Individuali įmonė, jos steigimas ir registravimas

18 psl. / 3771 žod.

Ištrauka

Mano pasirinkto darbo tema – „Individuali įmonė, jos steigimas ir registravimas“. Pasirinktos temos tikslas – savo darbe noriu išanalizuoti kas yra individuali įmonė, apžvelgti jos veiklą, vykdymą, taipogi svarbiausius individualios įmonės steigimo ir registravimo aspektus, bei problemas su kuriomis kartais susiduriama steigiant individualią įmonę.
Dabar, kai jau nuo 2001 m. yra priimtas naujasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, bei 2003m. lapkričio 6d. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas, individualios įmonės sąvoka pasikeitė. Tiek naujasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, tiek individualių įmonių įstatymas individualiąją įmonę apibrėžia kaip neribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridini asmenį. Šiems įstatymams įsigaliojus, visos individualios įmonės tapo juridiniais asmenimis ir įgijo visas juridinių asmenų teises ir pareigas: veikti savo vardu, būti ieškovu ir atsakovu teisme.
Tačiau, kol nebuvo įsigaliojęs naujasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, individuali įmonė buvo suprantama kaip fizinio asmens ūkinės komercinės veiklos forma, bet ne kaip savarankiškas teisės subjektas.
Su naujo LR individualių įmonių įstatymo atsiradimu, šiek tiek pasikeitė ir individualių įmonių steigimas bei registravimas, jis tapo šiek tiek sudėtingesnis. Vis gi, nepaisant atsiradusių sunkumų, individuali įmonė vis dar tebelieka kaip lengviausiai įsteigiama ir turinti daug privalumų.
Taigi tam, kad kuo išsamiau atskleisti pasirinktą temą nusprendžiau nagrinėti aprašomuoju metodu, o taip pat remtis būtent šiais žemiau išvardintais šaltiniais, t. y. tiek norminiais aktais, tiek kita teisine literatūra, kadangi mano nuomone jie tiksliausiai atitinka mano nagrinėjamą temą.
Mano naudota literatūra:
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kurio antrosios knygos II-os dalies normos yra taikomos juridinių asmenų teisinėms formoms.
Bei tokie įstatymai, kaip:
1. LR individualių įmonių įstatymas. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinė forma yra individuali įmonė, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas.
2. LR buhalterinės apskaitos įstatymas. Šis įstatymas nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą.
3. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Šis įstatymas nustato finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.
4. LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja išankstinį valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų skyrimą, dydžio apskaičiavimą ir mokėjimą.
Taip pat naudojausi ir internete esančia medžiaga, o visos savo naudotos literatūros sąrašą pateikiau savo darbo gale.
Remiantis šiais šaltiniais savo darbe stengsiuosi parodyti kaip vyksta individualių įmonių steigimo bei registravimo procesai, kas apskritai yra individuali įmonė, kokie yra jos privalumai bei trūkumai, bei kitus svarbius dalykus, susijusius su individualia įmone.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INDIVIDUALI ĮMONĖ5
 • 1.1. Individualios įmonės samprata5
 • 1.2. Individualios įmonės privalumai5
 • 1.3. Individualios įmonės trūkumai7
 • 1.4. Individualios įmonės savininkas8
 • 1.5. Individualios įmonės turtas9
 • 2. INDIVIDUALIOS ĮMONĖS STEIGIMAS11
 • 2.1. Steigimo procedūra11
 • 2.2. Individualios įmonės steigimo dokumentas12
 • 3. INDIVIDUALIOS ĮMONĖS REGISTRAVIMAS14
 • 3.1. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje15
 • 3.2. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas15
 • 3.3. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma15
 • 3.4. Valstybinė mokesčių inspekcija16
 • 3.5. Mokesčiai16
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI19

Reziumė

Autorius
ziogas
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 4, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai