninėje visuomenėje socialinis darbas suprantamas kaip veikla, palengvinanti problemas, žmonių ir visuomenės institucijų sąveikoje, paveikianti žmonių sugebėjimą įvykdyti gyvenimo užduotis, realizuoti siekius ir vertybes. Socialinio darbuotojo veikla, sutelkta pirmiausiai į žmogaus problemų sprendimus, orientuota į asmens gerovę ir saugumą, yra vertybių, teorijos ir praktikos derinys, kuriame, siekdamas užtikrinti kuo efektyvesnę socialinę pagalbą, socialinis darbuotojas bendradarbiauja su kitais socialiniais darbuotojais, kitų sričių specialistais bei įvairiomis pagalbą teikiančiomis institucijomis ir organizacijomis. Socialinio darbo pradžia Lietuvoje laikomi 1990-1991 metai. Tuo metu šalyje pradėjo lankytis pirmieji socialiniai darbuotojai iš užsienio. Jie rengė seminarus socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo sistemų darbuotojams. Tačiau, socialinio darbo veikla Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo jau senai vykdoma, nuo XIX amžiaus pabaigos, tai nurodo Amerikiečių mokslininkas D.Huffas , nagrinėjęs socialinio darbo ištakas Jungtinėse Amerikos valstijose. Viena iš pirmųjų socialinio darbo pradininkų Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo Mary Ellen Richmond, kuri sėkmingai sukūrė socialinio darbo modelį.
Temos aktualumas. Ši tema yra labai aktuali, nes socialinių darbuotojų vykdoma socialinė veikla vis labiau įtakoja mūsų visuomenę.
Darbo tikslas. Apžvelgti Mary Ellen Richmond biografiją ir jos veiklos svarbą socialiniam darbui.
Numatytam tikslui pasiekti keliami tokie tyrimo uždaviniai:
1. Aprašyti Marry Ellen Richmond biografija.
2. Sužinoti, su kokiomis labdaros organizacijomis bendradarbiavo Mary Ellen Richmond.
3. Išsiaiškinti koks auklėjimas suformavo jos kritini mąstymą ir socialinį aktyvumą.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • MARY ELLEN RICHMOND BIOGRAFIJA4
  • DARBAS SU LABDAROS ORGANIZACIJOMIS5
  • REIKŠMINGAS ĮNAŠAS Į SOCIALINIO DARBO PROFESIJĄ7
  • IŠVADOS8
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS8

Reziumė

Autorius
deimutyyy
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 12, 2014
Apimtis
8 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Socialinio darbo pagrindai

Socialinis darbas Paruoštukė 2011 m. vaidukazs
Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko reikia žmogui arba socialinei sistemai...

Bihevioristinis socialinio darbo modelis

Socialinis darbas Referatas 2011 m. vaidukazs
Palyginu B. F. Skinner operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija, A. Bandura – socialinio išmokimo teorija ir Pavlov reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo, arba sąlygojimo...

Socialinio darbo modeliai

Socialinis darbas Konspektas 2010 m. teraja
Kiekvienoje šalyje socialinio darbo pagrindu pasirenkamas atitinkamas modelis, kurio ištakos yra tam tikra teorija, pvz., humanistinio-egzistencinio socialinio darbo modelis yra grindžiamas humanistine,egzistencine filosofine...

Socialinio darbo praktikos modelis

Socialinis darbas Referatas 2012 m. lhuhuh
Socialinio darbo procese svarbu kliento pažinimas. Kiekvieno kliento istorija unikali ir nepakartojama. Dažnai asmuo tampa nepalankios socialinės aplinkos auka, vaikystės patirtys ir...

Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą

Socialinis darbas Referatas 2016 m. solero
ĮVADAS Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus dirbdamas kokį nors darbą patiria mažesnį ar didesnį stresą. Kadangi užsienio šalyse atliekamų socialinių darbuotojų darbų saugos tyrimai...