Moderniųjų laikų politinė istorija. Versalio sistema.

13 psl. / 3397 žod.

Ištrauka

Po Pirmojo pasaulinio karo pasikeitė politinis pasaulio žemėlapis. Pirmasis pasaulinis karas paliko žmonijai skaudžią patirtį. Daugeliui jis simbolizavo totalinį senosios tarptautinės sistemos žlugimą ir reikalą imtis naujos tvarkos paieškų. Nustatyti pasaulio tvarką po karo turėjo Taikos konferencija, prasidėjusi Paryžiuje 1919 metais sausio 18 dieną. Po kelis mėnesius trukusių derybų, įveikus smarkius nesutarimus, konferencija parengė taikos sutartį su Vokietija. Sutartis pasirašyta 1919 metais birželio 28 dieną Versalio rūmuose. Iš Paryžiuje prasidėjusios Taikos konferencijos buvo laukiama jei ne geresnio, tai bent teisingo pasaulio. Būtent tą teisingo pasaulio atsiradimą turėjo užtikrinti Versalyje sukurta sistema, kuri įtakojo visą tarpukario eigą.
Pirmojo pasaulinio karo pabaiga tarptautinėje teisinėje sistemoje išryškino daugelį esminių pokyčių, atspindėjusių karo patirtį. Nugalėta Vokietija pagal Versalio sutartį turėjo prisiimti visą atsakomybę už karą ir prarado keletą kolonijų bei trečdalį savo teritorijos Europoje, valstybės nugalėtojos privertė ją priimti ir pražūtingą reparacijų sistemą, kuri padėjo sėklą kitam karui kilti. Nepaisant to, po Pirmojo pasaulinio karo pasirašytomis taikos sutartimis norėta užtikrinti taiką pasaulyje bei ateityje išvengti panašių karinių konfliktų. Akivaizdu, kad taip neatsitiko. Naujoji Europos tvarka, dar nespėjusi kaip reikiant įsigalėti, ėmė žlugti. Tad kas paskatino Versalio sistemos žlugimą ir kodėl taip nutiko?
Mano darbo objektas – Versalio sistemos sukūrimas po Pirmojo pasaulinio karo.
Tikslas – išsiaiškinti Versalio sistemos reikšmę ir svarbą Europai bei Lietuvai.

Išsikėliau tokius uždavinius:
1. pateikti Versalio sistemos sampratą;
2. nustatyti Versalio sistemos silpnėjimo priežastis;
3. nustatyti Versalio sistemos reikšmę bei įtaką Lietuvai.

Rašydama darbą taikiau šiuos metodus:
1. empirinį;
2. aprašomąjį;
3. sintezės.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. EUROPA PO PIRMOJO PASAULINIO KARO: VERSALIO SISTEMA4
  • 1.1. Taikos sutartys ir karo padariniai4
  • 1.2. Versalio sistemos silpnėjimas6
  • 2. LIETUVA IR VERSALIO SISTEMA8
  • 2.1. Lietuvos ginčai su Lenkija ir Rusija: sienų nustatymo problema8
  • 2.2. Versalio taikos konferencija ir Klaipėdos kraštas10
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
bekepuraite
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Lietuvių emigracijos istorija

Istorija Referatas donatak
Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis) – gyventojų kėlimasis iš vienos vietos į kitą. Dėl migracijos šalyje daugėja kitakalbių skaičius, mažėja savos tautos...

Istorija: Įvairios karikatūros

Istorija Konspektas 2015 m. besmart
Istorijos karikatūros su paaiškintais simboliais karikatūrose bei karikatūrų aprašymais (metai, istoriniai įvykiai...). Puikiai tiks 11-12 klasėms.