Socialiniai mokslai / Teisė

Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Šiandien masinės informacijos priemonės arba žiniasklaida – visiems gerai žinomi terminai. Juos nuolat girdime per radiją televiziją, įvairaus pobūdžio renginiuose, politikų kalbose, skaitome laikraščiuose, žurnaluose, knygose. Žiniasklaidos priemonės operatyviai perduoda informaciją, reikalingą visuomenės, valstybės valdymui, organizuoja masinį pasikeitimą sukauptomis žiniomis ir patyrimu, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas tam valdymui tobulinti. Netiesiogiai dalyvaudama valstybės valdyme, nepriklausoma žiniasklaida, dažnai vadinama ketvirtąja valdžia, daro nemažą poveikį visuomenei, skatina keisti tikrovę, ir socialines institucijas, atnaujinti gamybinius ir visuomeninius santykius. Demokratinėje visuomenėje nepriklausomos žiniasklaidos priemonės praktiškai yra vieša visuomenės kontrolės valdžia, įgyvendinanti įstatymu garantuotą žodžio ir spaudos laisvę. Valstybėje, kurioje egzistuoja spaudos ir žodžio laisvė, kiekvienas pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka steigti įvairias žiniasklaidos priemones, kurių niekas negali cenzūruoti ir į kurių veiklą negali kištis nei valstybinės, nei privačios institucijos.
1988 – 1990 m. Rytų ir Vidurio Europos šalims išsivadavus iš komunistinės santvarkos ir atkūrus nepriklausomybę, daugelyje šio regiono valstybių, tarp jų ir Lietuvoje, susiformavo laisva demokratinė žiniasklaida. Spauda, radijas bei televizija lėčiau laisvėjo tik tose valstybėse, kuriose sunkiai kūrėsi demokratinio valdymo sistema, viena iš jų – Rusija. Kaip pažymi tarptautiniai stebėtojai, Rusijos žiniasklaida yra laisva tik iš dalies. Visa tai skatina atidžiau panagrinėti Lietuvos ir Rusijos žiniasklaidos sistemas.
Taigi, darbo tikslas - apžvelgti Rusijos bei Lietuvos žiniasklaidos įstatyminį reguliavimą ir palyginti ar abiejose valstybėse vienodai yra garantuojama žodžio bei spaudos laisvė.
Darbo uždaviniai:
1) nustatyti kokį vaidmenį masinės informacijos priemonės atlieka šiuolaikiniame pasaulyje;
2) palyginti masinių informavimo priemonių autonomiją Lietuvoje ir Rusijoje;
3) palyginti Lietuvos ir Rusijos internetinės žiniasklaidos reguliavimą.
Darbo struktūra ir metodai.
Darbą sudaro įvadas, trys skyriai ir išvados. Pirmajame skyriuje, aptariant žiniasklaidos vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje, taikomas aprašomasis metodas. Antrajame skyriuje, analizuojant žiniasklaidos autonomiją Rusijoje ir Lietuvoje, naudojami aprašomasis ir lyginamasis metodai. Trečiame skyriuje, analizuojant internetinės žiniasklaidos reguliavimą Lietuvoje ir Rusijoje, taikomi aprašomasis ir lyginamasis metodai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2826 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. MASINIŲ INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VAIDMUO ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE4
  • 2. MASINIŲ INFORMACIJOS PRIEMONIŲ AUTONOMIJA LIETUVOJE IR RUSIJOJE5
  • 3. INTERNETINĖS ŽINIASKLAIDOS REGULIAVIMAS RUSIJOJE IR LIETUVOJE7
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Masininės  informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas
Referatas Masininės informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas

Masinės informavimo priemonės arba žiniasklaida - tai priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiam žmonių ratui. Tradiciškai [...]

Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?
Referatas Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?

Politinės partijos kiekvienoje šalyje užima svarbią dalį. Politinės partijos užtikrina pagrindinio atstovaujamosios demokratijos principo – [...]

Fiskalinės politikos priemonių lyginamasi vertinimas didžiųjų krizių metu
Referatas Fiskalinės politikos priemonių lyginamasi vertinimas didžiųjų krizių metu

Valstybės finansų ištakos jau atsekamos Senovės Rytų valstybėse, Graikijoje ir Romos imperijoje. Tačiau šiuolaikinių finansų [...]

Lietuvos ir Rusijos viešųjų finansų sistemos lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Rusijos viešųjų finansų sistemos lyginamoji analizė

Šiandieninio pasaulio globalizacijos procesai, neišvengiamai paliečia kiekvienos valstybės viešųjų finansų sistemą. Dėl šios priežasties valstybės [...]

Religinė tolerancija Lietuvos masinio informavimo priemonėse
Referatas Religinė tolerancija Lietuvos masinio informavimo priemonėse

Šiuolaikinėje visuomenėje pagrindinis veiksnys, lemiantis vienokį ar kitokį veikimą ar neveikimą, yra žiniasklaidos priemonės, jų [...]

Mikalojaus Daukšos „Postilės“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo lyginamojo analizė
Rašinys Mikalojaus Daukšos „Postilės“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo lyginamojo analizė

Daukšos „Postilę“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymą sieja bendra tema – gimtoji kalba. Nors [...]

Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, Lietuvai tampant ES nare
Kursinis darbas Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, Lietuvai tampant ES nare

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) ir pasirengimas narystei - tai ilgalaikis procesas, įtakojantis įvairiausias [...]

Lietuvos mokėjimų balansas: struktūra ir reguliavimo priemonės
Referatas Lietuvos mokėjimų balansas: struktūra ir reguliavimo priemonės

Yra labai svarbu suprasti mokėjimo balanso esmę, struktūrą, reguliavino priemones, nes jis ne tik atspindi [...]