Transporto įmonės vidaus kontrolė

16 psl. / 2668 žod.

Ištrauka

Kiekvienoje šalyje vidaus kontrolės sistemos yra skirtingos ir priklauso nuo teisinių bei administracinių įstatymų. Lietuvoje vidaus kontrolė, kaip atskira veiklos sritis, atsirado po nepriklausomybės atgavimo. Ilgą laiką vidaus kontrolė Lietuvoje buvo nereglamentuojama, taip pat neturėjo palaikymo tiek valstybiniam tiek privačiame sektoriuje. Nuo 1998 m. prasidėjo vidaus kontrolės diegimas valstybiniame sektoriuje, tačiau teisinis pagrindas vidaus kontrolei buvo įtvirtintas tik 2002 m., priėmus LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d.
Didėjant verslo įvairovei rinka verčia keisti požiūrį i vidaus kontrolę. Efektyvi vidaus kontrolės sistema atskleidžia įmonės perspektyvas, nustato rizikos lygi. Kaip teigiama E. Bagdono ir L. Bagdonienės knygoje „Administravimo principai“ (Bagdonas, 2000) – Gerai organizuota kontrolės sistema padeda vadovams numatyti, tikrinti ir reguoti į besikeičiančias sąlygas. Taigi įmonė be efektyvaus vidaus kontrolės proceso negalės pasiekti savo iškeltų tikslų, o jeigu ir pasiektų negalėtų sužinoti.
Tyrimo objektas – transporto įmonės „X“ vidaus kontrolė
Tikslas: - išanalizuoti „X“ įmonės vidaus kontrolės trūkumus, nustatyti problemas, bei pasiūlyti sprendimo būdus.
Darbo uždaviniai:
• Išnagrinėti vidaus kontrolės tikslus, bei uždavinius;
• Išanalizuoti „X“ įmonės vidaus kontrolės sistemą;
• Pateikti problemų sprendimo būdus.
Tyrimo metodai: mokslinės ir ekonominės literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIDAUS KONTROLĖS REIKŠMĖ, UŽDAVINIAI IR TIKSLAI4
 • 2. VIDAUS AUDITAS6
 • 2.1 Vidaus audito reikšmė , uždaviniai ir tikslai6
 • 2.2 Vidaus audito veiklos sritys8
 • 2.3 Vidaus auditoriai9
 • 3. TRANSPORTO ĮMONĖS ,,X“ VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ11
 • 3.1 Transporto įmonės „ X“ veikla11
 • 3.2 Transporto įmonės „ X“ personalo kontrolė11
 • 3.3 Teikiamų paslaugų kokybės kriterijai13
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
vikina
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 23, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Vidaus kontrolės sistema

Vadyba Referatas irmerna
Ilgą laiką buvo diskutuojama, tiek teoriniame lygmenyje, tiek ir praktiniame, (beje šios diskusijos vyksta ir šiandien) apie audito ir kontrolės sąvokų tapatumą ir...

Kontrolė įmonės veikloje

Vadyba Referatas 2012 m. studentas151
Kontrolė yra būtina vadybos dalis. Klestinčios įmonės turi gerai apgalvotas ir nuodugniai suplanuotas kontrolės sistemas. Įvairios vadybos sistemos – biudžeto sudarymas, planavimas, atlyginimų...

Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Vidaus kontrolės sistema turi svarią reikšmę visose be išimties – didelėse, vidutinėse ar mažose įmonėse, be to ir konkurencinėje aplinkoje sparti technologijos plėtra...

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. studentas2015
Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą ir klestėjimą, nes jų dėka gamybos procese...

Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. guoba
Didėjanti konkurencija, vidinės ir išorinės aplinkos nestabilumas, įtakojantis įmonėje vykstančių procesų valdymo sudėtingumą, poreikis gauti savalaikę, tikslią ir išsamią informaciją, reikalingą valdymo sprendimams...

Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai

Vadyba Referatas kerry.
Temos aktualumas. Vidaus kontrolė yra svarbi norint, kad įstaiga tinkamai atliktų savo veiklą, o esant darbo tvarkos pažeidimas, finansinių ataskaitų neatitikimui bei kitoms...

Darbuotojų kontrolė "X" įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. iwienn
Kursiniame darbe buvo analizuojami „X“ įmonės darbuotojų kontrolės vykdymo ypatumai, bei kaip ji pasireiškia ir ar darbuotojai ką nors žino apie jų įmonėje...