Šešėlinė ekonomika, jos formavimosi priežastys

12 psl. / 2592 žod.

Ištrauka

Šešėlinės veiklos aktyvumas visais laikais priklausė ir priklauso nuo valstybės aktyvumo ir šalies ūkio sistemos. Per paskutiniuosius dvidešimt metų atlikta daug šešėlinės ekonomikos tyrimų ir parašyta darbų, bet labai nedaug padaryta plėtojant metodologiją, skirtą apibrėžti ir sistemiškai įvertinti šešėlinę ekonomiką. Ekonominėje literatūroje aprašomas tam tikras skaičius veiklos sričių, kurios ir sudaro šešėlinės ekonomikos sąvoką, ir ekonomistai socialinės sferos mokslininkai ir kiti tyrinėtojai kartais šešėlinę ekonomiką vadina „paraleline ekonomika“, „neformaliu sektoriumi“, „paslėpta ekonomika“, „pogrindine ekonomika“, „prieštaraujančia įstatymams ekonomika“, „juodąja rinka“ ir t.t. (Black market, 2011). Kol kas nėra efektyvių priemonių jai sustabdyti. Apie ją sunku gauti duomenų, nes šios ekonomikos dalyviai slepia savo veiklą. Nelegalioji ekonomika yra nežinoma mokesčių rinkėjams, bei vyriausybės statistinėms tarnyboms.
„Šešėlinė” ekonomika tampa ne tik kriminalistų, bet ir mokslo specialistų- ekonomistų, (daugiausia) teisininkų- tyrimo objektu. Jie tik tiria vadinamąją „kairiąją” prekių apyvartą, pogrindinių verslininkų veiklos mastus, analizuoja kokios mūsų valstybės ekonominės klaidos sudarė ir sudaro ligi šiol sąlygas jiems uždirbti milžiniškus pinigų kiekius.
„Šešėlinė“ ekonomika – visuminės ūkinės veiklos dalis, kai įvykdyti sandoriai bei gaunamos pajamos nėra oficialiai įregistruojami ir dėl to nelaikomi bendrojo nacionalinio produkto dalimi.

Darbo tikslas: nustatyti pagrindines Šešėlinės ekonomikos formavimosi priežastis.
Darbo uždaviniai:
• apibūdinti šešėlinės ekonomikos sampratą;
• išnagrinėti šešėlinės ekonomikos formavimosi priežastis ir pasėkmes;
• įvertinti šešėlinę ekonomiką Lietuvoje.
Tyrimo metodai: mokslinės ir kitos literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ŠEŠĖLINĖ EKONOMIKA4
  • 1.1. Šešėlinės ekonomikos samprata4
  • 1.2. Šešėlinės ekonomikos formavimosi priežastys6
  • 1.3. Neapskaitomos ekonomikos pasekmės8
  • 2. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje10
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
grigdanga
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Ekonomika Kursinis darbas ginteriukas
Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu mastu ir jos stiprus neigiamas poveikis juntamas visose...