Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

2 atsiliepimai
Autorius:
Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį ir politinį potencialą būtina skatinti viešojo sektoriaus ir piliečių bendravimą ir bendradarbiavimą. Kaip teikia L. Marcinkevičiūtė ir R. Petrauskienė, „valdžia negali nurodyti, kaip reikia gyventi, patys žmonės turi sakyti valdžiai, ko jiems reikia. Piliečių iniciatyva padeda valdžiai suvokti realius visuomenės poreikius. Besiformuojančiai demokratiškai Lietuvos valstybei tokios problemos, kaip aktyvus dalyvavimas valstybės valdyme, piliečių iniciatyva, valdžios atstovų atskaitomybė bei atsakomybė yra ypač aktualios“ .
Temos problema. Didžiausia problema kyla tuomet, kai visuomenė nereiškia susidomėjimo viešojo sektoriaus institucijų veikla, o visuomenės piliečių dalyvavimas viešųjų reikalų tvarkyme paprastai apsiriboja dalyvavimu rinkimuose. Ir iš tiesų, palyginus ne daug piliečių dalyvauja politiniame gyvenime ir teisę priimti sprendimus, pasinaudoti referendumo, peticijos, įstatymo inicijavimo Seime teisėmis, jie perleidžia valstybės tarnautojams, išrinktiems atstovams valdžioje. Tai vyksta dėl nežinojimo, apolitiškumo ar kitų priežasčių.
Tikslinga analizuoti piliečių dalyvavimo procesus viešajame administravime atskirose savivaldybėse. Šiame darbe pasirinkta analizuoti piliečių dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės viešajame administravime.
Darbo objektas – piliečių dalyvavimas viešajame administravime.
Darbo tikslas – atlikti piliečių dalyvavimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešajame administravime vertinimą.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti piliečių dalyvavimo sampratą viešajame administravime;
2. Apibūdinti piliečių dalyvavimo viešajame administravime priežastis ir būdus;
3. Įvertintus piliečių dalyvavimą Klaipėdos miesto savivaldybės viešajame administravime, pateikti rekomendacijas, kaip ir kokiomis formomis piliečių dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybėje galėtų būti tobulinamas.
Darbo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, sisteminimas, loginės išvados.
Darbo tipas:
Apimtis:
2721 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Piliečių dalyvavimo samprata viešajame administravime4
  • 2. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime priežastys ir būdai6
  • 3. Piliečių dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės viešajame administravime8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Darbas gana glaustas, tačiau konkretus ir aiškus
, 2015-04-15
siek tiek truksta informacijos, bet darbas naudingas
, 2016-04-22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje
Tyrimas Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės
Referatas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę [...]

Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas
Referatas Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas

Politinis dalyvavimas – nediskutuotinai svarbus reiškinys kiekvienos demokratinės valstybės politinėje arenoje. Politinis dalyvavimas – „tai [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas
Tyrimas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas

Viešojo valdymo tobulinimo dokumentai – priemonės, parengtos siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, viešojo valdymo [...]

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

 Vadybos praktika Klaipėdos miesto savivaldybėje
Praktikos ataskaita Vadybos praktika Klaipėdos miesto savivaldybėje

Šiuolaikiniame pasaulyje įstaigos, įmonės ir įvairios organizacijos yra skirtingos ir unikalios savo paslaugų kokybe, ypatybėmis [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate. Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius

Praktika yra privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, trukusi nuo 2015 m. rugsėjo 28 d.

Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius

2014 m. liepos 1 d. - rugpjūčio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje atlikau pažintinę politologinę [...]