Ekonomika ir verslas / Vadyba

Tarptautinė prekyba ir klimato kaita

0 atsiliepimų
Autorius:
Pasaulinėje ekonomikoje tarptautinė prekyba gali turėti didelės įtakos klimato kaitai. Į diskusiją dėl laisvos prekybos didinimo ir globalinio atšilimo mažinimo būdų įsitraukųsi net Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO), kuri nėra laikoma organizacija, susijusia su aplinkosauga. Prekybos ir aplinkos komitetas bei PPO įkurtos 1994 metais, šiuo metu bando sudaryti aibę priemonių, kurios atspindėtų tinkamas prekybos taisykles, kurios savo ruožtu mažintų klimato kaitos pasėkmes. Svarbiausias šių organizacijų uždavinys – vykdyti tokia politiką, kuri suderintų ir laisvos prekybos režimą ir aplinkos apsaugos režimą. Trumpai tariant, šie du kriterijai turi būti suderinami, tik tokiu būdų bus pasiektas norimas rezultatas – švaresnė aplinka, kuri bus pasiekta skatinant gamybą, prekybą ir investicijas į švaresnes technologijas.
Tačiau, tai įgyvendinti nėra paprasta, nes kyla daug sunkumų ypač besivystančias šalis lyginant su jau išsivysčiusiomis šalimis, kurios neturi pakankamai išteklių, kad įsigytų naujausias technologijas, kurios keltų mažiausią grėsmę klimato kaitai. Svarbu pažiūrėti ir į kitą pusę, jei prekybos priemonės tokios kaip importo tarifai, būtų naudojami, kaip sankcijos mažinant pasaulinį klimato atšilimą, tai besivystančios šalys prarastų savo eksporto rinkas, kurios taip pat sumažintų ir pajamas iš prekybos. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti apgalvotos visos įmanomos priemonės, kurios padėtų palengvinti pasaulio klimato derybų programas, turėtų pasireikšti abipusė nauda tiek besivystančioms šalims, tiek išsivysčiusioms šalims žvelgiant iš tarptautinės prekybos taško. Tai gi ir šiame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas užsienio šalių pagalbai besivystančioms šalims, pagalbai, kuri puoselėtų šalių tarpusavio ekonominį augimą, labiau liberalizuotą pasaulio prekybą, kuri turėtų būti suderinama su klimato kaitos mažinimu. Taip pat vertėtų pamėginti įvertinti pasiūlytas užsienio pagalbos schemas, skirtas geresnei prekybos struktūrai atsižvelgiant į sąnaudas susijusias su aplinkos apsauga. Aptarsime, kokios yra naujausios technologijos ir kaip jos gali būti integruotos į išsivysčiųjų ir besivystančių šalių kasdienį gyvenimą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3501 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. UŽSIENIO ŠALIŲ PAGALBOS VAIDMUO TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE IR APLINKOSAUGOJE4
  • 1.1. APLINKOSAUGOS PADĖTIES PALYGINIMAS BESIVYSTANČIOSE IR IŠSIVYSČIUSIOSE ŠALYSE5
  • 1.2. APLINKOS APSAUGOS INTERNALIZACIJA IR SU JA SUSIJUSIOS SĄNAUDOS10
  • 2. TECHNOLOGIJŲ DUJŲ IŠMETIMUI STABILIZUOTI INTEGRACIJA12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje
Prezentacija Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje

Reklama – informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar [...]

Tarptautinė prekyba
Prezentacija Tarptautinė prekyba

  Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos: •Gamybos sąlygų (gamtinių, klimatinių, aprūpinimo ištekliais) skirtingumas. •Skirtingi gamybos našumo lygiai. Kiekviena [...]

Tarptautinė prekyba: „Rusijos kelias į Pasaulio Prekybos Organizaciją “
Referatas Tarptautinė prekyba: „Rusijos kelias į Pasaulio Prekybos Organizaciją “

Pasaulio prekybos organizacija (PPO, angl. World Trade Organization arba WTO) – tarptautinė prekybos organizacija, nustatanti [...]

Tarptautinė prekyba
Referatas Tarptautinė prekyba

Šiuolaikinė prekyba – tai neatsiejama kasdieninio gyvenimo dalis. Plėtojantis tarpvalstybiniams vyksta daugybę pardavimo ir pirkimo [...]

Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą
Referatas Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą

Įvadas Aktualumas. Lietuvos Respublikos muitinės misija – saugoti Lietuvos valstybės bei Europos Sąjungos (ES) [...]

Tarptautinė prekyba Lietuvoje
Kursinis darbas Tarptautinė prekyba Lietuvoje

Lietuvos užsienio prekybos raidai didelę įtaką turėjo jos geografinė padėtis tarp Vakarų ir Rytų rinkų [...]

Prekyba tarptautinėmis paslaugomis
Referatas Prekyba tarptautinėmis paslaugomis

Dabartiniu metu dauguma įmonių, organizacijų, kompanijų ar kitokios rūšies verslą kuriančių organizacijų stengiasi išlikti konkurencingos [...]

Naftos įtaka tarptautinei prekybai
Referatas Naftos įtaka tarptautinei prekybai

Šiuolaikiniame mūsų gyvenime, beveik kiekviename žingsnyje susiduriame su naftos produktais. Nafta - žemės plutoje susidaręs [...]

Valiutų kursų rizikos tarptautinėje prekyboje valdymo galimybės
Referatas Valiutų kursų rizikos tarptautinėje prekyboje valdymo galimybės

Darbo aktualumas. Pasaulyje vyksta spartūs globalizacijos procesai, kurie lemia verslo aplinkos transformaciją ir smarkiai lemia [...]

Integraciniai susivienijimai tarptautinėje prekyboje
Prezentacija Integraciniai susivienijimai tarptautinėje prekyboje

INTEGRACINIAI SUSIVIENIJIMAI TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE Tarptautinė prekyba – pardavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų [...]

Finansiniai netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimai
Referatas Finansiniai netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimai

Šiame darbe siekiama apžvelgti netarifinius tarptautinės prekybos reguliavimo metodus, bei plačiau išnagrinėti finansinius netarifinius tarptautinės [...]

INCOTERMS sąlygų taikymas tarptautinėje prekyboje
Diplominis darbas INCOTERMS sąlygų taikymas tarptautinėje prekyboje

Vykdant tarptautinę prekybą, komercinio sandorio šalys, siųsdamos prekes iš vienos valstybės į kitą, tam tikru [...]

Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, Lietuvai tampant ES nare
Kursinis darbas Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, Lietuvai tampant ES nare

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) ir pasirengimas narystei - tai ilgalaikis procesas, įtakojantis įvairiausias [...]

Lietuvos tarptautinės prekybos analizė
Referatas Lietuvos tarptautinės prekybos analizė

Tarptautinė prekyba vaidina vis didesnį vaidmenį ekonominėje raidoje. Visa dvidešimto amžiaus antroji pusė pasižymėjo aukštais [...]

Švedijos tarptautinės prekybos analizė
Referatas Švedijos tarptautinės prekybos analizė

Švedija, trečia pagal plotą bei keturioliktą pagal populiaciją šalis Europos Sąjungoje, turtinga miškų, metalų rūdos [...]