Finansinė įmonės analizė turto požiūriu

16 psl. / 3491 žod.

Ištrauka

Finansų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis yra mikroekonomikos mokslo šaka, apibendrinanti praktikoje vykstančius finansinės veiklos procesus, jų dėsningumus. Finansų analizė susijusi su tam tikros ūkinės veiklos prognozavimu, planavimu, apskaita ir kontrole. Gavus ekonominę informaciją iš tyrimo subjekto funkcinių padalinių (atsakingų asmenų) ir pasitelkus finansų analizės metodus bei būdus, siekiama objektyviai įvertinti tyrimo subjekto finansinę veiklą ir būklę, kad galima būtų įvertinti anksčiau priimtus sprendimus bei priimti perspektyvinius valdymo sprendimus.
Darbo tikslas: atlikti įmonės 2010-2012 metų finansinę analizę.
Darbo uždaviniai:
1. Atlikti pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalią ir vertikalią analizes.
2. Atlikti įmonės balanso ataskaitos horizontalią ir vertikalią analizes.
3. Išanalizuoti pelningumo rodiklius.
4. Išanalizuoti ilgalaikio ir trumpalaikio mokumo rodiklius.
5. Atlikti bankroto silpnybių diagnostinę analizę.
6. Pateikti įmonės veiklos pobūdį.
Darbo metodai: finansinių ataskaitų analizė.


Turinys

  • Turinys2
  • Įvadas3
  • Įmonės horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė4
  • Įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė6
  • Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamus rodiklių grupes10
  • Bankroto silpnybių vertinimas14
  • Įmonės veiklos pobūdis15
  • Individualus klausimas. Kokios yra įmonės plėtimosi galimybės ir perspektyvos?15

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 16, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu

Finansai Referatas 2013 m. karmis2
1. Vertikaliosįmonėsanalizė atlikimas a. Balanso b. Pelno(nuostolių) ataskaitos 2. Horizontalios įmonės analizės atlikimas a. Pelno(nuostolių) ataskaitos b. Balanso 3. Santykinių rodiklių analizė a....

Įmonės "X" finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. grreettaaa
Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas....

Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. karpis
Darbe atliekama įmonės finansinė analizė ir pagal apskaičiuotus finansinius rodiklius yra prognozuojama tolimesnė įmonės raida. Apžvelgiami galimi sunkumai ir stabilumo įvertinimas.