Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“

16 psl. / 2877 žod.

Ištrauka

Vidaus kontrolės sistema turi svarią reikšmę visose be išimties – didelėse, vidutinėse ar
mažose įmonėse, be to ir konkurencinėje aplinkoje sparti technologijos plėtra ir ekonomikos spaudimas verčia šiandienines įmones keisti požiūrį į vidaus kontrolę, kuri leidžia tam tikrų taisyklių ir procedūrų rinkinio pagalba įmonei pasiekti užsibrėžtų tikslų. Tačiau daugelis vadovų skiria nepakankamai dėmesio efektyvios vidaus kontrolės sistemos užtikrinimui, daugelis įmonių vadovų net nežino kūrimo pagrindinių principų.
Rinkos sąlygomis kiekviena įmonė siekia aprėpti ir išsilaikyti geriausioje rinkos dalyje.
Stiprėjant konkurencijai, sparčiai plėtojantis ir keičiantis technologijoms, reikšmingai kintant norminiams dokumentams, sudėtingėjant verslo projektams bei didėjant verslo įvairovei, įmonės valdymas tampa vis sudėtingesnis. Vienas iš esminių įmonės valdymo instrumentų, kurio įsisavinimas ir naudojimas šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis sudaro prielaidas pasiekti konkurencinį įmonės pranašumą prieš kitas įmones, yra efektyvios vidaus kontrolės sistemos sukūrimas.
Dinamiška rinka verčia sparčiai keisti požiūrį į vidaus kontrolę: nuo požiūrio, vidaus kontrolę traktuojant tik finansiniu aspektu, iki kontrolės valdymo ir procesų srityje. Savo esme vidaus kontrolė tampa rizikos kontrolės instrumentu ir priemone, leidžiančia įmonei pasiekti savo tikslų. Efektyvi vidaus kontrolė atskleidžia įmonės plėtojimosi perspektyvas, padeda pastebėti pavojingą riziką įmonei egzistuoti, valdyti riziką tam, kad būtų išlaikytas nustatytas prisiimtas rizikos lygis ir suteiktas pagrįstas užtikrinimas, siekiant įmonės tikslų.
XX a. pab. iš neseniai pasaulyje pasklidusių stambių finansinių skandalų: Enron,
Worldcom, Ahold ir Parmalat bei kt., matyti, kad neturinčios vidaus kontrolės sistemos
įmonės yra pasmerktos žlugti. Šie bankrotai parodė, kad vidaus kontrolės reglamentavimas yra nepakankamas. Esant tokiai situacijai, pasitikėjimas kapitalo rinkų stabilumu ir finansinių ataskaitų teisingumu smuko. Todėl, norint grąžinti pasitikėjimą vertybinių popierių rinka ir įmonių veiklos skaidrumu, būtina griežtinti įmonių valdymo ir įmonių vadovų atsakomybės reikalavimu.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti kaip vykdoma vidaus kontrolė įmonėje “X”
Tyrimo uždaviniai:
• Išsiaiškinti kas tai yra vidaus kontrolė ir kokia jos reikšmė įmonei “X”
• Išanalizuoti vidaus kontrolės sistemą
• Išsiaiškinti kaip vidaus kontrolė taikoma įmonėje “X”


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VIDAUS KONTROLĖS SAMPRATA, TIKSLAI, REIKŠMĖ4
  • 2. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMO PRINCIPAI6
  • 2.1. Vidaus kontrolės sistemos sandara8
  • 3. PREKYBINĖS ĮMONĖS „X“ VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ10
  • 3.1 Įmonės „X“ pristatymas10
  • 3.2 Vidaus kontrolė įmonėje11
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
vikina
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 23, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Vidaus kontrolės sistema

Vadyba Referatas irmerna
Ilgą laiką buvo diskutuojama, tiek teoriniame lygmenyje, tiek ir praktiniame, (beje šios diskusijos vyksta ir šiandien) apie audito ir kontrolės sąvokų tapatumą ir...

Kontrolė įmonės veikloje

Vadyba Referatas 2012 m. studentas151
Kontrolė yra būtina vadybos dalis. Klestinčios įmonės turi gerai apgalvotas ir nuodugniai suplanuotas kontrolės sistemas. Įvairios vadybos sistemos – biudžeto sudarymas, planavimas, atlyginimų...

Transporto įmonės vidaus kontrolė

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Kiekvienoje šalyje vidaus kontrolės sistemos yra skirtingos ir priklauso nuo teisinių bei administracinių įstatymų. Lietuvoje vidaus kontrolė, kaip atskira veiklos sritis, atsirado po...

Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. guoba
Didėjanti konkurencija, vidinės ir išorinės aplinkos nestabilumas, įtakojantis įmonėje vykstančių procesų valdymo sudėtingumą, poreikis gauti savalaikę, tikslią ir išsamią informaciją, reikalingą valdymo sprendimams...

Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai

Vadyba Referatas kerry.
Temos aktualumas. Vidaus kontrolė yra svarbi norint, kad įstaiga tinkamai atliktų savo veiklą, o esant darbo tvarkos pažeidimas, finansinių ataskaitų neatitikimui bei kitoms...

Darbuotojų kontrolė "X" įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. iwienn
Kursiniame darbe buvo analizuojami „X“ įmonės darbuotojų kontrolės vykdymo ypatumai, bei kaip ji pasireiškia ir ar darbuotojai ką nors žino apie jų įmonėje...