Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

11 psl. / 2721 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį ir politinį potencialą būtina skatinti viešojo sektoriaus ir piliečių bendravimą ir bendradarbiavimą. Kaip teikia L. Marcinkevičiūtė ir R. Petrauskienė, „valdžia negali nurodyti, kaip reikia gyventi, patys žmonės turi sakyti valdžiai, ko jiems reikia. Piliečių iniciatyva padeda valdžiai suvokti realius visuomenės poreikius. Besiformuojančiai demokratiškai Lietuvos valstybei tokios problemos, kaip aktyvus dalyvavimas valstybės valdyme, piliečių iniciatyva, valdžios atstovų atskaitomybė bei atsakomybė yra ypač aktualios“ .
Temos problema. Didžiausia problema kyla tuomet, kai visuomenė nereiškia susidomėjimo viešojo sektoriaus institucijų veikla, o visuomenės piliečių dalyvavimas viešųjų reikalų tvarkyme paprastai apsiriboja dalyvavimu rinkimuose. Ir iš tiesų, palyginus ne daug piliečių dalyvauja politiniame gyvenime ir teisę priimti sprendimus, pasinaudoti referendumo, peticijos, įstatymo inicijavimo Seime teisėmis, jie perleidžia valstybės tarnautojams, išrinktiems atstovams valdžioje. Tai vyksta dėl nežinojimo, apolitiškumo ar kitų priežasčių.
Tikslinga analizuoti piliečių dalyvavimo procesus viešajame administravime atskirose savivaldybėse. Šiame darbe pasirinkta analizuoti piliečių dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės viešajame administravime.
Darbo objektas – piliečių dalyvavimas viešajame administravime.
Darbo tikslas – atlikti piliečių dalyvavimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešajame administravime vertinimą.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti piliečių dalyvavimo sampratą viešajame administravime;
2. Apibūdinti piliečių dalyvavimo viešajame administravime priežastis ir būdus;
3. Įvertintus piliečių dalyvavimą Klaipėdos miesto savivaldybės viešajame administravime, pateikti rekomendacijas, kaip ir kokiomis formomis piliečių dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybėje galėtų būti tobulinamas.
Darbo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, sisteminimas, loginės išvados.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Piliečių dalyvavimo samprata viešajame administravime4
  • 2. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime priežastys ir būdai6
  • 3. Piliečių dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės viešajame administravime8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbas gana glaustas, tačiau konkretus ir aiškus
Patvirtintas užsakymas
siek tiek truksta informacijos, bet darbas naudingas

Susiję darbai

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. gin27
Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant valstybės funkcijų įgyvendinimą, teikiant viešąsias paslaugas, stiprinant demokratiją...

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Tyrimas 2018 m. germintaa
Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių tiesioginio dalyvavimo visuomenės valdymo procese, priimant sprendimus politiniais,...