Lietuvos antikorupcinės sistemos organizavimas

15 psl. / 4237 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Seniausi duomenys apie korupciją yra Indijos karaliaus ministro Kautilos prieš du tūkstančius metų parašytas galbūt pirmas darbas apie korupciją – Arhashastra, kuriame jis aptarė šį fenomeną, bei archeologinių kasinėjimų metu atrastas XIII a. pr. m. e. Asirijos imperijos institucijos, šiuolaikinės „vidaus reikalų ministerijos“ atitikmens, archyvas su įrašais apie kyšius ėmusius rūmų tarnautojus. Korupcija gali atsirasti tik ten, kur yra valdžia: jos mastas priklausys nuo valdžios funkcijų platumo, nuo jai suteiktų įgaliojimų. Korupcija - valdžios ir jos veiklos produktas.
Problema. Korupcija nėra vien besivystančių šalių problema. Pastovūs skandalai krečia tokias šalis kaip Japonija, Belgija, Italija, JAV. Kuo didesnis valstybinis sektorius, tuo didesnės galimybės korupcijai. Bet tai teisinga tik tuo atveju, kuo daugiau valstybė reguliuoja įvairias sritis ir platesnes teises turi valdininkai. Kuo daugiau valdžia kišasi į ekonomiką, tuo labiau sukuriamos sąlygos kai kuriems asmenims duoti kyšius valstybės tarnautojams. Kuo silpnesnė kontrolė, kuo mažesni valdininkų atlyginimai, tai yra didinamas poreikis duoti kyšį. Korupcija nėra susijusi tik su demokratine santvarka; ji paplitusi visų rūšių valstybėse. Korupcija skurdina visuomenę, griauna pasitikėjimą valstybe, iškreipia rinkos mechanizmus.
Lietuvai, kaip ir kitoms šalims, siekiančioms sukurti demokratinę ir atvirą visuomenę ir išsaugoti savo valstybingumo pamatus, svarbu pažaboti korupciją ir sunaikinti šio negatyvaus reiškinio priežastis bei sąlygas.
Objektas. Lietuvos antikorupcinė sistema.
Tikslas. Išanalizuoti ir pateikti Lietuvos antikorupcinės sistemos organizavimą.
Uždaviniai:
1. Apibūdinti korupcijos sampratą, priežastis bei pasekmes ir akcentuoti korupcijos prevencijos priemones.
2. Pateikti Lietuvos institucijų antikorupcinę veiklą, įgyvendinant korupcijos kontrolę.
3. Išanalizuoti Lietuvos prioritetinių kovos su korupcija sričių aplinką.
Metodai. Literatūros, mokslinių straipsnių, šaltinių interpretavimas, dedukcinė lyginamoji analizė; aprašomasis; sisteminimas ir apbendrinimas.
Darbo struktūra. Darbą sudaro: įvadas, trys dalys, išvados. Pateikiamas literatūros ir šaltinių sąrašas.
Sąvokos. Lietuva, korupcija, prevencija, kontrolė, antikorupcinė sistema.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. KORUPCIJA IR JOS PREVENCIJA LIETUVOJE3
  • 1.1. Korupcijos samprata, priežastys ir pasekmės3
  • 1.2. Korupcijos prevencinės priemonės5
  • 2. ANTIKORUPCINĖ INSTITUCIJŲ VEIKLA LIETUVOJE8
  • 2.1. Tarptautinis bendradarbiavimas8
  • 2.2. Korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos Lietuvoje9
  • 3. LIETUVOS PRIORITETINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA SRIČIŲ APLINKOS ANALIZĖ11
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI15

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.08
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
15 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
-

Susiję darbai

Lietuvos politinė sistema

Viešasis administravimas Referatas 2008 m. edita
Turbūt kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką darytų, jei taptų prezidentu. Visi tuoj pat ima svarstyti, ką pakeistų ir patobulintų, manydami,...

Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas 2008 m. kosmonaute69
Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė. Darbe pateikiamos nuorodos į literatūros šaltinius. Iš viso...

Rinkimai: istorija, sistemos, rinkimai Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas egless26
Demokratinio valdymo principas priklauso tautai, kuri savo valią įgyvendina ne tiesiogiai, o per renkamus atstovus. Taigi, norint tinkamai įgyvendinti demokratiją, demokratinėse (ir kaikuriose...

Lietuvos viešojo administravimo sistema

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. rezas
puikus darbas padėsiantis suvokti Lietuvos viešojo administravimo sistemą, kuri tikriausiai ne vienam žmogui yra sunkiai suprantama.

Pensijų sistemos reforma Lietuvoje 1990 - 2010 m.

Viešasis administravimas Kursinis darbas laisve
               Socialinė apsauga yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos pagrindą sudaro Valstybinio socialinio draudimo sistema, užtikrinanti apdraustiems šalies gyventojams pajamas senatvės, ligos, invalidumo,...