Politinė sociologija. Galia pasaulio ekonomikoje pagal S.Strange

9 psl. / 1997 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas.
Politinė ekonomija – tai disciplina, nagrinėjanti ryšį tarp valstybių ir rinkų, o dar tiksliau – tarp rinkų ir valdžios. Knygos „Valstybės ir rinkos“ autorė S. Strange pastebi, kad nagrinėjant šiuos ryšius paprastai daug dėmesio skiriama rinkų arba ekonomikos įtakai, kurią šios daro politikai, ypač tarptautinių santykių srityje, ir pernelyg mažai dėmesio skiriama atvirkštiniam procesui, t.y. klausimui, kaip valdžia ar politika veikia ekonomiką. Nepaisant to, akivaizdu, kad ir politika, ir ekonomika veikia viena kitą. Vadinasi, galima manyti, kad tekste taikoma schema: politika ↔ ekonomika.
Darbo tikslas.
Atskleisti politikos ir ekonomikos santykį galios atžvilgiu.
Darbo uždaviniai.
1) pateikti struktūrinės ir santykinės galios sampratas;
2) apibūdinti keturis struktūrinės galios šaltinius bei atskleisti jų ryšį su ekonomika;
3) nustatyti skirtį tarp ekonominės ir politinės galios.
Darbo metodai.
Temos analizei pasitelkti aprašomasis, analitinis bei apibendrinamasis tyrimo metodai.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. STRUKTŪRINĖ IR SANTYKINĖ GALIA4
  • 2. KETURI STRUKTŪRINĖS GALIOS ŠALTINIAI5
  • 3. SKIRTIS TARP EKONOMINĖS IR POLITINĖS GALIOS7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA9

Reziumė

Autorius
bekepuraite
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Politinė sistema Lietuvoje

Politologija Kursinis darbas elderx
Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; tam tikri visų institucijų dariniai, kuriuose vykdomi politiniai...

J. Schumpeter politikos ir demokratijos samprata

Politologija Konspektas vilytt
Schumpeteris kritiškai vertina vadinamąją „klasikinę“ demokratijos teoriją, kuri teigia, kad „demokratija – tai toks institucinis politinių sprendimų priėmimo metodas, kuris tarnauja bendram labui...

Lenkijos užsienio politika 2010-2014 metais

Politologija Referatas 2014 m. bluett
Lenkijos Respublika yra Vidurio Europos valstybė. Ši gana didelė teritorijos ir gyventojų skaičiaus atžvilgiu Lietuvos kaimynė turi gilią istorinę praeitį, nuo seno persipinančią...