Socialiniai mokslai / Politologija

Europos politika. Europos vertybinės krizės ir demokratijos erozija

0 atsiliepimų
Autorius:
Europos Sąjunga − ekonominis milžinas, turintis 490 milijonų vartotojų rinką, ir ES galią, pirmiausia, lemia jos ekonominis svoris. Tačiau politinėje srityje ES yra tarsi ,,įstrigusi“ – ją ištikusi vertybinė krizė, kurią sąlygojo tas pats ,,ekonomizmas“, atvedęs ES piliečius prie ekonominio pragmatizmo, prie dirbtinių mokslo ir technikos laimėjimų sudievinimo. ES žmonių vertybines orientacijas, konsoliduojančias piliečius, kurie jaučia pareigą dalyvauti visuomeniniuose reikaluose ir teikia jiems pirmenybę, pakeitė dirbtinės vertybės, neturinčios moralinio matmens.
Naujausioje Lisabonos sutartyje ES vadovai nesugebėjo susitarti dėl nuorodos į krikščioniškas ES šaknis ir sutartyje išryškėjo formali takoskyra tarp ES ir bažnyčios. O turint omenyje tai, jog jokia kita institucija negali prilygti Bažnyčiai savo indėliu į Europos kūrimą ir kad dauguma ES piliečių laiko save katalikais, rodo, kad ES gali netekti savo esmės ir tikslo. Tačiau, nepaisant to, ES vis tik siekia sukurti savo pilietį, bando ieškoti išeities iš vertybinės krizės/demokratijos erozijos, kurią sąlygojo metapolitinio lygmens atsisakymas ir kuris, visų pirma, siejamas su krikčioniškosiomis vertybėmis.
XX a. 9 dešimtmetyje ES pradėta kalbėti apie demokratijos deficito problemą ir ją mėginama spręsti pasitelkiant modernias demokratijos versijas, t. y. dalyvaujamąją, deliberatyvinę ar elektroninę demokratiją, kurios, manoma, turėtų padėti įtraukti ES piliečius į politinių sprendimų priėmimo procesą, skatinti imtis juos iniaciatyvos, dalyvauti įvairiose internetinėse diskusijose, konsultacijose ir pan., siekiant skatinti ,,demokratijos demokratėjimą“ ir išspręsti ES kamuojančias negalias.
Darbo tikslas − išanalizuoti demokratijos erozijos įveikimo galimybes ES ieškant išeities iš vertybinės krizės. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
1) apibūdinti vertybių krizę Europoje, akcentuojant krikščioniškojo aspekto reikšmę;
2) atskleisti demokratijos deficito problemą;
3) išanalizuoti teorinius ir praktinius demokratijos deficito įveikimo svarstymus ES.
Darbo struktūra ir metodai:
Darbą sudaro įvadas, du skyriai su poskyriais ir išvados. Pirmo skyriaus abiejuose skirsniuose, išryškinant vertybių svarbą bendrijoje ir akcentuojant krikščioniškųjų vertybių krizę ES, taikomi aprašomasis ir analitinis metodai.
Antrame darbo skyriuje, analizuojant demokratijos erozijos įveikimo galimybes ES, naudojami aprašomasis, analitinis ir lyginamasis metodai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3821 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS4
  • 1. VERTYBIŲ KRIZĖ EUROPOJE5
  • 1. 1. Vertybių svarba bendrijoje5
  • 1. 2. Krikščioniškųjų vertybių krizė ES6
  • 2. DEMOKRATIJOS EROZIJOS ĮVEIKIMO GALIMYBĖS EUROPOS SĄJUNGOJE7
  • 2. 1. Demokratijos deficito problema7
  • 2. 2. Demokratijos deficito problemos sprendimo būdai8
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai
Diplominis darbas ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai

Istoriniu požiūriu demokratija yra sparčiausiai plintantis valdymo modelis, kuris šiandieninėje tarptautinėje bendruomenėje – ypač Europoje [...]

ES politikos priemonės reaguojant į migracijos krizę Europoje
Diplominis darbas ES politikos priemonės reaguojant į migracijos krizę Europoje

Migracija jau keletą metų išlieka prioritetine ES politikos sritimi. 2015 m. prasidėjusi migracijos krizė Europoje [...]

Vakarų demokratijos, Europos integracijos procesai (1946-1992 m.)
Prezentacija Vakarų demokratijos, Europos integracijos procesai (1946-1992 m.)

JAV pokario raidos bruožai Japonijos “ekonominis stebuklas” Vakarų Europos pokario ekonominės raidos bruožai Demokratinės santvarkos tvermės priežastys Vakarų Europos [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

Europos Sąjungos socialinė politika
Kursinis darbas Europos Sąjungos socialinė politika

1 Kurso magistrantės kursinis darbas. Socialiniai mokslai. Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos socialines problemas [...]

Europos politika
Referatas Europos politika

Kai grėsmė atrodys reali ir neišvengiama, kiekviena šalis Europoje pradės nagrinėti savo ateities energetines galimybes.

Europos Sąjungos kultūros politika.
Referatas Europos Sąjungos kultūros politika.

Įvadas Kultūra yra svarbi visuomenės gyvenimo dalis, jos integralumo garantas. Ji yra susijusi su svarbiausiais valstybės [...]

Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje
Referatas Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje

Nacionalizmas – politinis principas, pagal kurį kiekviena valstybė turi būti tautinė, t. y. vienos tautinės [...]

Europinio politinio mentaliteto bruožai
Prezentacija Europinio politinio mentaliteto bruožai

Darbo tikslas- supažindinti su pagrindiniais europinio politinio mentaliteto bruožais. Šis darbas buvo pristatytas Klaipėdos universitete [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika
Kursinis darbas Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Euro zonos pinigų politikos analizės būtinumas kyla dėl Lietuvos prisijungimo prie Eurosistemos šalių grupės bei [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Finansų krizė euro zonoje: pinigų sąjungos finansų krizės ypatybės
Kursinis darbas Finansų krizė euro zonoje: pinigų sąjungos finansų krizės ypatybės

Money rules the world“ (liet. pinigai valdo pasaulį). Dar XX a. pradžioje rašytojo Robert Walser [...]

Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos
Diplominis darbas Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos

Temos aktualumas. Šiame darbe siekiama atskleisti Europos Sąjungos integracijos įtaką, nuo Paryžiaus iki Lisabonos sutarties [...]