Tarptautinė prekyba ir klimato kaita

16 psl. / 3501 žod.

Ištrauka

Pasaulinėje ekonomikoje tarptautinė prekyba gali turėti didelės įtakos klimato kaitai. Į diskusiją dėl laisvos prekybos didinimo ir globalinio atšilimo mažinimo būdų įsitraukųsi net Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO), kuri nėra laikoma organizacija, susijusia su aplinkosauga. Prekybos ir aplinkos komitetas bei PPO įkurtos 1994 metais, šiuo metu bando sudaryti aibę priemonių, kurios atspindėtų tinkamas prekybos taisykles, kurios savo ruožtu mažintų klimato kaitos pasėkmes. Svarbiausias šių organizacijų uždavinys – vykdyti tokia politiką, kuri suderintų ir laisvos prekybos režimą ir aplinkos apsaugos režimą. Trumpai tariant, šie du kriterijai turi būti suderinami, tik tokiu būdų bus pasiektas norimas rezultatas – švaresnė aplinka, kuri bus pasiekta skatinant gamybą, prekybą ir investicijas į švaresnes technologijas.
Tačiau, tai įgyvendinti nėra paprasta, nes kyla daug sunkumų ypač besivystančias šalis lyginant su jau išsivysčiusiomis šalimis, kurios neturi pakankamai išteklių, kad įsigytų naujausias technologijas, kurios keltų mažiausią grėsmę klimato kaitai. Svarbu pažiūrėti ir į kitą pusę, jei prekybos priemonės tokios kaip importo tarifai, būtų naudojami, kaip sankcijos mažinant pasaulinį klimato atšilimą, tai besivystančios šalys prarastų savo eksporto rinkas, kurios taip pat sumažintų ir pajamas iš prekybos. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti apgalvotos visos įmanomos priemonės, kurios padėtų palengvinti pasaulio klimato derybų programas, turėtų pasireikšti abipusė nauda tiek besivystančioms šalims, tiek išsivysčiusioms šalims žvelgiant iš tarptautinės prekybos taško. Tai gi ir šiame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas užsienio šalių pagalbai besivystančioms šalims, pagalbai, kuri puoselėtų šalių tarpusavio ekonominį augimą, labiau liberalizuotą pasaulio prekybą, kuri turėtų būti suderinama su klimato kaitos mažinimu. Taip pat vertėtų pamėginti įvertinti pasiūlytas užsienio pagalbos schemas, skirtas geresnei prekybos struktūrai atsižvelgiant į sąnaudas susijusias su aplinkos apsauga. Aptarsime, kokios yra naujausios technologijos ir kaip jos gali būti integruotos į išsivysčiųjų ir besivystančių šalių kasdienį gyvenimą.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. UŽSIENIO ŠALIŲ PAGALBOS VAIDMUO TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE IR APLINKOSAUGOJE4
  • 1.1. APLINKOSAUGOS PADĖTIES PALYGINIMAS BESIVYSTANČIOSE IR IŠSIVYSČIUSIOSE ŠALYSE5
  • 1.2. APLINKOS APSAUGOS INTERNALIZACIJA IR SU JA SUSIJUSIOS SĄNAUDOS10
  • 2. TECHNOLOGIJŲ DUJŲ IŠMETIMUI STABILIZUOTI INTEGRACIJA12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
fantuliukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Organizacijos klimatas

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Šiame kursiniame darbe pristatomas organizacijos klimato, kaip sąvokos ir fenomeno, apibūdinimas, jo ryšio su organizacijos veiklos rezultatais apžvalga ir Vilkaviškio lopšelio-darželio „Buratinas“ klimato...

Prekyba tarptautinėmis paslaugomis

Vadyba Referatas 2007 m. milduxxx
Dabartiniu metu dauguma įmonių, organizacijų, kompanijų ar kitokios rūšies verslą kuriančių organizacijų stengiasi išlikti konkurencingos, efektyvios ar produktyvios ne tik vietinėje rinkoje, bet...

Tarptautinė prekyba Lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. diabani
Darbas parašytas "Tarptautinės prekybos" studijom, aprašant Lietuvos tarptautinę prekybą, atsižvelgiant į jos istoriją, dalyvavimą PPO ir ES. Daugiausiai dėmesio skiriama ketvirtai daliai –...

Prekybos įranga

Vadyba Konspektas 2016 m. panelea
Prekybos įmonės labai plačiai naudoja įvairią įrangą, skirtą maisto produktų ruošimui: kepa duoną, pyragus, tortus, gamina įvairias salotas, apdoroja šviežias daržoves, mala mėsą,...