Europos šalių vieta ir vaidmuo kovoje su terorizmu

13 psl. / 3512 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kas yra terorizmas? Šiandien egzistuoja labai daug šios sąvokos apibrėžimų. Kiekvienas asmuo, tiriantis terorizmą gali savaip apibrėžti terorizmą ir pagrįsti šio apibrėžimo pranašumą. Manau, norint apibrėžti terorizmą, tikslingiausia būtų pradėti nuo prievartos apibrėžimo. Greičiausiai niekas neprieštaraus, jog vienas iš būtinų elementų terorizmui yra prievarta. Prievarta- destrukcinė žala. Ji gali būti fizinė ir psichologinė. Žmogaus gyvybė jau senai yra mažai vertinama, o skausmas tiesiog neatsiejama gyvenimo dalis. Galima pažymėti tris prievartos panaudojimo atvejus: 1. Siekiant galios, 2. Norint sunaikinti, 3. Norint nubausti.
Kaip matome, prievarta nebūtinai yra fizinis sunaikinimas, o taip pat prievarta gali būti ekonominė ar socialinė. Terorizmui atpažinti vien prievartos fakto neužtenka, yra dar keli kriterijai, pagal kuriuos, apie prievartą galėtume kalbėti, kaip apie terorizmą:
1. Kai veiksmas buvo atliktas turint politinių tikslų.
2. Kai prievarta buvo nukreipta į civilius taikinius, o ne valstybines struktūras.
3. Kai buvo vykdomas ne valstybių, o nevyriausybinių veikėjų.
4. Bei platesnio poveikio siekis.
Taigi, galima viską apibendrinti ir teigti, jog terorizmas yra prievarta vykdoma nevyriausybinių veikėjų turint politinių tikslų, nukreipta į civilius taikinius bei taip yra siekiama platesnio poveikio. Tačiau šis apibrėžimas nėra vienintelis. Kaip minėjau pradžioje, terorizmo apibrėžimų yra labai daug. Nėra vieno, aiškaus, visuotinai priimtino apibrėžimo.
Darbo objektas - Europos šalių kova su terorizmu.
Darbo tikslas - išanalizuoti ir pateikti Europos šalių vietą ir vaidmenį kovoje su terorizmu.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti terorizmo sampratą.
2. Pateikti terorizmo išpuolius Europos šalyse.
3. Išanalizuoti Europos šalių kovą su terorizmu.
Darbo metodai. Literatūros, šaltinių ir internetinių puslapių analizė; aprašomasis; sisteminimas, apibendrinimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. TERORIZMAS4
 • 1.1. Terorizmo istorija4
 • 1.2. Terorizmo tipologija5
 • II. TERORIZMO IŠPUOLIAI EUROPOS ŠALYSE7
 • 2.1. Terorizmo išpuolis Londone7
 • 2.2. Terorizmo išpuolis Norvegijos sostinėje Osle7
 • III. EUROPOS ŠALIŲ KOVA SU TERORIZMU8
 • 3.1. Priemonės prieš terorizmą Lietuvoje ir kitose šalyse10
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Kova su terorizmu

Viešasis administravimas Prezentacija 2014 m. ilovecats
Prezentacijoje aptariamas labai aktualus klausimas šiai dienai. Aptariami tokie klausimai kaip terorizmo sąvoka, sąvokos problema, kovos su terorizmu priemonės.

Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje

Viešasis administravimas Referatas gin27
Nacionalizmas – politinis principas, pagal kurį kiekviena valstybė turi būti tautinė, t. y. vienos tautinės kultūros dominavimas viešajame gyvenime. Į tautinės kultūros sampratą...

Europos Sąjungos sukūrimas

Viešasis administravimas Referatas bureikienė
Europos Sąjunga – tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos. Niekur kitur pasaulyje suverenios šalys...