Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Lietuvos antikorupcinės sistemos organizavimas

1 atsiliepimas
Autorius:
Aktualumas. Seniausi duomenys apie korupciją yra Indijos karaliaus ministro Kautilos prieš du tūkstančius metų parašytas galbūt pirmas darbas apie korupciją – Arhashastra, kuriame jis aptarė šį fenomeną, bei archeologinių kasinėjimų metu atrastas XIII a. pr. m. e. Asirijos imperijos institucijos, šiuolaikinės „vidaus reikalų ministerijos“ atitikmens, archyvas su įrašais apie kyšius ėmusius rūmų tarnautojus. Korupcija gali atsirasti tik ten, kur yra valdžia: jos mastas priklausys nuo valdžios funkcijų platumo, nuo jai suteiktų įgaliojimų. Korupcija - valdžios ir jos veiklos produktas.
Problema. Korupcija nėra vien besivystančių šalių problema. Pastovūs skandalai krečia tokias šalis kaip Japonija, Belgija, Italija, JAV. Kuo didesnis valstybinis sektorius, tuo didesnės galimybės korupcijai. Bet tai teisinga tik tuo atveju, kuo daugiau valstybė reguliuoja įvairias sritis ir platesnes teises turi valdininkai. Kuo daugiau valdžia kišasi į ekonomiką, tuo labiau sukuriamos sąlygos kai kuriems asmenims duoti kyšius valstybės tarnautojams. Kuo silpnesnė kontrolė, kuo mažesni valdininkų atlyginimai, tai yra didinamas poreikis duoti kyšį. Korupcija nėra susijusi tik su demokratine santvarka; ji paplitusi visų rūšių valstybėse. Korupcija skurdina visuomenę, griauna pasitikėjimą valstybe, iškreipia rinkos mechanizmus.
Lietuvai, kaip ir kitoms šalims, siekiančioms sukurti demokratinę ir atvirą visuomenę ir išsaugoti savo valstybingumo pamatus, svarbu pažaboti korupciją ir sunaikinti šio negatyvaus reiškinio priežastis bei sąlygas.
Objektas. Lietuvos antikorupcinė sistema.
Tikslas. Išanalizuoti ir pateikti Lietuvos antikorupcinės sistemos organizavimą.
Uždaviniai:
1. Apibūdinti korupcijos sampratą, priežastis bei pasekmes ir akcentuoti korupcijos prevencijos priemones.
2. Pateikti Lietuvos institucijų antikorupcinę veiklą, įgyvendinant korupcijos kontrolę.
3. Išanalizuoti Lietuvos prioritetinių kovos su korupcija sričių aplinką.
Metodai. Literatūros, mokslinių straipsnių, šaltinių interpretavimas, dedukcinė lyginamoji analizė; aprašomasis; sisteminimas ir apbendrinimas.
Darbo struktūra. Darbą sudaro: įvadas, trys dalys, išvados. Pateikiamas literatūros ir šaltinių sąrašas.
Sąvokos. Lietuva, korupcija, prevencija, kontrolė, antikorupcinė sistema.
Darbo tipas:
Apimtis:
4237 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. KORUPCIJA IR JOS PREVENCIJA LIETUVOJE3
 • 1.1. Korupcijos samprata, priežastys ir pasekmės3
 • 1.2. Korupcijos prevencinės priemonės5
 • 2. ANTIKORUPCINĖ INSTITUCIJŲ VEIKLA LIETUVOJE8
 • 2.1. Tarptautinis bendradarbiavimas8
 • 2.2. Korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos Lietuvoje9
 • 3. LIETUVOS PRIORITETINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA SRIČIŲ APLINKOS ANALIZĖ11
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI15

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
-
, 2015-03-25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos politinė sistema
Referatas Lietuvos politinė sistema

Turbūt kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką darytų, jei taptų prezidentu. Visi [...]

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Politinė sistema Lietuvoje
Kursinis darbas Politinė sistema Lietuvoje

Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; [...]

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Lietuvos viešojo administravimo sistema
Referatas Lietuvos viešojo administravimo sistema

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio [...]

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema
Referatas Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema

Sveikatos   sistemos   reforma yra procesas, kurio tikslas pasiekti teigiamus pokyčius nacionalinėje sveikatos politikoje ir sistemoje [...]

Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje
Referatas Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje

Aktualumas. Že­mės skly­pas – tai te­ri­to­ri­jos da­lis, tu­rin­ti nu­sta­ty­tas ri­bas, ka­dast­ro duome­nis ir įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo [...]

Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema
Referatas Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema

Nepriklausomos Lietuvos prokuratūros kūrimosi atskaitos taškas galėtų būti 1919 m. sausio 16 d. Šią dieną [...]

Lietuvos Respublikos teismų sistema
Referatas Lietuvos Respublikos teismų sistema

Kiekvienoje valstybėje kyla nesutarimų tarp žmonių dėl įvairiausių priežasčių, tačiau ginčus ne visada galima išspręsti [...]

Maitinimo organizavimo Lietuvos mokyklose teisinis reglamentavimas
Prezentacija Maitinimo organizavimo Lietuvos mokyklose teisinis reglamentavimas

Išnagrinėti mokykloje tiekiamo maitinimo organizavimo teisinio reglamentavimo ypatumus ir juos įsisavinti per pavyzdį.   [...]

Pagrindiniai teisės šaltiniai Lietuvos tesinėje sistemoje
Referatas Pagrindiniai teisės šaltiniai Lietuvos tesinėje sistemoje

Siekiant išsiaiškinti, kokia yra teisės paskirtis, daugeliui į galvą ateitų tokia mintis: teisė skirta tam [...]

Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje
Referatas Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

„Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija“ (A.

Neformaliojo ugdymo samprata bei raiška. Neformaliojo ugdymo proceso kokybės analizė Lietuvos švietimo sistemoje
Referatas Neformaliojo ugdymo samprata bei raiška. Neformaliojo ugdymo proceso kokybės analizė Lietuvos švietimo sistemoje

Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų bei geresnės ugdymo kokybės, neformaliojo ugdymo procese svarbu atsižvelgti į [...]